Szukaj
Szukaj

Staw łokciowy

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Staw łokciowy (łac. articulatio cubiti) łączy ramię z przedramieniem. Jest to staw złożony, dwuosiowy, zawiasowo-obrotowy. Składa się z trzech stawów anatomicznie złączonych ze sobą i objętych wspólną torebką.

Staw łokciowy (łac. articulatio cubiti)
RTG stawu łokciowego jednego z pacjentów naszego Centrum Fizjoterapeuty

Staw łokciowy – budowa

Staw łokciowy składa się z dwóch stawów (zawiasowego i kulistego) współpracujących przy wykonywaniu zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym oraz z jednego stawu obrotowego, czynnościowo niezależnego od poprzednich. Tymi trzema stawami są:

  • staw ramienno-łokciowy;
  • staw ramienno-promieniowy;
  • staw promieniowo-łokciowy bliższy.

Staw ramienno-łokciowy

Główka stawu ramienno-łokciowego utworzona jest przez bloczek kości ramiennej, natomiast panewka przez wcięcie bloczkowe kości łokciowej. Panewka ograniczona jest przez wyrostek łokciowy oraz wyrostek dziobasty. Staw ten umożliwia ruchy zgięcia oraz wyprostu, ponieważ ma budowę zawiasową.

Staw ramienno-promieniowy

Główkę stawu ramienno-promieniowego tworzy główka kości ramiennej, natomiast panewkę stanowi dołek głowy kości promieniowej. Staw ten umożliwia nawracanie i odwracanie przedramienia.

Staw promieniowo-łokciowy bliższy

Staw promieniowo-łokciowy bliższy jest stawem obrotowym. Główkę stanowi obwód stawowy głowy kości promieniowej, natomiast panewkę wcięcie promieniowe kości łokciowej i więzadło pierścieniowate. Panewka pokrywa około 1/4 obwodu głowy kości łokciowej. Staw ten umożliwia nawracanie i odwracanie przedramienia.

Więzadła stawu łokciowego

Staw łokciowy chronią więzadła łokciowe poboczne boczne i poboczne przyśrodkowe.

Więzadło poboczne boczne ma budowę wachlarzowatą, rozciąga się od przednio-dolnego brzegu nadkłykcia bocznego kości ramiennej i zakręca w dalszym odcinku wraz z więzadłem pierścieniowatym kości promieniowej. Składa się z 3 części: więzadła pierścieniowatego, więzadła pobocznego promieniowego i więzadła pobocznego łokciowego bocznego.

Więzadło poboczne przyśrodkowe jest trójkątne i składa się z 3 wiązek. Przednia i tylna rozpoczynają się na dolnym nadkłykciu przyśrodkowym, przy czym przednia kończy się na wyrostku dziobastym, a tylna na wyrostku łokciowym. Wiązka poprzeczna biegnie od wyrostka łokciowego do wyrostka dziobastego.

Mięśnie działające na staw łokciowy

Mięśnie działające na staw łokciowy można podzielić na następujące grupy:

Patronite
Patronite

Należy je wzmacniać i rozciągać, ponieważ regularne ćwiczenia mogą wpłynąć na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wielu schorzeń stawu łokciowego.

Biomechanika stawu łokciowego

Zakresy prawidłowej ruchomości w stawie łokciowym zależne są od rodzaju wykonywanego ruchu. Poniżej przedstawiono normy zakresów ruchomości w stawie dla poszczególnych ruchów u osoby zdrowej:

  • zgięcie – 140-150 stopni
  • wyprost – 0-10 stopni
  • supinacja przedramienia – 90 stopni
  • pronacja przedramienia – 80-90 stopni

Przeprost w stawie łokciowym do 10 stopni uważa się za fizjologiczny, o ile występuje on symetrycznie i w historii pacjenta nie odnotowano urazów w jego obrębie. To zjawisko występujące przeważnie u dzieci oraz kobiet, ponieważ zauważa się u nich naturalnie większą mobilność stawów.

Supinacja i pronacja przedramienia wykonywana jest do 75 stopni wyłącznie dzięki działaniu stawów przedramienia, natomiast kolejne 15 stopni jest wynikiem pracy nadgarstka.

Zobacz również: Testy funkcjonalne dla stawu łokciowego.

Staw łokciowy – patologie

Staw łokciowy jest bardzo narażony na występowanie schorzeń w jego obrębie, ponieważ często jest przesilany podczas wykonywania czynności codziennych. Do najczęstszych zalicza się:

Zobacz również: Zwichnięcie stawu łokciowego.

Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ergonomię wykonywanej pracy.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
  2. Ignasiak Z., Janusz A., Jarosińska A., Anatomia człowieka, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław 2002.
  3. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *