Szukaj
Szukaj

Kość

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Kość (łac. os) jest rodzajem tkanki łącznej i stanowi tkankę podporową. Z kości zbudowany jest szkielet organizmu (układ kostny). Składa się z części organicznej (m.in. włókien kolagenu, komórek) oraz mineralnej (związków wapnia, magnezu i fosforu).

Kość

Kość – budowa

Chemicznie kość zbudowana jest z materiałów kompozytowych, czyli ze składników organicznych tworzących osseinę, dzięki której kość jest sprężysta oraz składników nieorganicznych, czyli soli wapnia i fosforu, dzięki którym kość jest twarda. Tkankę kostną ostatecznie ukształtowaną cechuje wysoki stopień twardości, ponieważ zawiera ona 60-70% składników mineralnych.

Histologicznie kość jest złożona z różnych tkanek. Główny składnik to tkanka kostna. Zawiera ona również tkankę chrzęstną, tłuszczową, krwiotwórczą oraz inne.

Kości pokryte są okostną, natomiast powierzchnie kości, które przylegają do siebie w okolicy stawu pokryte są chrząstka stawową. Część zewnętrzną kości stanowi istota zbita, wewnętrzną istota gąbczasta.

Tkanka kostna zbita

Różni się od gąbczastej zwartym układem swoich blaszek kostnych. Miejsce nieregularnych jam szpikowych zajmują liczne kanały, którymi biegną naczynia krwionośne kości. Następnie naczynia te wchodzą do kości z unaczynionej błony okostnej poprzecznymi kanałami wnikającymi. Dalej, rozgałęziając się, wchodzą do podłużnych kanałów osteonu.

Układ blaszek kostnych w istocie kostnej zbitej wiąże się głównie z przebiegiem kanałówosteonu. Każdy kanał otacza kilka blaszek o kształcie cienkościennych rur ułożonych współśrodkowo – tworzą one osteon.

Tkanka kostna gąbczasta

Blaszki kostne istoty gąbczastej, łącząc się ściśle ze sobą, tworzą grube beleczki, płytki i różnokształtne bryły. Te z kolei wiążą się w sieci o strukturze uwarunkowanej działaniem sił mechanicznych, którym w ustroju podlega kość.

W jamkach stanowiących oczka tej sieci znajduje się szpik kostny.

Elementy kości

W skład każdej kości wchodzą trzy elementy:

Okostna

To tkanka łączna włóknista zbita, która pokrywa całą kość z wyjątkiem powierzchni stawowych. Ma ona za zadanie ochraniać kość z zewnątrz, regenerować ją po złamaniach i odżywiać, dzięki silnemu unaczynieniu. Podczas okresu wzrastania, a także po złamaniach, komórki kościotwórcze, które znajdują się w okostnej wytwarzają tkankę kostną.

Patronite
Patronite

Okostna pełni funkcje:

Tkanka kostna

Stanowi główny składnik szkieletu organizmu dorosłego człowieka. W zarodku pojawia się pod koniec drugiego miesiąca życia płodowego.

Elementem strukturalnym tej tkanki jest blaszka kostna zbudowana z istoty międzykomórkowej, w skład której wchodzą cienkie pęczki włókien klejodajnych spojonych istotą podstawową. W istocie międzykomórkowej rozmieszczone są owalne, spłaszczone komórki kostne – osteocyty. Mieszczą się one w jamkach kostnych.

Szpik kostny

Szpik kostny to miękka, bardzo dobrze ukrwiona tkanka o gąbczastej budowie. Znajduje się w:

  • wnętrzu jam szpikowych kości długich;
  • małych jamkach w okolicy istoty gąbczastej kości.

Wyróżniamy dwa rodzaje szpiku kostnego:

  • żółty – zawierający głównie komórki tłuszczowe;
  • czerwony –  jest to miejsce powstawania erytrocytów, trombocytów i leukocytów. W początkowym wieku (u dzieci) szpik ten wypełnia wszystkie kości. Jednak z upływem lat jego ilość zanika (u dorosłych) i występuje tylko w kościach czaszki, kręgach, żebrach, mostku, łopatkach, kościach miednicy, a także w nasadach kości długich.

Masa szpiku kostnego wynosi około 2,5 kg (u osoby dorosłej).

Podział kości

Ze względu na kształt wyróżnia się kości:

  • krótkie;
  • długie;
  • płaskie;
  • różnokształtne.

Kości zaczynają się tworzyć podczas procesu kostnienia. Zaczyna się on już w życiu płodowym, natomiast kończy po 20 roku życia.

Kości posiadają zdolności regeneracyjne, które z wiekiem stopniowo maleją. Do 30 roku życia są bardzo mocne, ponieważ zawierają dużo składników mineralnych. Po 45 roku życia stają się słabsze, co prowadzi do częstych złamań i występują większe trudności w wytworzeniem się zrostów. Takiego problemu nie ma u dzieci, ponieważ w nasadach kości zachodzi czynny proces wzrostowy.

Zobacz również: Objawy osteoporozy i fizjoterapia.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *