Szukaj
Szukaj

Karłowatość

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Karłowatość (achondroplazja) określana jest także jako niskorosłość lub niedobór wzrostu. Zgodnie z definicją to wzrost poniżej trzeciego centyla lub powyżej dwóch odchyleń standardowych dla osoby w określonym wieku i danej płci, bazując na standardach populacji. Pierwsze objawy karłowatości zaobserwować można już u dzieci w wieku 1-3 lat.

Karłowatość (achondroplazja)

Karłowatość – przyczyny

Jednym z najczęściej obserwowanych rodzajów karłowatości jest niskorosłość konstytucjonalna, uwarunkowana czynnikami genetycznymi oraz spowolnioną dynamiką przemian rozwojowych dzieci wolno dojrzewających. Innym spotykanym problemem jest karłowatość metatropiczna, będąca rzadką spondyloepimetafyzealną dysplazją wyróżniającą się długim tułowiem i krótkimi kończynami w okresie niemowlęcym. Następnie rozwija się znaczna i postępująca kifoskolioza, powodując odwrócenie proporcji ciała w dzieciństwie (skrócenie tułowia i relatywne wydłużenie kończyn), a także końcowy niski wzrost w wieku dorosłym. Jest konsekwencją mutacji w genie TRPV4 zlokalizowanym na chromosomie 12q24.1. Nie są znane dokładne przyczyny wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania, a może ono wystąpić z cechami dysmorfii lub bez nich.

Wtórna karłowatość może natomiast rozwinąć się wskutek niedożywienia lub chorób przewlekłych, takich jak:

Problem karłowatości występuje z większą częstotliwością u chłopców niż u dziewcząt. Bardzo często osoby nią dotknięte nie wykazują jednak żadnych patologii zdrowotnych, wówczas mówi się o karłowatości idiopatycznej.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Karłowatość – objawy

Definicja niedoboru wzrostu zaakceptowana przez FDA przyjmuje granicę -2,25 SD. Większość dzieci z tak określonym niedoborem wzrostu nie wykazuje jednak cech choroby. W ich przypadku przyczyną niskiego wzrostu jest konstytucjonalnie opóźniony przebieg wzrostu i dojrzewania, niski wzrost rodzinny lub połączenie obu tych składowych. Poza niskim wzrostem i brakiem proporcji poszczególnych części ciała przeważnie nie obserwuje się u nich żadnych dolegliwości, choć takie osoby powinny systematycznie uczęszczać na kontrole kardiologiczne.
Jeśli jednak karłowatość wynika z chorób i problemów zdrowotnych, pojawią się różnego rodzaju niepokojące dolegliwości. Przykładowo przy niedoborach hormonu wzrostu typowe są: hipoglikemia, przedłużająca się żółtaczka i mikropenis w wieku noworodkowym, a następnie opóźnienie wyrzynania zębów.

Diagnostyka karłowatości

Rozpoznanie samej karłowatości nie jest trudne, można ją określić na podstawie obrazu klinicznego. Istotne jest jednak odnalezienie jej przyczyn oraz ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Dlatego rekomenduje się wykonanie pakietu następujących badań:

Diagnostyka karłowatości obejmuje zazwyczaj badania laboratoryjne, badania obrazowe oraz badania fizyczne.

Karłowatość – leczenie

Długość życia osób z karłowatością zazwyczaj nie różni się od długości życia osób ze wzrostem prawidłowym, typowym dla danej populacji. Leczenie niskorosłości jest ukierunkowane na profilaktykę postępu deformacji kośćca i utrzymanie funkcji płuc oraz innych narządów wewnętrznych. Standardowe postępowanie w niektórych przypadkach obejmuje np. usztywnienie do momentu osiągnięcia dojrzałości kostnej, w innych zaś wdraża się farmakoterapię lub uzupełnia niedobór hormonu wzrostu.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Oczkowska U., Definicja i przyczyny niskorosłości oraz kryteria diagnostyczne niedoboru hormonu wzrostu, Endokrynol. Ped., 9/2009.
  2. Petriczko E., Horodnicka-Józwa A., Walczak M., Badania wstępne przed diagnozowaniem niedoboru hormonu wzrostu (kryteria wykluczenia), Endokrynol. Ped., 9/2009.

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *