Obwodowy układ nerwowy

Obwodowy układ nerwowy (systema nervosum periphericum) tworzą nerwy (nervi) i zwoje (ganglia). Nerwy wychodzące z rdzenia kręgowego to nerwy rdzeniowe (nervi spinales) – 31 par, a nerwy połączone z mózgowiem to nerwy czaszkowe (nervi craniales) – 12 par.   Nerwy rdzeniowe Dzielimy je na nerwy szyjne, piersiowe, lędźwiowe, krzyżowe i nerw guziczny. Wyróżniamy: 8 par […]

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN)

Ośrodkowy układ nerwowy, centralny układ nerwowy (systema nervosum centrale) ma bardzo złożoną budowę. Jest on najważniejszą strukturą organizmu, ponieważ odpowiada między innymi za unerwienie oraz czynności życiowe.   Ośrodkowy układ nerwowy – budowa W budowie anatomicznej ośrodkowego układu nerwowego wyróżnić można 2 główne struktury, jakimi są mózgowie oraz rdzeń kręgowy. Mózgowie (encephalon) leży w jamie czaszki, […]