Szukaj
Szukaj

Choroby

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca (inaczej: arytmia) dotyczą nieprawidłowej, nierównej czynności mięśnia sercowego, co może mieć mniej lub bardziej poważne konsekwencje zdrowotne. Tego typu problemy są częste

Czytaj dalej »
Kostniakomięsak

Kostniakomięsak

Kostniakomięsak (inaczej: mięsak kościopochodny, łac. osteosarcoma) jest złośliwym, pierwotnym nowotworem tkanki kostnej. Dotyczy głównie dzieci i młodzieży, choć może występować także u pacjentów dorosłych. Nie

Czytaj dalej »
Epifizjoliza

Epifizjoliza

Epifizjoliza (inaczej: młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej) dotyczy stawu biodrowego i jest rzadkim typem martwicy kości, charakteryzującym się jednostronnym lub obustronnym odwarstwieniem nasady głowy kości

Czytaj dalej »
Hirsutyzm

Hirsutyzm

Hirsutyzm to patologiczne zjawisko dotyczące występowania u kobiet owłosienia o charakterze końcowym w miejscach typowo męskich. Wiąże się z nadmiarem androgenów w organizmie kobiet, co

Czytaj dalej »
Dyzostoza

Dyzostoza

Dyzostoza to rodzaj wady wrodzonej, która może przebiegać na wiele sposobów. Tym bardziej, że wyróżnia się wiele jej form, a podstawowymi są: dyzostoza czaszkowo-twarzowa, dyzostoza

Czytaj dalej »
Karłowatość (achondroplazja)

Karłowatość

Karłowatość (achondroplazja) określana jest także jako niskorosłość lub niedobór wzrostu. Zgodnie z definicją to wzrost poniżej trzeciego centyla lub powyżej dwóch odchyleń standardowych dla osoby

Czytaj dalej »

Zespół Morvana

Zespół Morvana to rzadko diagnozowana choroba o podłożu autoimmunologicznym. Jej obraz kliniczny jest mocno zróżnicowany, można w nim jednak wyszczególnić m.in. miokimie, skurcze mięśniowe czy

Czytaj dalej »
Zaburzenia krążenia

Zaburzenia krążenia

Zaburzenia krążenia to nazwa stosowana w odniesieniu do wszelkich schorzeń mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, w przebiegu których obserwuje się upośledzone krążenie krwi w krwiobiegu.

Czytaj dalej »
Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Choroba Creutzfeldta-Jakoba (ang. Creutzfeldt-Jakob disease, CJD) jest śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną mózgu. Rozwija się w wyniku zadziałania czynnika nazywanego prionem, w efekcie czego w aż 90%

Czytaj dalej »
Chondromatoza

Chondromatoza

Chondromatoza stawów to patologiczny proces dysplastyczny, który przebiega z wytworzeniem ciał chrzęstnych (zwykle w formie guzków) w błonie maziowej stawów (wewnętrznej części torebki stawowej). Wymaga

Czytaj dalej »
Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca (inaczej: arytmia) dotyczą nieprawidłowej, nierównej czynności mięśnia sercowego, co może mieć mniej lub bardziej poważne konsekwencje zdrowotne. Tego typu problemy są częste

Czytaj dalej »
Kostniakomięsak

Kostniakomięsak

Kostniakomięsak (inaczej: mięsak kościopochodny, łac. osteosarcoma) jest złośliwym, pierwotnym nowotworem tkanki kostnej. Dotyczy głównie dzieci i młodzieży, choć może występować także u pacjentów dorosłych. Nie

Czytaj dalej »
Epifizjoliza

Epifizjoliza

Epifizjoliza (inaczej: młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej) dotyczy stawu biodrowego i jest rzadkim typem martwicy kości, charakteryzującym się jednostronnym lub obustronnym odwarstwieniem nasady głowy kości

Czytaj dalej »
Hirsutyzm

Hirsutyzm

Hirsutyzm to patologiczne zjawisko dotyczące występowania u kobiet owłosienia o charakterze końcowym w miejscach typowo męskich. Wiąże się z nadmiarem androgenów w organizmie kobiet, co

Czytaj dalej »
Dyzostoza

Dyzostoza

Dyzostoza to rodzaj wady wrodzonej, która może przebiegać na wiele sposobów. Tym bardziej, że wyróżnia się wiele jej form, a podstawowymi są: dyzostoza czaszkowo-twarzowa, dyzostoza

Czytaj dalej »
Karłowatość (achondroplazja)

Karłowatość

Karłowatość (achondroplazja) określana jest także jako niskorosłość lub niedobór wzrostu. Zgodnie z definicją to wzrost poniżej trzeciego centyla lub powyżej dwóch odchyleń standardowych dla osoby

Czytaj dalej »

Zespół Morvana

Zespół Morvana to rzadko diagnozowana choroba o podłożu autoimmunologicznym. Jej obraz kliniczny jest mocno zróżnicowany, można w nim jednak wyszczególnić m.in. miokimie, skurcze mięśniowe czy

Czytaj dalej »
Zaburzenia krążenia

Zaburzenia krążenia

Zaburzenia krążenia to nazwa stosowana w odniesieniu do wszelkich schorzeń mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, w przebiegu których obserwuje się upośledzone krążenie krwi w krwiobiegu.

Czytaj dalej »
Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Choroba Creutzfeldta-Jakoba (ang. Creutzfeldt-Jakob disease, CJD) jest śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną mózgu. Rozwija się w wyniku zadziałania czynnika nazywanego prionem, w efekcie czego w aż 90%

Czytaj dalej »
Chondromatoza

Chondromatoza

Chondromatoza stawów to patologiczny proces dysplastyczny, który przebiega z wytworzeniem ciał chrzęstnych (zwykle w formie guzków) w błonie maziowej stawów (wewnętrznej części torebki stawowej). Wymaga

Czytaj dalej »
Szukaj
Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w zdrowie