Reklama

EKG (Elektrokardiografia)

Spis treści

EKG (elektrokardiografia) umożliwia nieinwazyjne pomiary natężenia prądu względem czasu tworząc jego odpowiedni wykres. Należy zatem wiedzieć, że EKG jest zapisem czynności elektrycznej, a nie mechanicznej serca. Odnosi się do czynności bioelektrycznych komórek roboczych serca w trakcie powtarzającego się cyklu pracy serca. Jest badaniem powszechnym, ogólnie dostępnym i stosunkowo tanim, w związku z czym znajduje zastosowanie w wielu przypadkach.

 

EKG – podstawowe informacje

Aktywność elektryczna serca zachodząca w określonym czasie zapisywana jest w postaci krzywej EKG, stanowiącej odzwierciedlenie różnic potencjałów istniejących w poszczególnych częściach ciała, ponieważ różnice napięć wynikają z różnych prądów czynnościowych powstających w mięśniu sercowym. Tym sposobem uzyskuje się obraz zmiennego, przestrzennego pola elektrycznego, co odpowiada w dużym przybliżeniu polu wytwarzanemu przez dipol napięcia.

Do najważniejszych wskaźników diagnostycznych należą następujące parametry:

 • czasowe – reprezentacja zjawisk związanych z pobudzeniem i relaksacją mięśnia sercowego pozwalająca określić czas ich trwania;
 • morfologiczne – reprezentacja miejsca powstawania i drogi przewodzenia impulsów;
 • amplituda – dla każdego załamka to odpowiednik wartości napięcia wytwarzanego w czasie akcji serca.

Wynikiem przeprowadzonego badania EKG jest krzywa składająca się z niżej wymienionych komponentów:

 • załamek P – odpowiada depolaryzacji mięśniówki czynnej skurczowo przedsionków;
 • odcinek PQ – fragment krzywej znajdujący się w linii izoelektrycznej, odpowiada przesyłowi sygnału bioelektrycznego przez węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hisa i jego odnogi oraz włókna Purkinjego;
 • załamek Q – punkt początkowy zespołu QRS;
 • odstęp PR – odpowiada przesyłowi sygnału bioelektrycznego przez węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hisa i włókna Purkinjego;
 • zespół QRS – informuje o depolaryzacji mięśniówki czynnej skurczowo komór serca;
 • odstęp QT – opisuje skurcz komór od depolaryzacji po repolaryzację;
 • załamek Tp – odpowiada repolaryzacji przedsionków;
 • odcinek ST – jest obrazem elektrokardiograficznej ciszy;
 • fala U – ma niesprecyzowane pochodzenie, może być wywołana depolaryzacją komór lub repolaryzacją wsierdzia;
 • linia izoelektryczna – rejestruje się ją w czasie, gdy nie ma w sercu pobudzenia;
 • załamek T, S oraz R;
 • interwał RR oraz interwał PP.

Wskazania

EKG pozwala na rozpoznanie wielu schorzeń, zarówno w stanach nagłych, jak i leczeniu planowym (ambulatoryjnym). Do głównych wskazań do wykonania tego badania zalicza się:

 • dolegliwości bólowe w klatce piersiowe;
 • duszności;
 • nasilone zawroty głowy;
 • przez operacjami (jeśli pacjent znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na choroby serca);
 • uczucie kołotania serca;
 • utraty przytomności.

Dodatkowo, jeśli pacjent ma więcej niż 45 lat (bez względu na płeć), badanie to powinno stanowić część rutynowego badania ogólnego, podobnie jak w przypadku osób z wszczepionym rozrusznikiem serca. Badanie to jest również wykonywane przed próbą wysiłkową.

Wykonanie badania

Badanie EKG wykonuje się w pozycji leżącej w spoczynku przez 10-15 sekund w temperaturze otoczenia około 22 stopni Celsjusza. Pacjent powinien spokojnie leżeć, nie napinać mięśni oraz nie przybliżać kończyn górnych do tułowia. Również kończyny dolne nie powinny się ze sobą stykać. Stopień relaksacji pacjenta jest niezwykle ważny, ponieważ im mniej komfortowe warunki, tym większe zakłócenia otrzymywane na wykresie.

Następnym krokiem jest przygotowanie skóry pacjenta do badania, gdyż należy ją oczyścić i zaaplikować na jej powierzchni specjalny żel. Później umieszcza się elektrody pomiarowe, po czym można rozpocząć badanie. Zwykle nie trwa ono dłużej niż 5 minut.

Wcześniej należy poinformować pacjenta, aby przed badaniem nie pił napojów zawierających kofeinę czy alkohol. Powinien on zgłosić się wypoczęty, wyspany i po spożyciu lekkiego posiłku.

Pozostałe wskazówki dla pacjenta:

 • godzinę przed badaniem nie należy palić papierosów;
 • przed badaniem unikać wysiłku fizycznego, a z intensywnych ćwiczeń zrezygnować nawet dzień wcześniej;
 • w przypadku gęstego owłosienia na klatce piersiowej należy je zgolić;
 • należy poinformować lekarza o wszelkich stosowanych lekach.

Bibliografia

 1. Czuchry M., Analiza nieprawidłowości w sygnale EKG, Kraków 2014.
 2. Kozłowski D., Łucki K., Elektrokardiografia w schematach (część 1) – podstawowe zasady analizy, Geriatria, 3/2009.


Polecane produkty:

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Najpopularniejsze w zdrowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.