Choroby

Uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego

Uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego

Uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego może dotyczyć komórek ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego, jak również włókien ruchowych nerwów obwodowych. Charakterystycznym objawem jest porażenie wiotkie. W przypadku

Czytaj dalej »
Zespół Downa

Zespół Downa

Zespół Downa to zbiór objawów i cech charakterystycznych, rozpoznawalnych już w łonie matki podczas badań prenatalnych. U noworodka w momencie narodzin z łatwością można dostrzec

Czytaj dalej »
Zespół Angelmana

Zespół Angelmana

Zespół Angelmana to choroba genetyczna związana z upośledzeniem rozwoju i czynności ośrodkowego układu nerwowego. Bywa mylnie brana za mózgowe porażenie dziecięce lub autyzm, dlatego bardzo

Czytaj dalej »
Pięta Haglunda (choroba Haglunda-Severa)

Pięta Haglunda

Pięta Haglunda, czyli choroba Haglunda-Severa to martwica nasady kości piętowej. Zamiennie stosuje się również nazwy: zapalenie kaletki głębokiej ścięgna Achillesa, deformacja Haglunda lub po prostu

Czytaj dalej »
Choroba Wolmana

Choroba Wolmana

Choroba Wolmana odnosi się do deficytu lizosomalnej kwaśnej lipazy. Wspomniany związek uczestniczy w hydrolizie estrów cholesterolu i trójglicerydów w niskim pH lizosomu, dlatego jego niedobór

Czytaj dalej »
Przepuklina brzuszna

Przepuklina brzuszna

Przepuklina brzuszna to inaczej nieprawidłowe, patologiczne uwypuklenie zawartości jamy brzusznej (zazwyczaj jelita cienkiego) przez jej osłabioną różnymi czynnikami ścianę. To poważny problem, ponieważ może doprowadzić

Czytaj dalej »

Choroby spichrzeniowe

Choroby spichrzeniowe (inaczej: glikogenozy) to rzadkie, wrodzone wady metabolizmu węglowodanów. Występują z częstością poniżej 5 na 10 000 osób. To niezwykle szeroka grupa dolegliwości, która

Czytaj dalej »
Immunoglobuliny

Krioglobulinemia

Krioglobulinemia to dolegliwość związana z obecnością we krwi krioglobulin, czyli nieprawidłowych, monoklonalnych lub poliklonalnych przeciwciał, tworzących często kompleksy immunologiczne i wytrącających się we krwi w

Czytaj dalej »
Toksoplazmoza

Toksoplazmoza

Toksoplazmoza (łac. toxoplasmosis) to choroba wywoływana przez pierwotniaki o nazwie Toxoplasma gondii i stanowi jedno z najczęściej diagnozowanych zakażeń odzwierzęcych człowieka. Choroba jest szczególnie niebezpieczna

Czytaj dalej »
Promieniowce (Actinomycetes)

Promieniowce

Promieniowce (Actinomycetes) to grupa mikroorganizmów bytujących naturalnie w ekosystemie, głównie w glebie. Odpowiadają za mineralizację oraz utylizację materii organicznej, a więc za obieg pierwiastków i

Czytaj dalej »
Uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego

Uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego

Uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego może dotyczyć komórek ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego, jak również włókien ruchowych nerwów obwodowych. Charakterystycznym objawem jest porażenie wiotkie. W przypadku

Czytaj dalej »
Zespół Downa

Zespół Downa

Zespół Downa to zbiór objawów i cech charakterystycznych, rozpoznawalnych już w łonie matki podczas badań prenatalnych. U noworodka w momencie narodzin z łatwością można dostrzec

Czytaj dalej »
Zespół Angelmana

Zespół Angelmana

Zespół Angelmana to choroba genetyczna związana z upośledzeniem rozwoju i czynności ośrodkowego układu nerwowego. Bywa mylnie brana za mózgowe porażenie dziecięce lub autyzm, dlatego bardzo

Czytaj dalej »
Pięta Haglunda (choroba Haglunda-Severa)

Pięta Haglunda

Pięta Haglunda, czyli choroba Haglunda-Severa to martwica nasady kości piętowej. Zamiennie stosuje się również nazwy: zapalenie kaletki głębokiej ścięgna Achillesa, deformacja Haglunda lub po prostu

Czytaj dalej »
Choroba Wolmana

Choroba Wolmana

Choroba Wolmana odnosi się do deficytu lizosomalnej kwaśnej lipazy. Wspomniany związek uczestniczy w hydrolizie estrów cholesterolu i trójglicerydów w niskim pH lizosomu, dlatego jego niedobór

Czytaj dalej »
Przepuklina brzuszna

Przepuklina brzuszna

Przepuklina brzuszna to inaczej nieprawidłowe, patologiczne uwypuklenie zawartości jamy brzusznej (zazwyczaj jelita cienkiego) przez jej osłabioną różnymi czynnikami ścianę. To poważny problem, ponieważ może doprowadzić

Czytaj dalej »

Choroby spichrzeniowe

Choroby spichrzeniowe (inaczej: glikogenozy) to rzadkie, wrodzone wady metabolizmu węglowodanów. Występują z częstością poniżej 5 na 10 000 osób. To niezwykle szeroka grupa dolegliwości, która

Czytaj dalej »
Immunoglobuliny

Krioglobulinemia

Krioglobulinemia to dolegliwość związana z obecnością we krwi krioglobulin, czyli nieprawidłowych, monoklonalnych lub poliklonalnych przeciwciał, tworzących często kompleksy immunologiczne i wytrącających się we krwi w

Czytaj dalej »
Toksoplazmoza

Toksoplazmoza

Toksoplazmoza (łac. toxoplasmosis) to choroba wywoływana przez pierwotniaki o nazwie Toxoplasma gondii i stanowi jedno z najczęściej diagnozowanych zakażeń odzwierzęcych człowieka. Choroba jest szczególnie niebezpieczna

Czytaj dalej »
Promieniowce (Actinomycetes)

Promieniowce

Promieniowce (Actinomycetes) to grupa mikroorganizmów bytujących naturalnie w ekosystemie, głównie w glebie. Odpowiadają za mineralizację oraz utylizację materii organicznej, a więc za obieg pierwiastków i

Czytaj dalej »
Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w zdrowie