Aktualności

/Aktualności
Aktualności2017-05-05T15:09:48+02:00
2323 Kwiecień, 2019

Hormony płciowe kobiety – rola i znaczenie

23 Kwiecień, 2019|Fizjologia|0 komentarzy

Hormony płciowe kobiety są niezwykle ważną częścią życia, ponieważ są niezbędne na każdym jego etapie. Cykl miesiączkowy jest wynikiem procesów, które zaczynają się już w płodzie płci żeńskiej i trwają przez okres dzieciństwa, pokwitania i dojrzewania. Wazopresyna i oksytocyna Są to hormony tylnego płata przysadki mózgowej. Wpływają między innymi na

1818 Kwiecień, 2019

Rehabilitacja po udarze mózgu

18 Kwiecień, 2019|Rehabilitacja|0 komentarzy

Rehabilitacja po udarze mózgu, w tym kinezyterapia i fizykoterapia, jest bardzo ważnym elementem leczenia. Tego rodzaju pacjenci nie wymagają pomocy osób drugich oraz poruszają się samodzielnie. Mogą również korzystać z leczenia uzdrowiskowego. Leczenie powinno być kompleksowe i wszechstronne, ponieważ objawy po udarze obejmują praktycznie każdy układ organizmu. Objawy Objawy udaru

1515 Kwiecień, 2019

Zawroty głowy – fizjoterapia

15 Kwiecień, 2019|Ogólne|0 komentarzy

Zawroty głowy można z powodzeniem leczyć fizjoterapią, która wciąż jest niedocenianą metodą. Najbardziej popularna w dalszym ciągu jest farmakoterapia oraz fitoterapia. Zawroty głowy mogą być pochodzenia obwodowego, ośrodkowego lub mieszanego. Ich leczenie opiera się na 3 podstawowych krokach diagnostycznych: wyselekcjonowanie chorych wymagających leczenia i opieki w trybie doraźnym; zidentyfikowanie, czy

1414 Kwiecień, 2019

Wypadnięcie jądra miażdżystego

14 Kwiecień, 2019|Choroby|0 komentarzy

Wypadnięcie jądra miażdżystego to powszechnie stosowana nazwa odnosząca się do dyskopatii i często wskazująca na przepuklinę jądra miażdżystego. Jest to jedna z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Nie jest to zawsze – jak wskazuje nazwa – całkowite wypadnięcie części krążka międzykręgowego, lecz zwykle jego przesunięcie powodujące ucisk na nerwy i naczynia

1111 Kwiecień, 2019

Błędnik – budowa i czynność

11 Kwiecień, 2019|Fizjologia|0 komentarzy

Błędnika i jego czynność jest niezwykle ważna dla człowieka. Jest strukturą znajdującą się w uchu wewnętrznym i odpowiadają za zmysł słuchu oraz równowagi. Błędnik - budowa W błędniku znajdują się proprioceptory narządu równowagi. Składa się on z części kostnej (zwanej błędnikiem kostnym) oraz z części błoniastej (analogicznie – błędnik błoniasty).

1111 Kwiecień, 2019

Szpik kostny – budowa, funkcje

11 Kwiecień, 2019|Układ kostny|0 komentarzy

Szpik kostny stanowi główne podłoże tkankowe do tworzenia i rozwoju komórek krwi. Wyróżnić można szpik kostny czerwony – aktywny, który może następnie przekształcić się w żółty - nieaktywny. Powstaje pod koniec życia płodowego z mezodermy (listek zarodkowy). Szpik kostny – anatomia U płodu oraz u noworodka szpik kostny czerwony znajduje

0505 Kwiecień, 2019

Zespół Patau

05 Kwiecień, 2019|Choroby|0 komentarzy

Zespół Patau to inaczej trisomia 13. Uznawana jest za najrzadszą, ale jednocześnie najcięższą postać trisomii chromosomu 13. Szacuje się, że choroba występuje u około 1 na 10 000 urodzeń. Większość dzieci umiera jeszcze w okresie niemowlęcym, natomiast aż 90% umiera przed ukończeniem 12 miesiąca życia. Przyczyny Przyczyną trisomii 13 jest

0303 Kwiecień, 2019

Program dla fizjoterapeuty Medfile

03 Kwiecień, 2019|Artykuły|3 komentarze

Myśląc o oprogramowaniu do elektronicznej dokumentacji medycznej w kontekście zachodzących zmian w służbie zdrowia i rozwoju technologii cyfrowych należy wziąć pod uwagę fakt, iż praca z poziomu jednego programu znacznie skraca czas potrzebny na formalności. Obecnie program do EDM nie powinien być tylko miejscem, gdzie prowadzi się kartotekę pacjentów online.

3131 Marzec, 2019

Procesy beztlenowe i tlenowe

31 Marzec, 2019|Fizjologia|0 komentarzy

Procesy beztlenowe jak również tlenowe związane są z oddychaniem komórkowym. Jest to proces polegający na utlenianiu biologicznym, czyli odłączaniu atomów wodoru lub samych elektronów od substratu organicznego. Towarzyszy temu uwalnianie energii, a pozostała część ulega rozproszeniu w postaci ciepła. Oba procesy różnią się miedzy sobą wykorzystaniem tlenu. Procesy beztlenowe Energię

2929 Marzec, 2019

Narządy rodne kobiety – anatomia

29 Marzec, 2019|Anatomia|0 komentarzy

Narządy rodne kobiety obejmują budowę zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej części. Są skomplikowanym systemem narządów, gdzie każdy z nich pełni wyspecjalizowane role. Narządy rodne kobiety - anatomia Narządy płciowe żeńskie składają się z narządów wewnętrznych, do których zaliczamy jajniki, jajowody, macicę i pochwę oraz zewnętrznych – przedsionek pochwy, srom, gruczoły

2929 Marzec, 2019

Dna rzekoma – przyczyny, objawy, leczenie

29 Marzec, 2019|Choroby|0 komentarzy

Dna rzekoma (zwana również chondrokalcynozą) jest jedną z częstszych przyczyn występowania ostrego zapalenia pojedynczego stawu u osób w podeszłym wieku. Manifestuje się występowaniem mikroskopijnych kryształów dwuwodnego pirofosforanu wapnia (CPP) w płynie stawowym oraz odkładaniem się jego złogów w chrząstce stawowej. Choroby związane z odkładaniem się tych kryształów uznaje się za

2929 Marzec, 2019

Leczenie fibromialgii

29 Marzec, 2019|Choroby|0 komentarzy

Fibromialgia (FMS) należy do grupy chorób reumatycznych tkanek miękkich. Wyróżnia się formę uogólnioną oraz miejscową. Miejscowa może przebiegać z mięśniowo-powięziowym zespołem bólowym, entezopatiami, zmianami zapalnymi ścięgien i kaletek oraz schorzeniami tkanek miękkich z uciskiem na nerwy obwodowe. Natomiast postać uogólniona cechuje się wieloogniskowym bólem przewlekłym, który prowadzi do chronicznego stresu.

2929 Marzec, 2019

Krew – skład, elementy morfotyczne, funkcje

29 Marzec, 2019|Fizjologia|0 komentarzy

Krew jest tkanką łączną, która wypełnia łożyska krwionośne (żyły, tętnice, włośniczki i inne naczynia krwionośne). Jej całkowita objętość wynosi 8% masy ciała. Swą czerwoną barwę zawdzięcza hemoglobinie znajdującej się w erytrocytach. Utlenowana krew tętnicza jest jaśniejsza, natomiast krew żylna ciemniejsza, ze względu na obecność dwutlenku węgla. Krew – skład Skład

2929 Marzec, 2019

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

29 Marzec, 2019|Choroby|0 komentarzy

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych zgodnie z definicją to zespół objawów będących skutkiem znacznego zwężenia lub zamknięcia głównych szlaków tętniczych kończyn, u którego podstaw leży szereg zmian patologicznych. Związane są one głównie z rozwojem miażdżycy zarostowej tętnic. Uważa się, że przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych rzadko jest inna choroba niż miażdżyca

2929 Marzec, 2019

Wózek inwalidzki – jak dobrać?

29 Marzec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Wózek inwalidzki często jest niezbędnym sprzętem pomocniczym w życiu niepełnosprawnej osoby. Ze względów finansowych lub z powodu niewystarczającej wiedzy wiele osób decyduje się na tradycyjny, wskazany przez sprzedawcę wózek z najniższej półki cenowej. Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego sprzętu, ponieważ będzie on towarzyszył choremu przed długi

2929 Marzec, 2019

Badanie nerwów czaszkowych

29 Marzec, 2019|Testy diagnostyczne|0 komentarzy

Badanie nerwów czaszkowych ma szczególne znaczenie w ich ocenie neurologicznej. Podstawą jest badanie palpacyjne punktów wyjścia nerwów czaszkowych oraz ich ewentualnej bolesności, a także testy związane z czynnością danego nerwu. Wyróżnia się 12 par nerwów czaszkowych, które dzieli się na 3 grupy obejmujące nerwy: zmysłowe – I, II, VIII; mięśni

2020 Marzec, 2019

Aerobik

20 Marzec, 2019|Zdrowie|0 komentarzy

Aerobik to forma zajęć obejmująca wykonywanie ćwiczeń przy muzyce. Opisując innymi słowami, aerobik jest systemem ćwiczeń aerobowych przy dźwiękach zwykle rytmicznej muzyki. Zajęcia powstały w Stanach Zjednoczonych, a nazwa pochodzi od greckiego słowa "aeri" co oznacza powietrze, tlen. Charakterystyka Celem aerobiku jest przede wszystkim pobudzenie układu oddechowego i krążenia w

1919 Marzec, 2019

Metoda Butlera

19 Marzec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Metoda Butlera powstała w latach 90. XX wieku, jej twórcą był David Butler. Przedstawił on oryginalną koncepcję badania i likwidowania zaburzeń przesuwalności tkanki nerwowej w stosunku do innych tkanek. Metoda Butlera – założenia Do najważniejszych cech tkanki nerwowej Butler zaliczył jej ciągłość elektryczną, chemiczną i mechaniczną. Właśnie te cechy umożliwiają

1919 Marzec, 2019

Fizjoterapia w chorobie Alzheimera

19 Marzec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Fizjoterapia w chorobie Alzheimera, tuż obok farmakoterapii, jest podstawą w utrzymaniu sprawności i dobrego poziomu życia. Choroby nie da się wyleczyć, jednak dobierając odpowiednio metody leczenia można opóźniać jej postęp. Fizjoterapia w chorobie Alzheimera Fizjoterapia, a przede wszystkim kinezyterapia, jest ważnym czynnikiem w walce z chorobą Alzheimera. Głównym celem rehabilitacji

1919 Marzec, 2019

Kolagenoza – podział, charakterystyka

19 Marzec, 2019|Fizjologia|0 komentarzy

Kolagenoza to inna nazwa grupy zapalnych, układowych chorób tkanki łącznej. Do kolagenoz zalicza się następujące jednostki chorobowe: reumatoidalne zapalenie stawów (RZS); toczeń rumieniowaty układowy (TRU); twardzina układowa; młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS); zapalenie wielomięśniowe oraz skórno-mięśniowe; mieszana choroba tkanki łącznej; zespół Sjogrena; niezróżnicowana zapalna choroba tkanki łącznej; pierwotne zapalenia naczyń

1818 Marzec, 2019

Tkanka mięśniowa – rodzaje, budowa, funkcje

18 Marzec, 2019|Anatomia|0 komentarzy

Tkanka mięśniowa stanowi czynny element narządu ruchu, ponieważ jej czynność podlega kurczeniu się i rozkurczaniu. Rodzaje tkanki mięśniowej Wyróżnia się 3 rodzaje tkanki mięśniowej: gładką; poprzecznie prążkowaną szkieletową; poprzecznie prążkowaną serca. Tkanka mięśniowa gładka obecna jest w ścianach naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, pęcherza moczowego, dróg rodnych i wielu

1818 Marzec, 2019

Oparzenia – stopnie, fizjoterapia

18 Marzec, 2019|Urazy|0 komentarzy

Oparzenia to urazy polegające na oddziaływaniu na skórę prądu, promieniowania, substancji chemicznej lub ciepła. Powoduje to uszkodzenie nie tylko skóry, ale często również tkanki podskórnej, a nawet umiejscowionych pod nią narządów. Skóra jest największą barierą ochronną organizmu, dlatego jej uszkodzenie powoduje utratę płynów międzykomórkowych. Efektem tego może być wstrząs. Uznaje

1818 Marzec, 2019

Fizjoterapia w leczeniu depresji

18 Marzec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Fizjoterapia w leczeniu depresji jest coraz częściej stosowaną metodą, ponieważ nie wywołuje skutków ubocznych i likwiduje przyczynę choroby, a nie tylko jej objawy. Termin "depresja" używany jest powszechnie do określania wielu doświadczeń, zaczynając od przejściowego obniżenia nastroju, a kończąc na głębokich zaburzeniach zagrażających życiu. W medycynie jest to poważna choroba

1616 Marzec, 2019

Metoda Kenny

16 Marzec, 2019|Fizjoterapia|0 komentarzy

Metoda Kenny dotyczy postępowania fizjoterapeutycznego podczas usprawniania chorych z zapaleniem rogów przednich rdzenia kręgowego. Twórczynią była Elizabeth Kenny – pielęgniarka praktykująca od lat 30. XX wieku, początkowo w Australii, a następnie w Stanach Zjednoczonych. Metoda Kenny – założenia Kobieta uważała, że zasadniczym celem postępowania fizjoterapeutycznego w przypadku tej jednostki chorobowej

Zadaj pytanie

Pytania do specjalisty on-line. Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukałeś, a sprawa jest dla Ciebie ważna – zadaj pytanie poprzez poniższy formularz. Nasi specjaliści z pewnością udzielą wyczerpujących odpowiedzi. Twoje pytanie i odpowiedź zostanie opublikowana w naszym serwisie, aby inni użytkownicy mogli się z nią zapoznać. Zapraszamy do kontaktu!

 

*Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA
Prywatność i Warunki