Paracetamol

Paracetamol to popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, przy czym nie wykazuje działania przeciwzapalnego. Należy ściśle przestrzegać stosowanej dawki, ponieważ zbyt duża może spowodować liczne skutki uboczne, a nawet śmierć.   Co to jest paracetamol? Paracetamol po podaniu doustnym bardzo szybko wchłania się w jelicie cienkim,

Aspiryna

Aspiryna (kwas acetylosalicylowy) to jeden z najstarszych i najbardziej poznanych leków. Wykazuje działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Jest lekiem dostępnym bez recepty.   Co to jest aspiryna? Aspiryna to organiczny związek chemiczny będący pochodną kwasu acetylosalicylowego. Działa przede wszystkim za pośrednictwem hamowania syntezy prostaglandyn. Omawiany

Metformina

Metformina to doustny lek hipoglikemiczny będący obecnie najczęściej stosowanym środkiem w terapii cukrzycy typu 2. Znajduje jednak więcej zastosowań. Na wszystkie dostępne w Polsce preparaty z metforminą konieczna jest recepta od lekarza.   Jak działa metformina? Metformina wykazuje wszechstronne działanie antyhiperglikemiczne. Obejmuje ono: hamowanie wątrobowej

Leki nasenne

Leki nasenne to grupa środków farmaceutycznych działająca depresyjne (czyli hamująco) na ośrodkowy układ nerwowy. Osłabiają stan aktywności organizmu, a w większych dawkach wywołują sen.   Z czego wynikają zaburzenia snu? Zaburzenia snu są współcześnie bardzo popularne u osób w każdej grupie wiekowej, szczególnie często występują

Fenotiazyny

Fenotiazyny to grupa organicznych związków chemicznych charakteryzujących się obecnością w cząsteczce potrójnego pierścienia węglowego. Pochodne fenotiazyny są powszechnie stosowane w medycynie jako leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki).   Charakterystyka fenotiazyny Fenotiazyna to związek posiadający trojpierścieniową budowę. Dwa pierścienie benzenu łączą się z atomem siarki i atomem wodoru.

Alfa-blokery

Alfa-blokery to leki blokujące postsynaptyczne receptory alfa-adrenergiczne. W związku z tym ich mechanizm wywołuje działanie hipotensyjne. Dzielą się na leki blokujące selektywnie receptory alfa 1 oraz leki blokujące nieselektywnie blokery alfa 1 i alfa 2.   Jak działają alfa-blokery? Alfa-blokery skutecznie obniżają ciśnienie krwi oraz

Beta-blokery

Beta-blokery to leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Stanowią najczęściej stosowane środki w terapii nadciśnienia tętniczego.   Jak działają beta-blokery? Mechanizm działania beta-blokerów jest stosunkowo złożony. Wynika z ich oddziaływania na czynniki humoralne oraz hemodynamikę układu naczyniowego. Stosowanie tych leków: zmniejsza pojemność minutową serca; hamuje wydzielanie reniny;

Leki immunosupresyjne

Leki immunosupresyjne to środki lecznicze o różnej budowie chemicznej i różnym mechanizmie działania. Współcześnie znajdują szerokie zastosowanie w medycynie. Wykorzystuje się je bowiem w leczeniu chorób o podłożu autoimmunologicznym oraz przy przeszczepach.   Leki immunosupresyjne - rodzaje Wyróżnia się 5 podstawowych grup leków immunosupresyjnych i

Glikokortykoidy

Glikokortykoidy to hormony steroidowe kory nadnerczy. Pełnią w organizmie człowieka ważne funkcje, znalazły również zastosowanie w medycynie.   Charakterystyka glikokortykoidów Zasadnicze hormony glikokortykoidowe to kortyzol i kortykosteron. Wydzielane do krwi wiążą się z białkami osocza. Kortyzol wiąże się z białkiem należącym do frakcji alfa-globulin, czyli

Hydrokortyzon

Hydrokortyzon to organiczny związek chemiczny będący naturalnym hormonem steroidowym i jednocześnie głównym przedstawicielem grupy glikokortykosteroidów. Syntezowany jest przez korę nadnerczy. Znajduje szerokie zastosowanie w medycynie.   Charakterystyka glikokortykosteroidów Glikokortykosteroidy należą do najczęściej stosowanych leków. Naturalnym glikokortykosteroidem jest kortyzol, zwany także hydrokortyzonem. Wyróżnia się 2 mechanizmy

Ubezpieczenia dla Fizjoterapeuty


Pracuj spokojnie i bądź chroniony!


Sprawdź