Szukaj
Szukaj

Jakie ubezpieczenie lekarskie wybrać?

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Ochrona ubezpieczeniowa, czyli ubezpieczenia dla lekarzy, stanowi kluczowy element zarządzania ryzykiem w ich profesji, pozwalając im skupić się na tym, co najważniejsze – na niesieniu pomocy swoim pacjentom i zapewnieniu im dostępu do odpowiednich dla nich świadczeń zdrowotnych. Niniejszy artykuł przybliża różnorodność dostępnych ubezpieczeń, podkreślając ich znaczenie i funkcje, aby lekarze mogli dokonać świadomego wyboru najlepszego dla siebie pakietu ochronnego.

kobieta przeglądająca leżące na biurku dokumenty

Czym są ubezpieczenia dla lekarzy?

W świecie pełnym nieprzewidywalnych zdarzeń, profesja lekarza niesie ze sobą nie tylko ogromną odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów, ale również wyjątkowe ryzyka zawodowe. Zakresem ubezpieczenia objęte mogą być błędy medyczne, szkody wyrządzone w wyniku wypadku przy pracy, czy też ryzyko zawieszenia prawa do wykonywania zawodu w wyniku rażącego niedbalstwa. W odpowiedzi na te zagrożenia, rynek ubezpieczeń oferuje szereg rozwiązań mających na celu ochronę nie tylko finansowego bezpieczeństwa lekarzy, ale również ich spokoju ducha.
Osoby wykonujące zawód lekarza i lekarza dentysty podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, czyli OC lekarza, ale mogą skorzystać również z pakietów dobrowolnych, np. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza lub ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta. Dostępne są one dla każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dla lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i w formie działalności gospodarczej.

Od jakich szkód może ubezpieczyć się osoba wykonująca zawód lekarza?

W okresie ubezpieczenia OC lekarza może obejmować wiele szkód. Oto niektóre z kluczowych ryzyk, od których lekarze mogą się ubezpieczyć:

 • błędy medyczne – to podstawowe ryzyko, od którego lekarze mogą się ubezpieczyć poprzez polisę odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie następstw błędów medycznych pokrywa odszkodowania dla pacjentów poszkodowanych w wyniku nieprawidłowego leczenia, diagnostyki czy innych działań medycznych;
 • nieszczęśliwe wypadki – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) zapewnia ochronę finansową w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci lekarza w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia;
 • choroby zawodowe i długotrwała niezdolność do pracy – lekarze mogą ubezpieczyć się od ryzyka utraty dochodu z powodu długotrwałej choroby lub niezdolności do pracy, w tym tych wynikających z chorób zawodowych;
 • koszty prawne – ochrona przed kosztami sądowymi i prawnymi związanymi z obroną w sprawach cywilnych, karnych lub dyscyplinarnych związanych z praktyką zawodową;
 • zawieszenie prawa do wykonywania zawodu – niektóre ubezpieczenia oferują wsparcie finansowe w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zawodu z różnych przyczyn;
 • szkody wyrządzone na mieniu – ubezpieczenie majątkowe chroni przed stratami finansowymi spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lekarza, na przykład w jego gabinecie, w wyniku kradzieży, pożaru czy innych zdarzeń losowych;
 • utrata dochodu – specjalistyczne ubezpieczenia mogą oferować ochronę w przypadku utraty dochodu, na przykład w wyniku długotrwałej nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych;
 • ochrona zdrowia – ubezpieczenie zdrowotne umożliwia dostęp do prywatnej opieki medycznej, skracając czas oczekiwania na wizyty i zabiegi;
 • śmierć – ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie finansowe dla rodziny lekarza w przypadku jego śmierci.

Warto zauważyć, że zakres dostępnych ubezpieczeń i ich warunki mogą różnić się w zależności od oferty poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego lekarze powinni dokładnie analizować dostępne opcje, aby wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Rodzaje ubezpieczeń dla lekarzy

Do najważniejszych rodzajów ubezpieczeń dla lekarzy należą:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza) – jest to podstawowy rodzaj ubezpieczenia dla praktykujących lekarzy, chroniący przed skutkami finansowymi roszczeń wynikających z błędów medycznych. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarz może liczyć na pokrycie kosztów ewentualnych odszkodowań, które lekarz może być zobowiązany wypłacić pacjentom za szkody zdrowotne spowodowane w trakcie leczenia. Warto pamiętać, że lekarze zatrudnieni na umowie o pracę nie mają obowiązku posiadania OC, ale mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza;
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty – dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza przeznaczone jest zarówno dla lekarzy wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę, jak i tych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W przeciwieństwie do obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza, osoba wykonująca zawód lekarza nie jest zobowiązana do jego wykupienia;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia ono ochronę finansową w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lekarza lub jego śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Może obejmować również wypadki poza miejscem pracy;
 • ubezpieczenie zdrowotne – oferuje dostęp do szybkiej i specjalistycznej opieki medycznej bez konieczności czekania w długich kolejkach. Może być uzupełnieniem ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • ubezpieczenie na życie – zapewnia wsparcie finansowe dla rodziny lekarza w przypadku jego śmierci. Może obejmować różne warianty i dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie od chorób krytycznych;
 • ubezpieczenie kosztów prawnych – chroni przed kosztami związanymi z obroną w sprawach sądowych dotyczących praktyki zawodowej lekarza;
  ubezpieczenie majątkowe – ochrona finansowa na wypadek szkód wyrządzonych na mieniu lekarza, np. w jego gabinecie, przez kradzież, pożar czy inne zdarzenia losowe;
 • ubezpieczenie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu – oferuje wsparcie finansowe w przypadku zawieszenia lekarzowi prawa do wykonywania zawodu z przyczyn zdrowotnych lub w wyniku postępowań dyscyplinarnych.

Warto pamiętać, że zakres ochrony i wysokość składek zależą od wybranego ubezpieczyciela oraz indywidualnych ustaleń w umowie ubezpieczeniowej. Lekarze często korzystają z ofert specjalistycznych brokerów ubezpieczeniowych lub bezpośrednio od firm ubezpieczeniowych, które oferują pakiety ubezpieczeń dostosowane do specyfiki zawodu medycznego.

Jakie rodzaje ubezpieczenia lekarz powinien wybrać? Podsumowanie

Krótko podsumowując, każdy lekarz zobowiązany jest do korzystania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeśli jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, będzie korzystał z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (podmiotu leczniczego), a jeśli na podstawie umowy zlecenia lub własnej działalności – musi wykupić je sam. Ma też możliwość wykupienia nieobowiązkowych, dodatkowych pakietów ubezpieczeń w zależności od swoich możliwości i potrzeb.

Artykuł sponsorowany

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne
w zdrowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *