Aktualności

/Aktualności
Aktualności2017-05-05T15:09:48+02:00
1414 Czerwiec, 2019

Testy funkcjonalne dla stawu łokciowego

14 Czerwiec, 2019|Testy funkcjonalne|0 komentarzy

Testy funkcjonalne dla stawu łokciowego wykorzystywane są w celu diagnozowania wielu schorzeń w obrębie tej struktury. Ich zaletą jest prostota wykonania oraz duża wiarygodność, dlatego testy te cieszą się sporą popularnością. Testy funkcjonalne dla stawu łokciowego Dla stawu łokciowego wyróżniamy takie testy funkcjonalne jak: Próba Milla. Test Cozena. Odwrócony test

1212 Czerwiec, 2019

Metoda Karskiego

12 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Metoda Karskiego dotyczy skolioz idiopatycznych. Twórcą jest Tomasz Karski – lekarz pracujący w Klinice Chirurgii Dziecięcej, który uważa, że tak zwany zespół przykurczy jest główną przyczyną ich powstawania. Metoda Karskiego - założenia Karski wyróżnił cztery najczęściej obecne przykurcze w tych zespołach: przykurcz przywiedzeniowy – najczęściej w lewym stawie biodrowym; przykurcz

1212 Czerwiec, 2019

Metoda Majocha

12 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Metoda Majocha początkowo wykorzystywana była wyłącznie do leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa. Z czasem po zmodyfikowaniu niektórych ćwiczeń stała się ona popularna przy leczeniu choroby Scheuermanna. Twórcą był Stanisław Majoch. Metoda powstała na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w Konstancinie. Metoda Majocha – założenia Zdaniem twórcy, najważniejsze w zatrzymaniu

1111 Czerwiec, 2019

Choroba Osgood-Schlattera

11 Czerwiec, 2019|Choroby|0 komentarzy

Choroba Osgood-Schlattera jest jałową martwicą jądra lub jąder kostnienia guzowatości piszczeli oraz przylegających chrząstek. Struktury te są najsłabszym ogniwem mechanizmu wyprostnego stawu kolanowego u dorastających. Choroba dotyczy przede wszystkim młodych sportowców, między 13. a 14. rokiem życia.   Choroba Osgood-Schlattera – charakterystyka Oddzielenie chrząstki nasadowej guzowatości piszczeli może mieć podłoże

1111 Czerwiec, 2019

Algodystrofia kończyny górnej

11 Czerwiec, 2019|Choroby|0 komentarzy

Algodystrofia kończyny górnej nazywana jest często zespołem bark-ręka ze względu na specyficzne objawy. Schorzenie stanowi jedną z postaci klinicznych odruchowej dystrofii współczulnej w obrębie kończyny górnej i występuje najczęściej u osób powyżej 35. roku życia. Można zatem wywnioskować, że ma związek z osłabieniem mechanizmów przystosowawczych układu nerwowego. Zwiększająca się co

1010 Czerwiec, 2019

Uszkodzenie typu SLAP – leczenie

10 Czerwiec, 2019|Urazy|0 komentarzy

Uszkodzenie typu SLAP (superior labrum anterior posterior) dotyczy górnej części obrąbka stawowego obręczy barkowej, tuż przy przyczepie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. W zależności od morfologii uszkodzenia SLAP można podzielić na rodzaje: zwyrodnienie lub wystrzępienie obrąbka stawowego bez niestabilności; oderwanie się górnej części obrąbka od panewki (występuje najczęściej, ponieważ

1010 Czerwiec, 2019

Terapia Castillo Moralesa

10 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Terapia Castillo Moralesa ukierunkowana jest na reedukację określonych mięśni głównie w obrębie twarzy. Nazywa się ją również ustno-twarzową terapią regulacyjną według R. C. Moralesa. Terapia Castillo Moralesa – założenia Z założenia terapia ta jest integralną składową neuromotorycznej terapii rozwojowej u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Zwykle w wieku od kilku

0707 Czerwiec, 2019

Metoda australijska

07 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Metoda australijska (zwana również metodą Richardson) została stworzona przez grupę specjalistów na Uniwersytecie Queensland w Brisbane. Duży wpływ na jej powstanie miał początek lat 90. XX wieku, gdy ogłoszono koncepcję stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego. Dotyczy mechanizmu funkcjonowania cylindra mięśniowego w dolnym odcinku kręgosłupa, odpowiedzialnego za lokalną stabilizację jego segmentów. Metoda australijska

0707 Czerwiec, 2019

Rehabilitacja głosu i nauka mowy zastępczej

07 Czerwiec, 2019|Rehabilitacja|0 komentarzy

Rehabilitacja głosu i nauka mowy zastępczej po usunięciu krtani jest procesem wymagającym czasu, cierpliwości i zaangażowania pacjenta.  Po operacjach wymagających usunięcia krtani najbardziej przykrą konsekwencją jest niemożność porozumiewania się dźwięcznym głosem. Większość osób uczy się mowy zastępczej, jednak trudności w komunikacji często są przyczyną zniechęcenia oraz przygnębienia. Właśnie dlatego niezbędna

0707 Czerwiec, 2019

Grasica – budowa, funkcje

07 Czerwiec, 2019|Anatomia|0 komentarzy

Grasica jest gruczołem wchodzącym w skład układu limfatycznego. Leży pośrodkowo poniżej gruczołu tarczowego i do przodu od tchawicy w dolnej części szyi oraz górno-przedniej części jamy klatki piersiowej. W uproszczeniu mówi się, że grasica leży tuż za mostkiem. Różni się od pozostałych narządów układu limfatycznego następującymi cechami: pochodzenie nabłonkowe; brak

0505 Czerwiec, 2019

Metoda S-E-T

05 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Metoda S-E-T (Sling Exercise Therapy) została opracowana w latach 90. XX wieku w Norwegii. Ciekawostką jest, że nie ma jednego twórcy, ponieważ za powstanie metody odpowiada zastęp specjalistów: K. Mosberg, G.Kirkeskole, V. Vindala, T. Tofta i O. Rodeseike. Odnosi się do reedukacji nerwowo-mięśniowej, a podczas usprawniania wykorzystuje głównie system podwieszek.

0505 Czerwiec, 2019

Dokumentacja medyczna  – obowiązki fizjoterapeuty

05 Czerwiec, 2019|Artykuły|0 komentarzy

Bezwzględny obowiązek prawny dotyczący prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej dotyczy również fizjoterapeutów. Fizjoterapeuta ma obowiązek ustawowy sporządzać dokumentację medyczną w formie zbiorowej księgi zabiegów leczniczych oraz indywidualną kartę pacjenta. Każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji zgodnie z artykułem 23 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dlatego

0505 Czerwiec, 2019

Metoda Mennella

05 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Metoda Mennella powstała w latach 60. XX wieku, a jej twórcą był James Mennell. Uznał on, że główną przyczyną ograniczenia ruchomości w stawach i odczuwania dolegliwości bólowych przy wykonywaniu czynności dnia codziennego jest ograniczenie ślizgu stawowego. Metoda Mennella – założenia Powodem ograniczenia ślizgu stawowego może być uraz, pierwotne bądź wtórne

0404 Czerwiec, 2019

Metoda Domana

04 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Metoda Domana powstała w efekcie współpracy zespołu specjalistów pod kierownictwem Glenna Domana. We wspomnianym zespole znajdowali się: fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog, logopeda oraz pedagog. Metoda ukierunkowana jest na leczenie mózgowego porażenia dziecięcego. Metoda Domana – założenia Twórcy metody bazowali na teoriach przedstawionych przez amerykańskiego neochirurga – Fay'a. Za najważniejsze założenia metody

0404 Czerwiec, 2019

Mięśnie kończyny górnej – podział, funkcje

04 Czerwiec, 2019|Układ mięśniowy|0 komentarzy

Mięśnie kończyny górnej dzielą się na mięśnie obręczy barkowej, mięśnie ramienia, mięśnie przedramienia oraz mięśnie ręki.   Mięśnie obręczy barkowej Do mięśni obręczy barkowej zaliczamy: 1. Mięsień podgrzebieniowy – rotuje zewnętrznie ramię, wspomaga prostowanie poprzez wznos oraz napina torebkę stawową. 2. Mięsień nadgrzebieniowy – ma trójkątny kształt. Odpowiada za odwodzenie

0404 Czerwiec, 2019

Reedukacja w fizjoterapii

04 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Reedukacja w fizjoterapii może obejmować przywrócenie utraconych umiejętności ruchowych oraz utraconej bądź upośledzonej sprawności fizycznej. Zwyczajowo określenie to odnoszono do przywracania czynności mięśni (reedukacja mięśniowa). Pojęcie reedukacji pochodzi od łacińskich słów oznaczających dosłownie wykształcenie, kształcenie i naukę. Oznacza ponowne nauczanie osoby, która z określonych powodów utraciła posiadane wcześniej umiejętności. Reedukacja

0303 Czerwiec, 2019

Rehabilitacja po amputacji kończyny górnej

03 Czerwiec, 2019|Rehabilitacja|0 komentarzy

Rehabilitacja po amputacji kończyny górnej powinna być kompleksowa. Musi przebiegać w przyjaznej atmosferze, przy dużej wyrozumiałości w stosunku do pacjenta, ponieważ zabieg ten okalecza go nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Podstawy amputacji Amputacje należą do grupy najstarszych zabiegów medycznych świata. Samo słowo "amputacja" oznacza utratę części ciała lub jego

0303 Czerwiec, 2019

Prenatalny okres rozwoju ontogenetycznego

03 Czerwiec, 2019|Pediatria|0 komentarzy

Prenatalny okres rozwoju ontogenetycznego człowieka zwany jest również wewnątrzłonowym lub śródmacicznym. Obejmuje okres życia płodowego i w warunkach prawidłowych trwa do 38-42 tygodnia ciąży (około 280 dni). Wyróżnia się dwie fazy: zarodkową – do ósmego tygodnia od momentu zapłodnienia oraz płodową - do momentu rozwiązania ciąży.   Prenatalny okres rozwoju

0303 Czerwiec, 2019

Metoda Pressio

03 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Metoda Pressio powstała w efekcie współpracy kilku specjalistów w latach 70. XX wieku w Rabce. Początkowo celem zespołu było skonstruowanie aparatu pulmunologicznego, który mógłby być wykorzystywany w przypadkach ograniczenia ruchomości dolnych obszarów klatki piersiowej, co jest związane z chorobami restrykcyjnymi układu oddechowego. Metoda Pressio – założenia Analiza działania wyciągów i

0303 Czerwiec, 2019

Ćwiczenia odruchowe

03 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Ćwiczenia odruchowe nie stanowią jednolitej metody postępowania, lecz raczej zasób sposobów aktywizowania mięśni u osób niespełniających poleceń bądź niemogących z jakiegoś powodu aktywnie kurczyć swoich mięśni. Stosuje się je między innymi u pacjentów neurologicznych, którzy nie są w stanie wykonać lub zapoczątkować ruchu. Ćwiczenia odruchowe – cele Ćwiczenia odruchowe wykonywane

0202 Czerwiec, 2019

Czucie eksteroceptywne

02 Czerwiec, 2019|Fizjologia|0 komentarzy

Czucie eksteroceptywne ma miejsce w przypadku bezpośredniego kontaktu ciała (receptora) ze źródłem bodźców. Przykładem jest zdolność człowieka do odczuwania bólu, ciepła, zimna, dotyku czy ucisku, czyli bodźców z otoczenia. Podstawy fizjologii Bodziec pobudzający narządy odbiorcze charakteryzuje siła, czas narastania i czas jego trwania. Dla powstania wrażenia zmysłowego najważniejszy jest czas

0202 Czerwiec, 2019

Zespół górnego otworu klatki piersiowej

02 Czerwiec, 2019|Urazy|0 komentarzy

Zespół górnego otworu klatki piersiowej znany jest również jako zespół ucisku pęczka naczyniowo-nerwowego. Często bywa niezdiagnozowaną przyczyną różnego rodzaju dolegliwości w obrębie szyi, barku czy kończyny górnej.   Przyczyny Przyczyny zespołu mogą być różnorodne. Najczęściej są to jednak: zespół mięśnia pochyłego; cieśń żebrowo-obojczykowa; dodatkowe żebra szyjne; zespół nadmiernego odwodzenia ramienia;

0202 Czerwiec, 2019

Palec młotkowaty – fizjoterapia

02 Czerwiec, 2019|Urazy|0 komentarzy

Palec młotkowaty jest objawem uszkodzenia prostownika w strefie I, a dokładniej oderwania ścięgna prostownika od dystalnego przyczepu na grzbiecie stawu międzypaliczkowego dalszego (DIP). Najczęściej przyczyną jest wymuszone zgięcie w stawie DIP, np. w wyniku uderzenia ręką o rzucaną piłkę. Wyróżnia się palec młotkowaty typu ścięgnistego i typu kostnego. Charakterystyczną cechą

0101 Czerwiec, 2019

Metoda Rood

01 Czerwiec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Metoda Rood powstała w latach 50. XX wieku z inicjatywy amerykańskiej fizjoterapeutki Margaret Rood. W 1954 roku opisała ona swoje spojrzenie na funkcję ośrodkowego układu nerwowego. Jej zdaniem, wzorce ruchowe rozwijają się z podstawowych odruchów obecnych w momencie urodzenia, wykorzystywanych i modyfikowanych w wyniku stymulacji sensorycznej, umożliwiając z czasem przejęcie

Zadaj pytanie

Pytania do specjalisty on-line. Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukałeś, a sprawa jest dla Ciebie ważna – zadaj pytanie poprzez poniższy formularz. Nasi specjaliści z pewnością udzielą wyczerpujących odpowiedzi. Twoje pytanie i odpowiedź zostanie opublikowana w naszym serwisie, aby inni użytkownicy mogli się z nią zapoznać. Zapraszamy do kontaktu!

 

*Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA
Prywatność i Warunki