Związki chemiczne

Strona główna/Związki chemiczne

Aceton

Aceton (znany także jako propanon, dimetyloketon czy keton dimetylowy) to najprostszy keton alifatyczny. Stanowi lotną ciecz o ostrym, rozpoznawalnym zapachu. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Charakterystyka acetonu Aceton to bezbarwna, łatwopalna ciecz o silnym, charakterystycznym zapachu. Miesza się w każdym stosunku z wodą, alkoholem etylowym

Tlenek węgla

Tlenek węgla to nazwa, która może dotyczyć dwóch substancji – czadu, zwanego prawidłowo tlenkiem węgla (II) oraz dwutlenku węgla, zwanego tlenkiem węgla (IV). Znacznie częściej mianem tym określa się jednak czad.   Tlenek węgla (II) Tlenek węgla (II), zwany powszechnie czadem, to bezbarwny i bezwonny

Siarkowodór

Siarkowodór (sulfan) to nieorganiczny związek siarki i wodoru. Stanowi popularny w chemii gaz o typowym, bardzo drażliwym i odrzucającym zapachu. Mimo że zaliczany jest do gazów toksycznych, jego odpowiednie ilości mogą wykazywać korzystne działanie na organizm człowieka. Związek ten jest także naturalnie produkowany w organizmie

Glikol etylenowy

Glikol etylenowy to słodki, przezroczysty płyn o zapachu etanolu. Stosuje się go głównie jako płyn chłodniczy, płyn w układach hamulcowych i jako rozpuszczalnik. Zwykle jest dostępny w roztworach 95%. Bywa wypijany jako substytut etanolu, zwykle przez alkoholików z marginesu społecznego. Jak glikol etylenowy wpływa na

Etanol

Etanol (alkohol etylowy) to popularny związek chemiczny będący pochodną etanu, zawierający zamiast jednego atomu wodoru grupę hydroksylową -OH. Stanowi jedną z najdokładniej poznanych substancji w chemii. Etanol - charakterystyka Etanol to jednowodorotlenowy, pierwszorzędowy, nasycony alkohol alifatyczny. Jest bezbarwną cieczą o typowym, rozpoznawalnym zapachu i palącym

Nitryle

Nitryle to organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę nitrylową. Stanowią bezbarwną ciecz lub ciało stałe o charakterystycznym zapachu. Są pochodnymi cyjanowodoru, w związku z czym uznaje się je za toksyczne.   Nitryle – charakterystyka Nitryle posiadające w swojej budowie małą liczbę atomów węgla

Cyjanki

Cyjanki to sole kwasu cyjanowodorowego zawierające w swojej cząsteczce anion cyjankowy. Cyjanki litowców i berylowców dobrze rozpuszczają się w wodzie. Dodatkowo ulegają reakcjom hydrolizy i wykazują odczyn zasadowy.   Jak cyjanki wpływają na organizm człowieka? Cyjanki zalicza się do związków stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia

Ubezpieczenia dla Fizjoterapeuty


Pracuj spokojnie i bądź chroniony!


Sprawdź