RSQ Technologies

Skóra (cutis) pokrywa całą, zewnętrzną powierzchnię ciała. U dorosłego człowieka powierzchnia skóry wynosi od 1,5 do 2 metrów kwadratowych. Jej grubość jest zróżnicowana i zależny od miejsca występowania. Waha się od 0,5 do 4 milimetrów. Waga skóry u dorosłego człowieka wynosi od 3,5 do 4,5 kilogramów.

Skóra (cutis)

Budowa skóry

Skóra zbudowana jest z trzech warstw:

  • tkanka podskórna
  • skóra właściwa
  • naskórek

Najbardziej wewnętrzną warstwą skóry jest tkanka podskórna.

Tkanka podskórna – zbudowana jest ze zrazików tkanki tłuszczowej otoczonych pasmami tkanki łącznej. Zawiera zakończenia nerwowe oraz głębsze odcinki przydatków skóry. Tkanka podskórna chroni przed urazami mechanicznymi. Pełni funkcję podporową dla skóry, jest skutecznym izolatorem termicznym i magazynem produktów odżywczych oraz współdecyduje o kształcie naszego ciała oraz o jego jędrności.

Skóra właściwa

W skórze właściwej występują między innymi:

1. Naczynia krwionośne.
2. Układ limfatyczny.
3. Zakończenia nerwów, które stanowią receptory zmysłu dotyku. 
4. Aparat włosowo-łojowy zawierający włos, gruczoł łojowy, mięsień włosowo-ruchowy.
5. Gruczoły potowe apokrynowe.
6. Gruczoły potowe ekrynowe.

Skóra właściwa zbudowana jest z tkanki łącznej włóknistej. Składa się z dwóch warstw:

7. Warstwa brodawkowa – warstwa ta od góry graniczy z naskórkiem, a u dołu z powierzchownym splotem naczyniowym. Granica skórno-naskórkowa ma przebieg falisty. Wyniosłości, które znajdują się pomiędzy soplami naskórkowymi nazywają się brodawkami skórnymi. Wpływają one na silniejsze połączenia naskórka ze skórą właściwą. W skórze owłosionej są one niewielkie, natomiast w skórze nieowłosionej dobrze wykształcone. Tkanka łączna, która luźno buduje tę warstwę zawiera włókna kolagenowe sprężyste i siateczkowe oraz komórki: fibroblasty, komórki tuczne krwi oraz histiocyty. W brodawkach występują naczynia krwionośne włosowate, pęczki komórek mięśniowych gładkich, chłonne włókna nerwowe oraz zakończenia nerwowe.

Sklep Spirulina

8. Warstwa siateczkowa – między warstwą brodawkową, a siateczkową nie ma wyraźnej granicy.Warstwa ta leży między powierzchniowym splotem naczyniowym, a tkanką podskórną. Jest ona zbudowana jest z tkanki łącznej zbitej. Występują tu liczne pęczki włókien kolagenowych splatających się razem z włóknami sprężystymi. Warstwa ta występuje jedynie w otoczeniu naczyń krwionośnych i gruczołów skórnych.

Naskórek – najbardziej zewnętrzna warstwa skóry. Zawiera między innymi:

  • pory
  • komórki Langerhansa,
  • melanocyty,
  • wolne zakończenia nerwów.

Naskórek jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim rogowaciejącym i stanowi pokrywę skóry. Zbudowany jest z komórek nabłonkowych nazywanych keratynocytami, które wytwarzają keratynę, która z kolei jest składnikiem najbardziej zewnętrznej warstwy rogowej naskórka. Grubość naskórka jest różna i zależy od rejonu skóry, waha się ona od 0,1 do 2 mm. Naskórek składa się z od 6 do 20 pokładów komórek układających się w pięciu warstwach:

9. Warstwa podstawna – (rozrodcza) jest najgłębszą warstwą naskórka. Składa się z jednego rzędu cylindrycznych komórek – keratynocytów z owalnymi jądrami ułożonymi prostopadle do błony podstawnej. Komórki te połączone są między sobą desmosomami, a z błoną podstawną za pomocą hemidesmosomów. Wśród nich znajdują się komórki macierzyste, dostarczające komórki podlegające dalszemu różnicowaniu oraz nowe komórki macierzyste.

10. Warstwa kolczysta – składa się ona z kilku pokładów wielobocznych komórek, które ulegają spłaszczeniu w kierunku powierzchni skóry. Komórki te łączą się ze sobą za pomocą licznych desmosomów. Keratynocyty warstwy podstawnej i kolczystej syntetyzują białka – cytokeratyny, które odkładane są w cytoplazmie w postaci filamentów pośrednich cytokeratynowych. W warstwie tej rozpoczyna się synteza swoistych białek, które wejdą w skład ostatecznego produktu procesu rogowacenia płytki rogowej. Jednym z tych białek jest inwolukryna, która jest obecna we wszystkich kolejnych warstwach naskórka.

11. Warstwa ziarnista – warstwa ta składa się z 1-2 lub kilku pokładów komórek wrzecionowatych, ułożonych długą osią równolegle do powierzchni skóry. Całą cytoplazmę stopniowo wypełniają ziarnistości. Ziarna w tej warstwie zawierają swoiste białka. W tej warstwie rozpoczyna się również synteza swoistych glikolipidów, które występują w postaci ziarnistości wydzielniczych nazywanych keratynosomami. Ich zawartość zostaje wydzielana w górnych pokładach warstwy ziarnistej do przestrzeni międzykomórkowej, powodując uszczelnienie naskórka i wytworzenie bariery nieprzepuszczalnej dla wody.

12. Warstwa jasna – warstwa ta jest kwasochłonna, prawie homogenia. Składa się ona z kilku pokładów komórek o niewyraźnych granicach i jądra. Organelle komórkowe znikają, a desmosomy są zachowywane. Cytoplazma keratynocytów wypełniona jest gęsto upakowanymi filamentami cytokeratynowymi, spojonymi filagryną. Warstwa jasna występuje wyłącznie w grubym naskórku na przykład w naskórku podeszwy.

13. Warstwa zrogowaciała – składa się z dwóch pokładów – warstwy zbitej i warstwy złuszczającej się. W warstwie zbitej komórki są bezjądrzaste, spłaszczone i bardzo ściśle przylegają do siebie w postaci płytek rogowych. W warstwie złuszczającej się komórki są luźno ułożone, stale się oddzielają i złuszczają. Złuszczanie komórek możliwe jest dzięki zanikowi połączeń międzykomórkowych.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław