Szukaj
Szukaj

Hipotermia

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Hipotermia to stan, w którym wewnętrzna (głęboka) temperatura ciała wynosi mniej niż 35 °C. Hipotermia, zwłaszcza umiarkowana i ciężka, może zagrażać życiu pacjenta.

Hipotermia

Przyczyny hipotermii

Przyczyną hipotermii jest najczęściej przebywanie przez dłuższy czas w warunkach sprzyjających utracie ciepła (niska temperatura powietrza, niewystarczająco chroniące ubranie, przytopienie lub długotrwałe zanurzenie w zimnej wodzie). Wystąpieniu hipotermii sprzyjają zaburzenia świadomości, starszy wiek i niedożywienie. Niektóre substancje takie jak etanol, glikol etylenowy, tlenek węgla, siarkowodór, cyjanki, nitryle, leki nasenne, fenotiazyny, opioidy, leki przeciwcukrzycowe, związki cholinergiczne, alfa-blokery mogą spowodować hipotermię, nawet przy niezbyt niskiej temperaturze otoczenia.

Inne przyczyny hipotermii (również w zwykłej temperaturze otoczenia) dzieli się na:

Wolno postępujące obniżanie się temperatury ciała (nawet w temperaturze pokojowej) można także zaobserwować u ludzi starych.

Hipotermia – obraz kliniczny

W zależności od objawów klinicznych wyróżnia się 3 rodzaje hipotermii:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
  • hipotermia łagodna – od 32 do 35 °C. Początkowo występują dreszcze, czemu towarzyszy zwiększenie częstotliwości rytmu serca i oddechów oraz skurcz naczyń krwionośnych. Później dochodzi do tego zmęczenie, apatia, ataksja, zwiększenie diurezy oraz hipowolemia. Pacjent nie jest w stanie właściwie oceniać rzeczywistości;
  • hipotermia umiarkowana – od 28 do 32 °C. Następuje zwiększenie częstotliwości rytmu serca i oddechów, przedsionkowe zaburzenia rytmu serca, załamki J w EKG, hipotensja, zaburzenia świadomości, osłabienie odruchów, poszerzenie źrenic. Przy umiarkowanej hipotermii dreszcze ustają;
  • hipotermia ciężka – poniżej 28 °C. Ma miejsce śpiączka, bezdech, asystolia lub komorowe zaburzenia rytmu serca, obrzęk płuc, skąpomocz lub bezmocz, przy czym źrenice pacjenta nie reagują na bodźce.

Podczas działania niskich temperatur na organizm uruchamia się wiele reakcji adaptacyjnych. Pojawiają się, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 36,5°C. Można je podzielić na behawioralne i autonomiczne. Reakcje narządowe i metaboliczne są wypadkową czasu ekspozycji i intensywności z jaką zimno działa na organizm, odpowiedzi nerwowej i humoralnej na stres, szybkości wyczerpywania się rezerw energetycznych oraz zachowania świadomości organizmu.

Hipotermia – rozpoznanie

Należy potwierdzić pomiarem głębokiej temperatury ciała w odbytnicy lub na błonie bębenkowej. Rutynowo stosowane termometry mogą być nieprzydatne (nie mierzą temperatury <34-35°C). Zalecane badania (wykrycie konsekwencji i możliwych przyczyn hipotermii) to:

Dodatkowo można wykonać badania toksykologiczne w razie podejrzenia zatrucia.

Hipotermia – leczenie

Leczenie hipotermii polega na ogrzewaniu pacjenta i postępowaniu podtrzymującym czynność podstawowych narządów. Wyróżnia się ogrzewanie bierne i ogrzewanie czynne. Bierne wykorzystuje się przy łagodnej hipotermii. Wówczas wystarcza zapewnienie ciepłego i suchego otoczenia oraz ciepłej odzieży. Ogrzewanie czynne powinno się rozważyć w hipotermii umiarkowanej, a jest wręcz niezbędne w ciężkiej hipotermii. Obejmuje stosowanie specjalnych kołder wypełnionych ciepłym powietrzem oraz stosowanie wlewów płynów podgrzanych do temperatury 42-44°C.

Po zapewnieniu osobie z hipotermią stabilnych, suchych i ciepłych warunków, należy jak najszybciej zadzwonić po pomoc. Jednocześnie należy pamiętać, aby z taką osobą postępować bardzo delikatnie. Każdy niewłaściwy ruch może spowodować nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu migotania komór. Aż do momentu ogrzania pacjenta, jeśli istnieje taka konieczność, należy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne, Tom I, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
  2. Sosnowski P., Mikrut K., Krauss H., Hipotermia – mechanizm działania i patofizjologiczne zmiany w organizmie człowieka, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 69/2015.

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *