Choroby

Choroba okluzyjna

Choroba okluzyjna to zespół zaburzeń będących skutkiem niewłaściwego kontaktu pomiędzy zębami szczęki a zębami żuchwy. Daje to bardzo specyficzne objawy, takie jak np. wzmożone napięcie mięśni żucia. Dolegliwość nie przemija sama, wymaga wdrożenia właściwej terapii. Jeśli taka nie zostanie podjęta, choroba się pogłębi.   Przyczyny

Choroby przysadki mózgowej

Choroby przysadki mózgowej to grupa różnych dolegliwości, których wspólnym mianownikiem jest nadmiar lub niedobór hormonów przez nią syntezowanych. Przyczyny i obraz kliniczny poszczególnych chorób różni się od siebie, przez co także leczenie jest inne. Wymagana jest bardzo dokładna diagnostyka. Choroby przysadki mózgowej Do najczęściej występujących

Zespół Ehlersa-Danlosa

Zespół Ehlersa-Danlosa to grupa chorób uwarunkowanych genetycznie, wywołanych metabolicznymi defektami budowy kolagenu. Opisano wiele podtypów zespołu, z których najczęściej występuje podtyp hipermobilny. Nie istnieją sposoby całkowitego wyleczenia choroby. Zespół Ehlersa-Danlosa - przyczyny Zespół Ehlersa-Danlosa jest chorobą genetyczną, co oznacza, że rodzice mogą przekazać ją swojemu

Hipotonia mięśniowa

Hipotonia mięśniowa to stan obniżonego napięcia mięśniowego, który objawia się zmniejszonym oporem na bierne przesuwanie kończyny. Może dotyczyć osób w każdym wieku, a jej przyczyn jest wiele. Współcześnie często obserwuje się hipotonię u małych dzieci, co określa się mianem dziecka wiotkiego. Innymi słowy, hipotonia mięśniowa

Wodonercze

Wodonercze to patologiczny stan określający nadmierne nagromadzenie moczu w obrębie kielichów i miedniczek nerkowych oraz moczowodów, czego przyczyną jest przeszkoda w odpływie moczu do pęcherza. Innymi słowy, prawidłowo produkowany mocz gromadzi się nerkach i moczowodach, tym samym nie mogąc być normalnie wydalany. Z czego wynika

Ropień mózgu

Ropień mózgu to ogniskowy proces infekcyjny mózgu, początkowo o charakterze nacieku zapalnego ulegającego następnie rozpadowi z wytworzeniem zbiornika ropnej treści otoczonego dobrze unaczynioną torebką. Ropień mózgu – przyczyny Dokładna przyczyna rozwoju ropnia mózgu zależy od lokalizacji pierwotnego ogniska zakażenia będącego punktem wyjścia ropnia. Może to

Nadczynność tarczycy

Nadczynność tarczycy to zespół objawów chorobowych będących następstwem wzrostu stężenia hormonów tarczycy w surowicy krwi. Dochodzi do tego wskutek zwiększenia syntezy, zaburzeń w metabolizmie, zaburzonej czynności receptorów lub przedawkowania tyroksyny podczas leczenia. W efekcie ilość produkowanych hormonów przekracza aktualne zapotrzebowanie tkankowe. Przyczyny Do najczęściej występujących

Waskulopatia

Waskulopatia to medyczne określenie dotyczące zmian patologicznych w obrębie naczyń krwionośnych. Może więc pojawić się w każdym miejscu na ciele, w którym znajduje się sieć tych naczyń. Często waskulopatia przybiera ciężki przebieg. Rodzaje waskulopatii Jak wspomniano, wyróżnia się wiele rodzajów waskulopatii, przy czym wyróżnić należy:

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy to zespół objawów klinicznych spowodowanych niedoborem T4 i związanym z tym niedostatecznym działaniem T3 w komórkach ustroju. Prowadzi to do uogólnionego spowolnienia procesów metabolicznych. Jeżeli niedobór w produkcji hormonów wynika z uszkodzenia samej tarczycy, mamy do czynienia z pierwotną niedoczynnością. Z kolei gdy

Twardzina skóry

Twardzina układowa zwana jest również sklerodermią, co oznacza dosłownie „stwardnienie skóry”. To objaw kilku jednostek chorobowych. Twardzina skóry ogranicza się do skóry i tkanek miękkich, natomiast twardzina uogólniona zajmuje dodatkowo narządy wewnętrzne. Choroba występuje stosunkowo rzadko, przy czym aż 4-krotnie częściej chorują kobiety. Twardzina skóry

Ubezpieczenia dla Fizjoterapeuty


Pracuj spokojnie i bądź chroniony!


Sprawdź


Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń