Szukaj
Szukaj

Zapalenie skórno-mięśniowe

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Zapalenie skórno-mięśniowe to choroba zaliczana do grona miopatii. Jej charakterystycznymi objawami są stany zapalne stawów oraz zmiany dermatologiczne, które pozwalają odróżnić ją od innych miopatii. Diagnostyką i leczeniem zajmuje się lekarz reumatolog.

Zapalenie skórno-mięśniowe

Zapalenie skórno-mięśniowe – przyczyny

Zapalenie skórno-mięśniowe to miopatia o podłożu autoimmunologicznym, u której podstaw leżą mechanizmy humoralne, w szczególności aktywacja dopełniacza. Wywołują one zmiany o charakterze zapalenia naczyń. Aktywacja dopełniacza prowadzi do tworzenia się i odkładania kompleksu atakującego błonę mikronaczyń, co natomiast prowadzi do lizy komórek śródbłonka, martwicy naczyń włosowatych, niedokrwienia, mikrozawałów, zapalenia i w końcu do zaniku włókien mięśniowych na obwodzie pęczka. Wciąż nie wiadomo jednak, co jest czynnikiem aktywującym dopełniacz. Można zatem stwierdzić, że etiologia choroby nie została poznana.

Warto zaznaczyć, że w około 20% przypadków zapalenia skórno-mięśniowego stwierdza się obecność przeciwciał przeciwjądrowych Mi2, zaś u około 40% pacjentów stwierdza się nieswoiste przeciwciała przeciwjądrowe. Obserwuje się dwa szczyty zachorowań: 5.-14. rok życia (postać dziecięca) i około 40. roku życia.

Zapalenie skórno-mięśniowe – objawy

Obraz kliniczny może różnić się w zależności od postaci zapalenia skórno-mięśniowego. W postaci dziecięcej częściej niż u dorosłych pojawia się zanik mięśni i przykurcze mięśni, rozwój wapnicy, rzadziej obecne są przeciwciała. Z kolei u pacjentów dorosłych przeważnie stwierdza się współistnienie nowotworów. Są to przede wszystkim nowotwory jajnika, trzustki, płuc, żołądka, jelita grubego oraz ziarnica. Charakterystyczne objawy zapalenia skórno-mięśniowego bez względu na wiek to:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Objawy mięśniowe są postępujące i symetryczne – początkowo dotyczą kończyn górnych i kończyn dolnych. Pacjenci skarżą się na problemy ze wstawaniem z krzesła czy chodzeniem po schodach. W dalszej kolejności osłabienie mięśni rozszerza się na mięśnie zginacze karku. Sztywność mięśni dotyczy nawet do 70% chorych, zwłaszcza dorosłych. W zaawansowanych przypadkach może dojść do zaniku mięśni, jednak odruchy fizjologiczne są zwykle zachowane. Dość typowe dla zapalenia skórno-mięśniowego jest wczesne występowanie przykurczów w stawach łokciowych, stawach biodrowych, stawach skokowych czy stawach kolanowych.

Rozpoznanie zapalenia skórno-mięśniowe

Podstawą rozpoznania zapalenia skórno-mięśniowego są badania laboratoryjne – kinaza keratynowa, LDH, ALT, AST, aktywność CK, OB oraz CRP. Dodatkowo zaleca się wykonanie badania EMG, które w przebiegu choroby uwidacznia cechy pierwotnego uszkodzenia mięśni (stwierdza się je u do 90% chorych). Uzupełniająco wykonać można badanie histopatologiczne biopsji włókna mięśniowego (uwidaczniające nacieki limfocytów T, limfocytów B i makrofagów) oraz badania obrazowe, w tym RTG czy tomografię komputerową. Diagnostykę ułatwia zaobserwowanie charakterystycznych dla zapalenia skórno-mięśniowego zmian dermatologicznych.

Zapalenie skórno-mięśniowe – leczenie

Leczenie chorych na zapalenie skórno-mięśniowe dzieli się na 3 fazy:

  • faza inicjującą;
  • faza terapii podtrzymującej remisję;
  • faza późna – leczenie długoterminowe.

Lekami pierwszego rzutu są glikokortykosteroidy. Większość zaleceń wskazuje na potrzebę wczesnego rozpoczęcia terapii dużymi ich dawkami. Do najczęściej używanych zalicza się m.in. Azatioprynę, Metotreksat, Cyklosporynę A czy Cyklofosfamid. Faza podtrzymująca leczenie to okres po uzyskaniu istotnej poprawy po leczeniu inicjującym. Zazwyczaj rozpoczyna się ona po 6 miesiącach terapii inicjującej. Nie różni się rodzajem stosowanych leków, lecz ich dawkami, które są znacznie mniejsze. Faza leczenia długoterminowego trwa od roku do 3 lat, a jej celem jest uzyskanie trwałej remisji i zmniejszenie konieczności stosowania leków. Uzupełniająco pacjentom zaleca się uczęszczanie na rehabilitację ruchową.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Chwalińska-Sadowska H., Mielnik P., Zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe, Postępy Nauk Medycznych, 2/2011.
  2. Kucharz E., Widuchowska M., Kopeć-Mędrek M., Kotulska A., Zapalenie wielomięśniowe, skórno-mięśniowe i zapalenie mięśni z ciałkami wtrętowymi, Reumatologia, 50/2012.
  3. Wisłowska M., Dereń D., Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Reumatologii CSK MSWiA w latach 2004–2006, Reumatologia, 2/2007.
  4. Lipowska M., Ryniewicz B., Przebieg i leczenie miopatii zapalnych — opis dwóch przypadków, Polski Przegląd Neurologiczny, 3/2006.

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *