Fotodepilacja Wrocław

Kręgozmyk, czyli spondylolisteza polega na przemieszczeniu lub ześlizgu całego kręgu (lub jego części) dobrzusznie (w przód) względem kręgu leżącego poniżej. W 90% przypadków dzieje się to w odcinku lędźwiowym na poziomach L4/L5 oraz L5/S1.

Rodzaje kręgozmyku

Występuje w dwóch postaciach:

1. Kręgozmyk prawdziwy, ze współistniejącą spondylolizą (kręgoszczeliną), czyli ubytkiem w części międzystawowej łuku danego kręgu.

2. Kręgozmyk rzekomy, bez uszkodzenia części międzystawowej łuku.

Kręgoszczelina najczęściej może być uszkodzeniem nabytym w wyniku przewlekłego złamania przeciążeniowego. Może również powstać w podczas ostrego złamania. W przypadku złamania zmęczeniowego, często na skutek działania sił ścinających, dochodzi do wytworzenia więzozrostu spajającego dwa fragmenty łuku kręgu.

Jak wygląda kręgozmyk prawdziwy i rzekomy?

Na poniższym obrazku (ryc. 1) znajduje się kręgozmyk prawdziwy. Widoczne jest dobrzuszne przesunięcie trzonu kręgu L5 względem kości krzyżowej wraz z przerwaniem ciągłości łuku kręgu. Kręgozmyk ten powstał na skutek ostrego urazu.

kregozmyk

ryc. 1

Z kolei poniższy obrazek (ryc. 2) ilustruje kręgozmyk rzekomy. Ten typ nazywany jest kręgozmykiem zwyrodnieniowym, ponieważ zwykle połączony jest on z choroba zwyrodnieniową krążków międzykręgowych oraz podwichnięciem w stawach międzykręgowych.

kręgozmyk rzekomy

ryc. 2

Sklep Spirulina

Jak rozróżnić kręgozmyk prawdziwy od rzekomego?

Ubytek kostny w łuku kręgu świadczący o obecności kręgozmyku prawdziwego nie zawsze widoczny jest na konwencjonalnych zdjęciach RTG. Jest jednak coś jeszcze co różnicuje oba typy. Jest nim ,,objaw wyrostka kolczystego”. Kręgozmyk prawdziwy prowadzi do ześlizgu przedniego trzonu, nasad łuków oraz górnych wyrostków zajętego kręgu. Wyrostek kolczysty, blaszki łuku i dolne wyrostki stawowe pozostają na swoim miejscu. Powstaje wówczas schodek ,,uskok’’ powyżej miejsca ześlizgu. Inaczej wygląda to w kręgozmyku rzekomym, gdzie przesunięty cały kręg wraz z wyrostkiem kolczystym tworzą uskok poniżej miejsca ześlizgu.

Jak stopniujemy kręgozmyk?

Stopniowanie kręgozmyku polega na ocenie stopnia ześlizgu kręgu do przodu względem kręgu, który leży poniżej.

kręgozmyk - stopniowanie

Czterostopniowa skala ocenia wielkość przemieszczenia kręgu na podstawie podziału ześlizgującego się trzonu na cztery równe odcinki. Stopień kręgozmyku oznacza o ile odcinków nastąpiło przesunięcie.

Powikłania

Postępujący kręgozmyk w zaawansowanych postaciach prowadzi do zwężenia kanału kręgowego i może doprowadzić do ucisku na worek oponowy rdzenia kręgowego. Może również dochodzić do ucisku korzeni nerwowych, wychodzących z rdzenia kręgowego zwężonymi otworami międzykręgowymi.

Przyczyny i objawy

Kręgozmyk może rozwijać się na podłożu przewlekłym innych dolegliwości. Na przykład:

  • wrodzona wada kręgu
  • następstwa urazów ostrych jak i przeciążeniowych
  • stan zwyrodnieniowy kręgosłupa
  • degeneracja krążków międzykręgowych
  • utrata elastyczności dysków i więzadeł

Może objawiać się chronicznym bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego, ograniczeniem ruchomości kręgosłupa, skurczami i skrótem mięśni zginających uda, osłabieniem kończyn dolnych, zmianą chodu podyktowaną bólem.

Jak diagnozuje się kręgozmyk?

Jeśli historia choroby, ból i ograniczenie ruchu dają przesłanki do istnienia kręgozmyku należy wykonać RTG. Widoczny jest zazwyczaj na zdjęciu bocznym RTG. Jeśli chcemy zobrazować tkanki miękkie okołokręgosłupowe można wykonać dodatkowo rezonans magnetyczny (MRI) lub tomografię komputerową (TK).

Leczenie

Postępujące postaci kręgozmyku z powikłaniami odpornymi na rehabilitacje najczęściej poddaje się zabiegom chirurgicznym. Leczenie początkowych stadiów kręgozmyku często może być poddane efektywnej rehabilitacji pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław