Medfile

Stres

– zespół wszystkich zmian nieswoistych, wywołanych przez wyjątkowo silny lub długo działający bodziec (stresor). Jest wyrazem czynnego przystosowania się organizmu do nowych warunków. Stres jest zaburzeniem homeostazy organizmu.

Mechanizm działania – stres

stresor → pobudzenie podwzgórza → pobudzenie przedniego płata przysadki mózgowej → pobudzenie wydzielniczej funkcji nadnerczy

Hormony nadnerczy odgrywają główną rolę w procesie adaptacji do czynników stresowych.

Sklep Spirulina

Fazy przystosowania podczas stresu:

1. Faza alarmowa – aktywowanie mechanizmów obronnych w następstwie naruszenia homeostazy.
2. Faza adaptacji (gdy stresor oddziałuje nadal) – dążenie do zachowania równowagi między organizmem, a bodźcem.
3. Faza wyczerpania – gdy organizm traci zdolność dalszej adaptacji do wciąż działającego stresora.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław