Aktualności

Strona główna/Aktualności
Aktualności2017-05-05T15:09:48+02:00
1010 lipca, 2020

Gonadotropiny

10 lipca, 2020|Fizjologia|0 komentarzy

Gonadotropiny (inaczej: hormony gonadotropowe) to hormony o budowie glikoproteinowej, wydzielane przez przedni płat przysadki mózgowej. Ich funkcją jest pobudzanie rozwoju oraz czynności wewnątrzwydzielniczej gonad. Zalicza się do nich hormon luteinizujący i hormon folikulotropowy, a także wydzielaną podczas ciąży gonadotropinę kosmówkową.   Fizjologia Pulsacyjne wydzielanie gonadotropin przez przedni płat przysadki mózgowej

0909 lipca, 2020

Schizofrenia

09 lipca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Schizofrenia to choroba (lub raczej grupa chorób), której cechą charakterystyczną jest tendencja do powstawania specyficznej dezintegracji osobowości lub do długotrwałego przebiegu ze znacznym ryzykiem dezadaptacji życiowej. Schizofrenię zalicza się do poważnych chorób psychicznych, czyli psychoz. Przyczyny Do zaburzeń czynności psychicznych dochodzi zwykle w wyniku współdziałania wielu czynników etiologicznych. W medycynie

0808 lipca, 2020

Ból brzucha

08 lipca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Ból brzucha to niespecyficzny objaw towarzyszący wielu chorobom i stanom. Może mieć zupełnie błahą przyczynę, jak również może wynikać ze schorzenia zagrażającego życiu pacjenta. W przypadku dolegliwości bólowych brzucha wymaga się szczegółowej i kompleksowej diagnostyki. Przyczyny bólu brzucha Ze względu na przyczyny tych dolegliwości wyróżnia się ból psychogenny, organiczny oraz

0606 lipca, 2020

Choroba afektywna dwubiegunowa

06 lipca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Choroba afektywna dwubiegunowa to ciężkie i nawracające zaburzenie psychiczne. Polega na naprzemiennym pojawianiu się obniżonego (depresja) i podwyższonego (manie) nastroju. Czym są choroby afektywne? Termin „choroby afektywne” odnosi się do grupy zaburzeń psychicznych o początku endogennym. W ich przebiegu zauważa się okresowo (niekiedy regularnie i cyklicznie) zaburzenia nastroju, emocji i

0202 lipca, 2020

Osteoklasty

02 lipca, 2020|Fizjologia|0 komentarzy

Osteoklasty to komórki tkanki kostnej, które powodują jej resorpcję. Są więc przeciwieństwem osteoblastów, komórek kościotwórczych.   Tworzenie osteoklastów Osteoklasty należą do rodziny monocytów. Komórki podściedliska w szpiku, osteoblasty i limfocyty T przejawiają ekspresję cząsteczki zwanej RANKL na swych powierzchniach. Gdy dojdzie do kontaktu z odpowiednimi monocytami, wiążą one do RANKL

0101 lipca, 2020

Zespół policystycznych jajników

01 lipca, 2020|Ginekologia|0 komentarzy

Zespół policystycznych jajników (PCOS) to częste schorzenie endokrynologiczne rozpoznawane aż u do 15% kobiet znajdujących się w wieku rozrodczym. To główna przyczyna androgenizacji, zaburzeń związanych z owulacją i miesiączkowaniem oraz problemów z płodnością.   Przyczyny Przyczyny tego schorzenia nie zostały do końca wyjaśnione. Najbardziej trafna hipoteza postawiona do tej pory

0101 lipca, 2020

Kwasica

01 lipca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Kwasica to stan charakteryzujący nagromadzenie kwaśnych produktów przemiany materii w tkankach oraz we krwi.   Rodzaje kwasicy Wyróżnia się następujące rodzaje kwasicy: oddechową; metaboliczną – ta z kolei dzieli się na mleczanową i ketonową. Kwasica oddechowa Kwasica oddechowa to obniżenie pH krwi poniżej 7,35 spowodowane hiperkapnią. Hipowentylacja, nieuchronnie prowadząc do

0101 lipca, 2020

Hiperkalcemia

01 lipca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Hiperkalcemia określa podwyższony poziom wapnia całkowitego w surowicy krwi powyżej 2,6 mmol/l lub wapnia zjonizowanego powyżej 1,25 mmol/l. Istnieje wiele przyczyn tej dolegliwości, jednak zawsze wymaga ona leczenia.   Przyczyny Jak wspomniano, istnieje wiele przyczyn podwyższonego stężenia wapnia we krwi. W związku z tym wśród nich najczęściej wyróżnia się: pierwotną

3030 czerwca, 2020

Ganglion

30 czerwca, 2020|Schorzenia|0 komentarzy

Ganglion to inaczej torbiel galaretowata. Pojęcie to określa nienowotworową przestrzeń jamistą wypełnioną płynem lub galaretowatą substancją. Przestrzeń tą tworzy tkanka łączna. Gangliony zazwyczaj rozwijają się u młodych kobiet, jednak nie jest to warunkiem. Mogą dotyczyć każdej osoby, bez względu na płeć czy wiek. Lokalizacja Ganglion najczęściej umiejscawia się w obrębie

3030 czerwca, 2020

Śpiączka ketonowa

30 czerwca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Śpiączka ketonowa może wystąpić w przebiegu cukrzycy każdego typu. Śmiertelność wynosi od 5 do 10% przypadków, jest więc stanem zagrażającym życiu pacjenta. Główną przyczyną śpiączki ketonowej jest kwasica ketonowa.   Przyczyny Kwasica ketonowa rozwija się wskutek bezwzględnego lub względnego niedoboru insuliny, współistniejącego ze zwiększeniem stężeń antagonistycznych w stosunku do insuliny

3030 czerwca, 2020

Tryptofan

30 czerwca, 2020|Suplementy|0 komentarzy

Tryptofan to kwas 2-amino-3-indolopropanowy będący pochodną serotoniny. Należy do aminokwasów egzogennych, w związku z czym organizm człowieka nie jest w stanie go samodzielnie syntezować.   Tryptofan w pożywieniu Omawiany aminokwas występuje powszechnie w ogólnie dostępnym pożywieniu. Dobrze wchłania się w jelitach, wykazując zatem dużą biodostępność. Dzienne zapotrzebowanie jest zmienne i

2929 czerwca, 2020

Hipokaliemia

29 czerwca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Hipokaliemia to zmniejszenie stężenia potasu w surowicy poniżej 3,8 mmol/l. Stan ten może wystąpić w przebiegu wielu chorób, jednak zawsze wymaga natychmiastowej interwencji. Może bowiem zagrażać życiu pacjenta.   Przyczyny Wśród przyczyn hipokaliemii wyróżnia się: niedostateczną podaż potasu w diecie – np. przy jadłowstręcie psychicznym, niedożywieniu białkowo-energetycznym czy spożywaniu substancji

2929 czerwca, 2020

Tyreotropina (TSH)

29 czerwca, 2020|Fizjologia|0 komentarzy

Tyreotropina (TSH, hormon tyreotropowy) to hormon produkowany przez przedni płat przysadki mózgowej, zaliczany do glikoprotein.   Budowa Tyreotropina to glikoproteina zawierająca 211 reszt aminokwasowych, heksozy, heksozaminy oraz kwas sialowy. Cząsteczka zbudowana jest z 2 podjednostek, oznaczonych jako alfa i beta. Podjednostka alfa kodowana jest przez gen na chromosomie 6, natomiast

2929 czerwca, 2020

Dystrofia mięśniowa

29 czerwca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Dystrofia mięśniowa to poważna choroba charakteryzująca się zwyrodnieniem i zanikiem mięśni w następstwie uwarunkowanych genetycznie defektów różnych składników komórek mięśniowych.   Charakterystyka Dystrofię rozpoznaje się najczęściej na podstawie wycinka mięśnia, który wykazuje współwystępowanie cech zwyrodnienia i regeneracji, przy czym wraz z upływem czasu zauważa się zanik mięśni. W medycynie wyróżnia

2828 czerwca, 2020

Hipotermia

28 czerwca, 2020|Schorzenia|0 komentarzy

Hipotermia to stan, w którym wewnętrzna (głęboka) temperatura ciała wynosi mniej niż 35 °C. Hipotermia, zwłaszcza umiarkowana i ciężka, może zagrażać życiu pacjenta.   Hipotermia - przyczyny Przyczyną hipotermii jest najczęściej przebywanie przez dłuższy czas w warunkach sprzyjających utracie ciepła (niska temperatura powietrza, niewystarczająco chroniące ubranie, przytopienie lub długotrwałe zanurzenie

2727 czerwca, 2020

Inhibina

27 czerwca, 2020|Fizjologia|0 komentarzy

Inhibina to peptyd będący inhibitorem produkcji i wydzielania folikulotropiny. Innymi słowy, inhibiny są heterodimerami hamującymi syntezę hormonu folikulotropowego (FSH).   Charakterystyka Testosteron zmniejsza stężenie lutropiny w osoczu, ale nie ma wpływu na stężenie folikulotropiny – chyba, że występuje w bardzo dużych ilościach. Stężenie hormonu folikulotropowego w osoczu jest większe u

2727 czerwca, 2020

Dyslipidemia

27 czerwca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Dyslipidemia to występowanie nieprawidłowego stężenia którejkolwiek z frakcji lipidów i/lub lipoprotein w osoczu krwi.   Dyslipidemia - rodzaje Obecnie wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje dyslipidemii: hipercholesterolemię; aterogenną dyslipidemię; zespół chylomikronemii. Hipercholesterolemia Hipercholesterolemia oznacza zwiększone stężenie cholesterolu LDL w osoczu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi za nieprawidłowe uznaje się stężenia LDL powyżej

2626 czerwca, 2020

Wirus HIV

26 czerwca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Wirus HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus) to ludzki wirus niedoboru odporności. Może powodować rozwój AIDS, czyli nabytego zespołu niedoboru odporności.   Wirus HIV a AIDS Wiele osób myli oba pojęcia, co jest błędem. Wirus HIV stanowi bowiem przyczynę rozwoju AIDS. Nie jest chorobą, lecz czynnikiem jej powstawania. AIDS natomiast to

2626 czerwca, 2020

Niewydolność nerek

26 czerwca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Niewydolność nerek to upośledzenie czynności tych narządów. Oznacza to, że nie są one w stanie pełnić swojej podstawowej funkcji, jaką jest filtracja krwi. Rozróżnia się 2 rodzaje niewydolności nerek: ostrą i przewlekłą.   Ostra niewydolność nerek Mianem tym określa się nagle występujące upośledzenie czynności nerek, przede wszystkim przesączania kłębuszkowego. Towarzyszy

2626 czerwca, 2020

Badanie hormonalne

26 czerwca, 2020|Diagnostyka|0 komentarzy

Badanie hormonalne to jedno z częściej wykonywanych badań w diagnostyce wielu chorób. Układ hormonalny, zwany również endokrynnym, składa się z licznych gruczołów dokrewnych, których komórki posiadają zdolność produkcji hormonów. Hormony te pełnią w organizmie człowieka bardzo ważne funkcje. Funkcje hormonów Przede wszystkim układ hormonalny ma za zadanie zapewniać prawidłową homeostazę

2525 czerwca, 2020

Leukopenia

25 czerwca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Leukopenia odnosi się do znacznego obniżenia liczby leukocytów we krwi i może być zjawiskiem bardzo niebezpiecznym. O schorzeniu mówi się wówczas, gdy liczba krwinek białych spadnie poniżej 1000/µl. Czym są leukocyty? Leukocyty to krwinki białe stanowiące stały element morfotyczny krwi człowieka. Są one prawie całkowicie bezbarwne i charakteryzują się zdolnością

2525 czerwca, 2020

Libido

25 czerwca, 2020|Zdrowie|0 komentarzy

Libido to pojęcie związane z motywacją seksualną. Określa zainteresowanie seksualne i pociąg do płci przeciwnej w danym momencie.   Czy libido jest ważne? Wysokie libido warunkuje poziom podniecenia seksualnego i pożądanie wobec partnera. To właśnie ono napędza fantazje seksualne czy zwiększa chęć do masturbacji i kopulacji. Można zatem powiedzieć, że

2525 czerwca, 2020

Apatia

25 czerwca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Apatia to określenie służące do opisywania stanu całkowitego zobojętnienia i braku wrażliwości na bodźce pochodzące z otoczenia. Zazwyczaj jest objawem schorzeń neuropsychologicznych, ale może także wiązać się z chorobami ogólnoustrojowymi. Przyczyny Przyjmuje się, że przyczyną apatii jest dysfunkcja czołowo-skroniowa systemu dopaminergicznego, który nosi nazwę behawioralnego systemu aktywującego. W uszkodzeniach struktur

2424 czerwca, 2020

Encefalopatia

24 czerwca, 2020|Choroby|0 komentarzy

Encefalopatia to nie jedna jednostka chorobowa, lecz ogólne określenie stosowane do opisywania uszkodzeń mózgu. Uszkodzenia te mogą mieć różne pochodzenie, w związku z czym wyróżnia się wiele rodzajów encefalopatii.   Rodzaje encefalopatii Wyróżnia się encefalopatie: wrodzone; nabyte. Encefalopatie wrodzone Mogą stanowić następstwo urazów okołoporodowych, infekcji płodowych czy schorzeń matki. W

Zadaj pytanie

Pytania do specjalisty on-line. Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukałeś, a sprawa jest dla Ciebie ważna – zadaj pytanie poprzez poniższy formularz. Nasi specjaliści z pewnością udzielą wyczerpujących odpowiedzi. Twoje pytanie i odpowiedź zostanie opublikowana w naszym serwisie, aby inni użytkownicy mogli się z nią zapoznać. Zapraszamy do kontaktu!

 

*Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA
Prywatność i Warunki