Aktualności

/Aktualności
Aktualności2017-05-05T15:09:48+02:00
0101 Maj, 2019

Neuralgia międzyżebrowa

01 Maj, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Neuralgia międzyżebrowa jest stanem związanym z uszkodzeniem nerwu. Towarzyszą temu charakterystyczne objawy, w związku z czym dolegliwość zwykle zostaje szybko rozpoznana. Może występować jednostronnie lub obustronnie. Neuralgia zwana jest inaczej nerwobólem – termin też użyto po raz pierwszy w 1921 roku przez Harrisa. Opisał on ten termin jako związany z

0101 Maj, 2019

Nerwy rdzeniowe – budowa, podział

01 Maj, 2019|Układ nerwowy|0 komentarzy

Nerwy rdzeniowe wychodzą z rdzenia kręgowego. Niekiedy ich liczba jest większa, ponieważ może być obecna dodatkowa para nerwów guzicznych. Dzieli się je (podobnie jak kręgi) na: 8 par nerwów szyjnych C1-C8; 12 par nerwów piersiowych Th1-Th12; 5 par nerwów lędźwiowych L1-L5; 5 par nerwów krzyżowych S1-S5; 1 parę nerwów guzicznych.

0101 Maj, 2019

Diatermia – metodyka zabiegów

01 Maj, 2019|Fizykoterapia|0 komentarzy

Diatermia jest metodą fizykalną wykorzystującą pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości w celach leczniczych. Istota działania terapeutycznego polega na wytwarzaniu w tkankach ciepła. Sama nazwa "diatermia" odnosi się do głębokiego przegrzania. W zależności od wielkości fali odpowiadającej danej częstotliwości drgań elektromagnetycznych wyróżnia się diatermię krótkofalową oraz mikrofalową. Diatermia – metodyka zabiegów Przed

3030 Kwiecień, 2019

Porażenie nerwu twarzowego

30 Kwiecień, 2019|Urazy|0 komentarzy

Porażenie nerwu twarzowego (VII) wpływa negatywnie nie tylko na stan zdrowia chorego ale i na jego wygląd. Najczęstszą przyczyną jest zakażenie wirusowe w obrębie nerwu. Do innych zalicza się zapalenie ucha środkowego, zapalenie wyrostka sutkowatego, zapalenie ślinianki przyusznej lub złamanie części skalistej kości skroniowej.   Charakterystyka W przypadku uszkodzenia obwodowego

3030 Kwiecień, 2019

Serce – budowa, funkcje

30 Kwiecień, 2019|Anatomia|0 komentarzy

Serce uznaje się za najważniejszy narząd w ciele człowieka. Jest on mięśniem należącym do układu naczyniowego. Mięsień sercowy można podzielić na dwie połowy – w prawej krąży krew żylna, natomiast w lewej krew tętnicza. Serce zawiązuje się w życiu płodowym na początku czwartego tygodnia. Powstaje z mezodermy. Znajduje się w

3030 Kwiecień, 2019

Twardzina układowa – fizjoterapia

30 Kwiecień, 2019|Choroby|0 komentarzy

Twardzina układowa (inaczej sklerodermia) oznacza stwardnienie skóry. Jest to objaw kilku jednostek chorobowych. Twardzina ograniczona dotyczy tylko skóry i tkanek miękkich, z kolei twardzina uogólniona także narządów wewnętrznych. Szacuje się, że aż 4-krotnie częściej chorują kobiety. Objawy Głównymi objawami twardziny są włóknienia i zamknięcie drobnych naczyń. Nadreaktywne fibroblasty wytwarzają nadmierne

3030 Kwiecień, 2019

Masaż w wodzie

30 Kwiecień, 2019|Fizykoterapia|0 komentarzy

Masaż w wodzie jest zabiegiem przeprowadzanym przy użyciu strumienia wody lub w trakcie kąpieli. Jego zaletą jest fakt, iż na ludzki organizm oddziałuje zarówno woda, jak i jej temperatura oraz siły mechaniczne. Masaż w wodzie - rodzaje W skład tego rodzaju masaży wchodzą: masaż w kąpieli perełkowej; podwodny masaż natryskiem

2929 Kwiecień, 2019

Masaż segmentarny – zasady

29 Kwiecień, 2019|Masaż|0 komentarzy

Masaż segmentarny oraz jego zasady mają swój początek w XX wieku. Wówczas neurofizjolog H. Head jako pierwszy stwierdził, że w chorobach poszczególnych narządów wewnętrznych określone odcinki skóry (dermatomy) wykazują szczególną wrażliwość na bodźce. W związku z tym bodźce takie jak zimno, ciepło czy ucisk (które w zwykłych warunkach nie sprawiają

2525 Kwiecień, 2019

Choroby tarczycy – niedoczynność i nadczynność

25 Kwiecień, 2019|Choroby|0 komentarzy

Choroby tarczycy są współcześnie coraz częstsze, przy czym do najbardziej znanych można zaliczyć nadczynność i niedoczynność. Należą do najczęściej występujących schorzeń gruczołów dokrewnych. Według danych statystycznych aż około 22% społeczeństwa polskiego choruje bądź chorowało na schorzenia gruczołu tarczowego. Nadczynność tarczycy To jednostka chorobowa związana z podwyższonym poziomem hormonów tarczycy T3

2323 Kwiecień, 2019

Hormony płciowe kobiety – rola i znaczenie

23 Kwiecień, 2019|Fizjologia|0 komentarzy

Hormony płciowe kobiety są niezwykle ważną częścią życia, ponieważ są niezbędne na każdym jego etapie. Cykl miesiączkowy jest wynikiem procesów, które zaczynają się już w płodzie płci żeńskiej i trwają przez okres dzieciństwa, pokwitania i dojrzewania. Wazopresyna i oksytocyna Są to hormony tylnego płata przysadki mózgowej. Wpływają między innymi na

1818 Kwiecień, 2019

Rehabilitacja po udarze mózgu

18 Kwiecień, 2019|Rehabilitacja|0 komentarzy

Rehabilitacja po udarze mózgu, w tym kinezyterapia i fizykoterapia, jest bardzo ważnym elementem leczenia. Tego rodzaju pacjenci nie wymagają pomocy osób drugich oraz poruszają się samodzielnie. Mogą również korzystać z leczenia uzdrowiskowego. Leczenie powinno być kompleksowe i wszechstronne, ponieważ objawy po udarze obejmują praktycznie każdy układ organizmu. Objawy Objawy udaru

1515 Kwiecień, 2019

Zawroty głowy – fizjoterapia

15 Kwiecień, 2019|Ogólne|0 komentarzy

Zawroty głowy można z powodzeniem leczyć fizjoterapią, która wciąż jest niedocenianą metodą. Najbardziej popularna w dalszym ciągu jest farmakoterapia oraz fitoterapia. Zawroty głowy mogą być pochodzenia obwodowego, ośrodkowego lub mieszanego. Ich leczenie opiera się na 3 podstawowych krokach diagnostycznych: wyselekcjonowanie chorych wymagających leczenia i opieki w trybie doraźnym; zidentyfikowanie, czy

1414 Kwiecień, 2019

Wypadnięcie jądra miażdżystego

14 Kwiecień, 2019|Choroby|0 komentarzy

Wypadnięcie jądra miażdżystego to powszechnie stosowana nazwa odnosząca się do dyskopatii i często wskazująca na przepuklinę jądra miażdżystego. Jest to jedna z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Nie jest to zawsze – jak wskazuje nazwa – całkowite wypadnięcie części krążka międzykręgowego, lecz zwykle jego przesunięcie powodujące ucisk na nerwy i naczynia

1111 Kwiecień, 2019

Błędnik – budowa i czynność

11 Kwiecień, 2019|Fizjologia|0 komentarzy

Błędnika i jego czynność jest niezwykle ważna dla człowieka. Jest strukturą znajdującą się w uchu wewnętrznym i odpowiadają za zmysł słuchu oraz równowagi. Błędnik - budowa W błędniku znajdują się proprioceptory narządu równowagi. Składa się on z części kostnej (zwanej błędnikiem kostnym) oraz z części błoniastej (analogicznie – błędnik błoniasty).

1111 Kwiecień, 2019

Szpik kostny – budowa, funkcje

11 Kwiecień, 2019|Układ kostny|0 komentarzy

Szpik kostny stanowi główne podłoże tkankowe do tworzenia i rozwoju komórek krwi. Wyróżnić można szpik kostny czerwony – aktywny, który może następnie przekształcić się w żółty - nieaktywny. Powstaje pod koniec życia płodowego z mezodermy (listek zarodkowy). Szpik kostny – anatomia U płodu oraz u noworodka szpik kostny czerwony znajduje

0505 Kwiecień, 2019

Zespół Patau

05 Kwiecień, 2019|Choroby|0 komentarzy

Zespół Patau to inaczej trisomia 13. Uznawana jest za najrzadszą, ale jednocześnie najcięższą postać trisomii chromosomu 13. Szacuje się, że choroba występuje u około 1 na 10 000 urodzeń. Większość dzieci umiera jeszcze w okresie niemowlęcym, natomiast aż 90% umiera przed ukończeniem 12 miesiąca życia. Przyczyny Przyczyną trisomii 13 jest

0303 Kwiecień, 2019

Program dla fizjoterapeuty Medfile

03 Kwiecień, 2019|Artykuły|5 komentarzy

Myśląc o oprogramowaniu do elektronicznej dokumentacji medycznej w kontekście zachodzących zmian w służbie zdrowia i rozwoju technologii cyfrowych należy wziąć pod uwagę fakt, iż praca z poziomu jednego programu znacznie skraca czas potrzebny na formalności. Obecnie program do EDM nie powinien być tylko miejscem, gdzie prowadzi się kartotekę pacjentów online.

3131 Marzec, 2019

Procesy beztlenowe i tlenowe

31 Marzec, 2019|Fizjologia|0 komentarzy

Procesy beztlenowe jak również tlenowe związane są z oddychaniem komórkowym. Jest to proces polegający na utlenianiu biologicznym, czyli odłączaniu atomów wodoru lub samych elektronów od substratu organicznego. Towarzyszy temu uwalnianie energii, a pozostała część ulega rozproszeniu w postaci ciepła. Oba procesy różnią się miedzy sobą wykorzystaniem tlenu. Procesy beztlenowe Energię

2929 Marzec, 2019

Narządy rodne kobiety – anatomia

29 Marzec, 2019|Anatomia|0 komentarzy

Narządy rodne kobiety obejmują budowę zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej części. Są skomplikowanym systemem narządów, gdzie każdy z nich pełni wyspecjalizowane role. Narządy rodne kobiety - anatomia Narządy płciowe żeńskie składają się z narządów wewnętrznych, do których zaliczamy jajniki, jajowody, macicę i pochwę oraz zewnętrznych – przedsionek pochwy, srom, gruczoły

2929 Marzec, 2019

Dna rzekoma – przyczyny, objawy, leczenie

29 Marzec, 2019|Choroby|0 komentarzy

Dna rzekoma (zwana również chondrokalcynozą) jest jedną z częstszych przyczyn występowania ostrego zapalenia pojedynczego stawu u osób w podeszłym wieku. Manifestuje się występowaniem mikroskopijnych kryształów dwuwodnego pirofosforanu wapnia (CPP) w płynie stawowym oraz odkładaniem się jego złogów w chrząstce stawowej. Choroby związane z odkładaniem się tych kryształów uznaje się za

2929 Marzec, 2019

Leczenie fibromialgii

29 Marzec, 2019|Choroby|0 komentarzy

Fibromialgia (FMS) należy do grupy chorób reumatycznych tkanek miękkich. Wyróżnia się formę uogólnioną oraz miejscową. Miejscowa może przebiegać z mięśniowo-powięziowym zespołem bólowym, entezopatiami, zmianami zapalnymi ścięgien i kaletek oraz schorzeniami tkanek miękkich z uciskiem na nerwy obwodowe. Natomiast postać uogólniona cechuje się wieloogniskowym bólem przewlekłym, który prowadzi do chronicznego stresu.

2929 Marzec, 2019

Krew – skład, elementy morfotyczne, funkcje

29 Marzec, 2019|Fizjologia|0 komentarzy

Krew jest tkanką łączną, która wypełnia łożyska krwionośne (żyły, tętnice, włośniczki i inne naczynia krwionośne). Jej całkowita objętość wynosi 8% masy ciała. Swą czerwoną barwę zawdzięcza hemoglobinie znajdującej się w erytrocytach. Utlenowana krew tętnicza jest jaśniejsza, natomiast krew żylna ciemniejsza, ze względu na obecność dwutlenku węgla. Krew – skład Skład

2929 Marzec, 2019

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

29 Marzec, 2019|Choroby|0 komentarzy

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych zgodnie z definicją to zespół objawów będących skutkiem znacznego zwężenia lub zamknięcia głównych szlaków tętniczych kończyn, u którego podstaw leży szereg zmian patologicznych. Związane są one głównie z rozwojem miażdżycy zarostowej tętnic. Uważa się, że przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych rzadko jest inna choroba niż miażdżyca

2929 Marzec, 2019

Wózek inwalidzki – jak dobrać?

29 Marzec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Wózek inwalidzki często jest niezbędnym sprzętem pomocniczym w życiu niepełnosprawnej osoby. Ze względów finansowych lub z powodu niewystarczającej wiedzy wiele osób decyduje się na tradycyjny, wskazany przez sprzedawcę wózek z najniższej półki cenowej. Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego sprzętu, ponieważ będzie on towarzyszył choremu przed długi

Zadaj pytanie

Pytania do specjalisty on-line. Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukałeś, a sprawa jest dla Ciebie ważna – zadaj pytanie poprzez poniższy formularz. Nasi specjaliści z pewnością udzielą wyczerpujących odpowiedzi. Twoje pytanie i odpowiedź zostanie opublikowana w naszym serwisie, aby inni użytkownicy mogli się z nią zapoznać. Zapraszamy do kontaktu!

 

*Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA
Prywatność i Warunki