Obwodowy układ nerwowy

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Obwodowy układ nerwowy (łac. systema nervosum periphericum) tworzą nerwy (łac. nervi) i zwoje (łac. ganglia). Nerwy wychodzące z rdzenia kręgowego to nerwy rdzeniowe (łac. nervi spinales) – 31 par, a nerwy połączone z mózgowiem to nerwy czaszkowe (łac. nervi craniales) – 12 par.

Obwodowy układ nerwowy

Nerwy rdzeniowe

Dzielimy je na nerwy szyjne, piersiowe, lędźwiowe, krzyżowe i nerw guziczny. Wyróżniamy:

 • 8 par nerwów szyjnych
 • 12 par nerwów piersiowych
 • 5 par nerwów lędźwiowych
 • 5 par nerwów krzyżowych
 • 1 parę nerwów guzicznych

Pierwszy nerw szyjny wychodzi między kością potyliczną a kręgiem szczytowym. Pozostałe nerwy szyjne, piersiowe oraz lędźwiowe opuszczają kanał kręgowy przez otwory międzykręgowe. 4 górne nerwy krzyżowe wychodzą przez otwory krzyżowe, natomiast ostatni – przez otwór między kością krzyżową a guziczną.

Każdy nerw rdzeniowy powstaje z połączenia korzenia brzusznego (ruchowego) i grzbietowego (czuciowego). Korzenie brzuszne zawierają głównie odśrodkowe, czyli ruchowe i autonomiczne, natomiast korzenie grzbietowe zbudowane są zasadniczo z włókien dośrodkowych. W bocznej części korzenia grzbietowego znajduje się zgrubienie o nazwie zwoju rdzeniowego.

Sploty nerwowe

Z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych powstają splot szyjny, splot ramienny, nerwy międzyżebrowe oraz splot lędźwiowo-krzyżowy.

Splot szyjny

Powstaje z gałęzi C1-C4. Obszar unerwienia ruchowego obejmuje mięśnie: przedkręgowe, podgnykowe, przeponę, częściowo czworoboczny, mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz dźwigacz łopatki. Gałęzie skórne unerwiają szyję, sąsiednie części barków, klatki piersiowej i głowy. Splot szyjny bierze także udział w unerwianiu osierdzia, opłucnej oraz otrzewnej.

Od splotu szyjnego odchodzą 4 gałęzie skórne, 4 długie gałęzie mięśniowe oraz kilka krótszych gałęzi. Wśród gałęzi skórnych znajdują się następujące nerwy:

 • potyliczny mniejszy
 • uszny wielki
 • poprzeczny szyi
 • nadobojczykowe

Nerwy mięśniowe dzielą się na gałęzie długie i krótkie. Długie obejmują pętlę szyjną, nerw przeponowy oraz gałąź do mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i czworobocznego. Gałęzie krótkie odchodzą zasadniczo od gałęzi brzusznych nerwów szyjnych C1-C4.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Splot ramienny

Utworzony jest przez gałęzie przednie od C5 do Th1, chociaż często spotyka się, że do splotu ramiennego dochodzą włókna od C4. Nerwy krótkie splotu ramiennego obejmują nerwy:

 • grzbietowy łopatki
 • piersiowy długi
 • podobojczykowy
 • nadłopatkowy
 • piersiowe: przyśrodkowy i boczny
 • podłopatkowe
 • piersiowo-grzbietowy
 • pachowy

Gałęzie długie natomiast obejmują bardzo ważne nerwy:

 • mięśniowo-skórny
 • pośrodkowy
 • łokciowy
 • skórny przyśrodkowy ramienia
 • skórny przyśrodkowy przedramienia
 • promieniowy

Nerwy międzyżebrowe

Powstają z gałęzi brzusznych nerwów piersiowych. Są one świadectwem metamerycznej budowy ciała. Ostatni z tych nerwów znajduje się poniżej dwunastego żebra, dlatego otrzymał nazwę nerwu podżebrowego.

Splot lędźwiowo-krzyżowy

Jest największym splotem organizmu człowieka, ponieważ tworzą go gałęzie brzuszne nerwów lędźwiowych, krzyżowych i nerwu guzicznego. Anatomicznie ten wielki splot można podzielić na część górną tworzącą splot lędźwiowy oraz część dolną tworzącą splot krzyżowy.

Gałęzie krótkie splotu lędźwiowego (czyli mięśniowe) odchodzą bezpośrednio od korzeni splotu. Przeznaczone są dla mięśni: międzypoprzecznych bocznych, czworobocznego lędźwi, lędźwiowego większego i mniejszego. Gałęzie długie z kolei obejmują następujące nerwy:

 • biodrowo-podbrzuszny
 • biodrowo-pachwinowy
 • płciowo-udowy
 • skórny boczny uda
 • udowy
 • zasłonowy

Splot krzyżowy powstaje z gałęzi przednich wszystkich nerwów krzyżowych (S1-S5) oraz nerwu guzicznego. Włącza się do niego również gałęzie L4-L5. Stanowi on najpotężniejszy splot organizmu, ponieważ zaopatruje większą część kończyn dolnych, narządy miednicy mniejszej, krocze, narządy płciowe zewnętrzne oraz skórę i mięśnie w okolicy kości guzicznej. Wyróżnia się gałęzie krótkie i długie splotu. Gałęzie krótkie odchodzą do mięśni: czworobocznego uda, bliźniaczego dolnego i górnego, zasłaniacza wewnętrznego oraz gruszkowatego. Gałęzie długie obejmują następujące nerwy:

 • pośladkowy górny
 • pośladkowy dolny
 • skórny tylny uda
 • kulszowy
 • sromowy
 • guziczny

Nerwy czaszkowe

Nerwy czaszkowe rozpoczynają się w odpowiednich częściach mózgowia i są to następujące nerwy:

 • I – nerw węchowy
 • II – nerw wzrokowy
 • III – nerw okoruchowy
 • IV – nerw bloczkowy
 • V – nerw trójdzielny
 • VI – nerw odwodzący
 • VII – nerw twarzowy
 • VIII – nerw przedsionkowo-ślimakowy
 • IX – nerw językowo-gardłowy
 • X – nerw błędny
 • XI – nerw dodatkowy
 • XII – nerw podjęzykowy


Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom V., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Jedna odpowiedź

 1. Super opracowanie! Dobrze byłoby rozwinąć je na umiejscowienie i zakresy oddziaływania poszczególnych nerwów na grupy mięśni czy też partii ciała. Zapewne gdzieś takie „atlasy nerwowe” istnieją. Reprezentuję branżę mechatroniki i ogólnie pojętej automatyki przemysłowej. Stąd potrzeba naśladowania „gotowych – naturalnych wzorców działania” w różnych dziedzinach tak przemysłu jak i życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *