Szukaj
Szukaj
Szukaj
Kategorie wpisów
kinezjofobia

Kinezjofobia

Kinezjofobia (inaczej: lęk przed ruchem) to patologiczne unikanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Jak wszelkie inne fobie, zalicza się ją do grona schorzeń cywilizacyjnych. Współcześnie brak ruchu

Czytaj dalej »
Krepitacja

Krepitacja

Krepitacja to pojęcie wykorzystywane w medycynie np. podczas opisywania charakterystycznego, charczącego odgłosu towarzyszącego oddychaniu pacjentów chorych na zapalenie płuc (lub innych części dolnych dróg oddechowych)

Czytaj dalej »
Składowe dopełniacza

Składowe dopełniacza

Składowe dopełniacza to inaczej szereg białek istotnych z punktu widzenia odporności i prawidłowej czynności układu immunologicznego. Tworzą układ dopełniacza – podstawową część odporności wrodzonej. Wszelkie

Czytaj dalej »
Amnigeneza

Amoniogeneza

Amoniogeneza to inaczej produkcja amoniaku w organizmie człowieka, czyli wytwarzanie i wydalanie jonu amonowego. Proces ten zachodzi w wielu narządach, w tym także w nerkach

Czytaj dalej »
Zaburzenia świadomości

Zaburzenia świadomości

Zaburzenia świadomości to inaczej stan uniemożliwiający prawidłowy odbiór rzeczywistości oraz własnej osoby. Stanowić mogą jedno z głównych następstw ciężkich uszkodzeń mózgowia, a charakteryzują się zaburzeniem

Czytaj dalej »
Miażdżyca tętnic wieńcowych

Miażdżyca tętnic wieńcowych

Miażdżyca tętnic wieńcowych jest groźną chorobą przebiegającą z tworzeniem się złogów lipidowych w obrębie naczyń wieńcowych znajdujących się w okolicy mięśnia sercowego. Choroby sercowo-naczyniowe często

Czytaj dalej »
Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne to szeroka grupa problemów zdrowotnych, w których przebiegu obserwuje się zaburzenia myśli, uczuć, emocji i zachowań. Schorzenia te mogą znacznie utrudniać, a wręcz

Czytaj dalej »
Nadpobudliwość psychoruchowa

Nadpobudliwość psychoruchowa

Nadpobudliwość psychoruchowa (inaczej: ADHD) to zaburzenie diagnozowane tylko na podstawie zespołu określonych objawów behawioralnych, niezależnie od ich etiologii, mechanizmów psychologicznych czy neuropsychologicznych. Przebiega z zaburzeniem

Czytaj dalej »
Aorta piersiowa

Aorta piersiowa

Aorta piersiowa (łac. Aorta thoracica) jest kluczową częścią aorty, czyli największej tętnicy w organizmie człowieka. Wychodzi ona bezpośrednio z lewej komory serca i odpowiada za

Czytaj dalej »
Aorta brzuszna

Aorta brzuszna

Aorta brzuszna (łac. Aorta abdominalis) wspólnie z aortą piersiową i ich licznymi gałęziami tworzą aortę – największe naczynie tętnicze w ciele człowieka, łączące się bezpośrednio

Czytaj dalej »
Niedoczynność przytarczyc

Niedoczynność przytarczyc

Niedoczynność przytarczyc jest dość rzadko diagnozowaną chorobą endokrynologiczną, w której przebiegu obserwuje się zmniejszenie produkcji hormonów przez przytarczyce. Może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Diagnostyką

Czytaj dalej »
Suplementy diety

Suplementy diety

Suplementy diety są specyficzną kategorią żywności. Określa się je jako produkty przeznaczone do podaży doustnej, mające na celu wzbogacać i uzupełniać podstawową dietę człowieka, jeśli

Czytaj dalej »
Teofilina

Teofilina

Teofilina jest organicznym związkiem chemicznym należącym do grona alkaloidów purynowych. Występuje naturalnie w niektórych surowcach pochodzenia roślinnego, np. w ziarnach kakao. Znalazła również zastosowanie we

Czytaj dalej »
Hiperwentylacja

Hiperwentylacja

Hiperwentylacja (inaczej: kontrolowana lub niezależna od woli człowieka zwiększona wentylacja płuc), która objawia się szybkim wdychaniem zwiększonej ilości powietrza, co może doprowadzić m.in. do zasadowicy

Czytaj dalej »
Kongruencja stawu

Kongruencja stawu

Kongruencja stawu to ogólne pojęcie pojawiające się w anatomii, fizjologii i biomechanice ludzkiego ciała, zwłaszcza w odniesieniu właśnie do narządu ruchu. Oznacza wzajemną relację i

Czytaj dalej »
Skurcze mięśni szyi

Skurcze mięśni szyi

Skurcze mięśni szyi są w dzisiejszych czasach dość często spotykanym zjawiskiem. Przeważnie wynikają z nieprawidłowego trybu życia, w tym przepracowania i przeciążenia mięśni oraz niedoborów

Czytaj dalej »
Metabolizm

Metabolizm

Metabolizm to określenie stosowane w odniesieniu do całokształtu przemiany materii i energii w organizmie. Składają się na niego: anabolizm i katabolizm. Oba te procesy zachodzą

Czytaj dalej »
kinezjofobia

Kinezjofobia

Kinezjofobia (inaczej: lęk przed ruchem) to patologiczne unikanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Jak wszelkie inne fobie, zalicza się ją do grona schorzeń cywilizacyjnych. Współcześnie brak ruchu

Czytaj dalej »
Krepitacja

Krepitacja

Krepitacja to pojęcie wykorzystywane w medycynie np. podczas opisywania charakterystycznego, charczącego odgłosu towarzyszącego oddychaniu pacjentów chorych na zapalenie płuc (lub innych części dolnych dróg oddechowych)

Czytaj dalej »
Składowe dopełniacza

Składowe dopełniacza

Składowe dopełniacza to inaczej szereg białek istotnych z punktu widzenia odporności i prawidłowej czynności układu immunologicznego. Tworzą układ dopełniacza – podstawową część odporności wrodzonej. Wszelkie

Czytaj dalej »
Amnigeneza

Amoniogeneza

Amoniogeneza to inaczej produkcja amoniaku w organizmie człowieka, czyli wytwarzanie i wydalanie jonu amonowego. Proces ten zachodzi w wielu narządach, w tym także w nerkach

Czytaj dalej »
Zaburzenia świadomości

Zaburzenia świadomości

Zaburzenia świadomości to inaczej stan uniemożliwiający prawidłowy odbiór rzeczywistości oraz własnej osoby. Stanowić mogą jedno z głównych następstw ciężkich uszkodzeń mózgowia, a charakteryzują się zaburzeniem

Czytaj dalej »
Miażdżyca tętnic wieńcowych

Miażdżyca tętnic wieńcowych

Miażdżyca tętnic wieńcowych jest groźną chorobą przebiegającą z tworzeniem się złogów lipidowych w obrębie naczyń wieńcowych znajdujących się w okolicy mięśnia sercowego. Choroby sercowo-naczyniowe często

Czytaj dalej »
Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne to szeroka grupa problemów zdrowotnych, w których przebiegu obserwuje się zaburzenia myśli, uczuć, emocji i zachowań. Schorzenia te mogą znacznie utrudniać, a wręcz

Czytaj dalej »
Nadpobudliwość psychoruchowa

Nadpobudliwość psychoruchowa

Nadpobudliwość psychoruchowa (inaczej: ADHD) to zaburzenie diagnozowane tylko na podstawie zespołu określonych objawów behawioralnych, niezależnie od ich etiologii, mechanizmów psychologicznych czy neuropsychologicznych. Przebiega z zaburzeniem

Czytaj dalej »
Aorta piersiowa

Aorta piersiowa

Aorta piersiowa (łac. Aorta thoracica) jest kluczową częścią aorty, czyli największej tętnicy w organizmie człowieka. Wychodzi ona bezpośrednio z lewej komory serca i odpowiada za

Czytaj dalej »
Aorta brzuszna

Aorta brzuszna

Aorta brzuszna (łac. Aorta abdominalis) wspólnie z aortą piersiową i ich licznymi gałęziami tworzą aortę – największe naczynie tętnicze w ciele człowieka, łączące się bezpośrednio

Czytaj dalej »
Niedoczynność przytarczyc

Niedoczynność przytarczyc

Niedoczynność przytarczyc jest dość rzadko diagnozowaną chorobą endokrynologiczną, w której przebiegu obserwuje się zmniejszenie produkcji hormonów przez przytarczyce. Może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Diagnostyką

Czytaj dalej »
Suplementy diety

Suplementy diety

Suplementy diety są specyficzną kategorią żywności. Określa się je jako produkty przeznaczone do podaży doustnej, mające na celu wzbogacać i uzupełniać podstawową dietę człowieka, jeśli

Czytaj dalej »
Teofilina

Teofilina

Teofilina jest organicznym związkiem chemicznym należącym do grona alkaloidów purynowych. Występuje naturalnie w niektórych surowcach pochodzenia roślinnego, np. w ziarnach kakao. Znalazła również zastosowanie we

Czytaj dalej »
Hiperwentylacja

Hiperwentylacja

Hiperwentylacja (inaczej: kontrolowana lub niezależna od woli człowieka zwiększona wentylacja płuc), która objawia się szybkim wdychaniem zwiększonej ilości powietrza, co może doprowadzić m.in. do zasadowicy

Czytaj dalej »
Kongruencja stawu

Kongruencja stawu

Kongruencja stawu to ogólne pojęcie pojawiające się w anatomii, fizjologii i biomechanice ludzkiego ciała, zwłaszcza w odniesieniu właśnie do narządu ruchu. Oznacza wzajemną relację i

Czytaj dalej »
Skurcze mięśni szyi

Skurcze mięśni szyi

Skurcze mięśni szyi są w dzisiejszych czasach dość często spotykanym zjawiskiem. Przeważnie wynikają z nieprawidłowego trybu życia, w tym przepracowania i przeciążenia mięśni oraz niedoborów

Czytaj dalej »
Metabolizm

Metabolizm

Metabolizm to określenie stosowane w odniesieniu do całokształtu przemiany materii i energii w organizmie. Składają się na niego: anabolizm i katabolizm. Oba te procesy zachodzą

Czytaj dalej »
Szukaj
Kategorie wpisów

Aktualności

Popularne
w zdrowie