Szukaj
Szukaj

Testy funkcjonalne w fizjoterapii

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Testy funkcjonalne polegają na wykonaniu przez pacjenta szeregu czynności, które wskazuje fizjoterapeuta w celu sprawdzenia pracy i zaburzeń układu ruchu. Po wywiadzie, w celu zlokalizowania struktur będących źródłem bólu zgłaszanego przez pacjenta lub dysfunkcji wykonuje się proste testy diagnostyczne, które pomogą w ustaleniu pośredniej lub bezpośredniej przyczyny problemu. Na każdą część ciała przypada kilka testów funkcjonalnych, które noszą specjalne nazewnictwo. Ich znajomość i umiejętność poprawnego wykonania podnoszą efektywność terapii.

Testy funkcjonalne w fizjoterapii

 

Staw ramienny

Testy zapalenia kaletek

Dyskineza łopatkowo-żebrowa

 • Test łopatkowy z asystą

Pierścień rotatorów

 • Test zerowego odwodzenia
 • Test mięśnia nadgrzebieniowego Jobe’a
 • Test mięśnia podłopatkowego
 • Objaw utożeniowy ramienia w rotacji wewnętrznej (IRLS – Internal Rotation Lag Sign)
 • Test startu Gerbera
 • Test ucisku brzucha
 • Objaw oderwania ręki od brzucha
 • Objaw Napoleona
 • Test zerowej rotacji zewnętrznej (test mięśnia podgrzebieniowego)
 • Objaw ułożeniowy ramienia w rotacji zewnętrznej (ERLS, External Rotation Lag Sign)
 • Test odwodzenia i zewnętrznej rotacji (test Patte)
 • Niespecyficzny test mięśnia nadgrzebieniowego
 • Objaw opadającego ramienia (drop-arm test)
 • Objaw trębacza wg Walcha
 • Test draśnięcia Apleya (Apleys Scratch Test)
 • Bolesny łuk
 • Test ciasnoty Neera
 • Test siły w rotacji wewnętrznej ramienia (IRRST, Internal Rotation Resistance Strength-Test)
 • Test ciasnoty Hawkinsa i Kennedyego
 • Test ciasnoty Neera po iniekcji środka przeciwbólowego

Staw barkowo-obojczykowy

 • Bolesny luk II
 • Test forsownego przywodzenia zwisającej kończyny górnej
 • Test przemieszczania dalszego końca obojczyka w płaszczyźnie poziomej
 • Test skrzyżowanego przywodzenia
 • Test forsownego przywodzenia w płaszczyźnie horyzontalnej
  (cross body action)
 • Test stawu barkowo-obojczykowego po iniekcji środka przeciwbólowego
 • Test ścienny Degi

Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego

 • Niespecyficzny test ścięgna mięśnia dwugłowego
 • Test Abotta-Saundersa
 • Test dłoni zwróconej ku górze (Palm up Test)
 • Test trzasku
 • Test Yergasona
 • Objaw Huetera
 • Test więzadla poprzecznego kości ramiennej
 • Test Ludingtona
 • Test Lippmana
 • Uszkodzenie typu SLAP (Superior Labrum Anterior Posterior)
 • Czynno-kompresyjny test 0 ’Briena
 • Test rozciągania
 • Test obciążania mięśnia dwugłowego ramienia I
 • Test obciążania mięśnia dwugłowego ramienia II
 • Test zgięcia z oporem Habermeyera

Niestabilność stawu ramiennego

 • Test ucisku
 • Przedni test obronny
 • Test obronny w pozycji leżącej
 • Test rzutu
 • Test Lefferta
 • Test szufladki przedniej i tylnej
 • Tylny test obronny (Posterior Shift and Load Test)
 • Test przedniej szufladki Gerbera-Ganza (Anterior Drawer Test)
 • Test tylnej szufladki Gerbera-Ganza (Posterior Drawer Test )
 • Test szarpnięcia
 • Test Fukudy
 • Objaw rowka, dolna szufladka
 • Test nadmiernego odwiedzenia Gageya
 • Test Rowego

Staw łokciowy

Testy funkcjonalne stawu łokciowego

 • Testy orientacyjne
 • Test maksymalnego z gięcia
 • Test wymuszonego odwracania

Testy stabilności stawu łokciowego

 • Test wymuszonego szpotawienia
 • Test wymuszonego koślawienia
 • Test koślawienia w ruchu
 • Tylno-boczny test obawy (tylno-boczny pivot-shift)

Testy świadczące o obecności zespołów bolesności przedziałów stawu łokciowego

Objawy ucisku pni nerwowych

 • Test Tinela
 • Test zginania stawu łokciowego
 • Test kompresyjny mięśnia odwracacza

Nadgarstek, ręka i palce

 • Ocena ruchomości ręki

Testy funkcjonalne ręki (testy ścięgien zginaczy)

 • Mięsień zginacz głęboki palców
 • Mięsień zginacz powierzchowny palców
 • Mięsień zginacz długi kciuka i mięsień prostownik długi kciuka
 • Test Muckarda
 • Test Finkelsteina
 • Test Grinda
 • Test Linburga
 • Test funkcjonalny Bunnella-Littlera
 • Test Watsona (test przemieszczania kości łódeczkowatej)
 • Test balotowania lódeczkowato-pólksiężycowatego
 • Test wyprostu palców (test łuski)
 • Test przemieszczenia grzbietowego kości główkowatej
 • Test reakcji (test balotowania półksiężycowato-trójgraniastego)
 • Test stabilności po uszkodzeniu pobocznych więzadeł łokciowych stawu
  śródręczno-paliczkowego kciuka
 • Test unoszenia w odwróceniu

Zespoły uciskowe nerwów kończyny górnej

Motoryczne testy funkcjonalne ręki

 • Badanie chwytu szczypcowego
 • Badanie chwytu klucza
 • Badanie chwytu zgrubnego
 • Badanie chwytu dłonią
 • Badanie siły chwytu
 • Szybki test dla nerwu promieniowego
 • Test prostowania kciuka
 • Test odwracania (supinacji)
 • Objaw Hoffmanna-Tinela
 • Szybki test dla nerwu pośrodkowego
 • Test Ochsnera
 • Objaw zespołu kanału nadgarstka
 • Test Phalena
 • Objaw cyrkla (kręgu)
 • Test butelki Liithy’ego
 • Odwrócony test Phalena
 • Test nawracania
 • Objaw Fromenta
 • Szybki test nerwu łokciowego
 • Test wewnętrznych mięśni ręki
 • Test O
 • Test zginania nadgarstka

Kręgosłup

Ocena ruchomości kręgosłupa

Testy klatki piersiowej

 • Test ucisku mostka
 • Test ucisku żeber
 • Test obwodu klatki piersiowej
 • Test Schepelmanna

Testy szyjnego odcinka kręgosłupa

 • Badanie przesiewowe ruchów rotacyjnych szyjnego odcinka kręgosłupa
 • Test rotacji głowy przy maksymalnym wyproście
 • Test rotacji głowy przy maksymalnym zgięciu
 • Segmentarny test funkcjonalny szyjnego odcinka kręgosłupa
 • Test Soto-Halla
 • Test perkusyjny
 • Test O’ Donoghue’a
 • Test Valsalvy
 • Test Spurlinga
 • Test dystrakcyjny szyjnego odcinka kręgosłupa
 • Test Elveya (testy rozciągowe kończyny górnej)
 • Test rozciągowy splotu ramiennego
 • Test przemieszczania barku w kierunku dystalnym
 • Test odwiedzenia ramienia (test Bakody)
 • Test kompresyjny Jacksona
 • Test maksymalnej kompresji otworów międzykręgowych
 • Test kompresyjny w zgięciu
 • Test kompresyjny w wyproście
 • Objaw Lhermitte’a

Testy piersiowego odcinka kręgosłupa

 • Objaw Adama
 • Test wypadu (osuwania)
 • Segmentarne testy funkcjonalne piersiowego odcinka kręgosłupa w wyproście i zgięciu

Testy lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Patronite
Patronite
 • Test biernego zginania goleni wbrew oporowi
 • Test opukiwania wyrostków kolczystych
 • Objaw ze strony mięśnia lędźwiowego
 • Test Laseque’a
 • Test sprężynowania I
 • Test przeprostu
 • Test stania na jednej nodze
 • Test podpieranego (podtrzymywanego) zgięcia do przodu (test obręczy)

Zespoły uciskowe korzeni nerwowych

 • Test zgięciowy (Slump Test)
 • Objaw Lasegue’a (test SLR – Straight Leg Raise)
 • Objaw udowy Lasegue’a (odwrócony objaw Lasegue’a )
 • Objaw Bonneta (objaw mięśnia gruszkowatego)
 • Objaw Lasegue’a-Moutauda-Martina (skrzyżowany objaw Lasegue’a)
 • Objaw Bragarda
 • Różnicujący test Lasegue’a
 • Objaw Duchenne’a
 • Test Kerniga-Brudzińskiego
 • Test poruszania się na piętach lub palcach
 • Objaw Lasegue’a w pozycji siedzącej
 • Objaw Hoovera

Staw krzyżowo-biodrowego

 • Testy więzadlowe
 • Test sprężynowania I I
 • Test Patricka (test Fabere)
 • Trójfazowy test przeprostu
 • Test kolców
 • Objaw wyprzedzania
 • Test sprężynowania stawów krzyżowo-biodrowych
 • Test mobilizacji stawu krzyżowo-biodrowego (test potrząsania, podrzucania, podnoszenia)
 • Objaw Derbolowsky’ego
 • Test Gaenslena (drugi objaw Mennella)
 • Test uciskowy kości biodrowej
 • Pierwszy objaw Mennella
 • Test Yeomana
 • Test Laguerre’a
 • Krzyżowo-biodrowy test rozciągania
 • Test odwodzenia z obciążeniem

Staw biodrowy

 • Zakres ruchomości stawu biodrowego

Testy funkcjonalne stawu biodrowego

 • Test końca palca
 • Test przykurczu mięśnia prostego uda
 • Test rozciągnięcia mięśnia prostego uda (test Ely’ego)
 • Test wyprostu stawu biodrowego
 • Chwyt Thomasa
 • Test kompresyjny Noble’a
 • Test Obera
 • Objaw Drehmanna
 • Test rotacji biernej (test rolowania)
 • Test Anvila
 • Test bólu przy pchnięciu w osi uda
 • Test na mięsień gruszkowaty
 • Objaw Trendelenburgaobjaw Duchenne’a
 • test Patricka
 • Objaw teleskopowy
 • Test Rosera-Ortolaniego-Barlowa
 • Test Galeazzi-Ellisa
 • Test antetorsji (test Craiga)
 • Test określający różnicę długości kończyn dolnych
 • Objaw sztywności prostowników biodrowo-lędźwiowych
 • Objaw podrażnienia krętarza (test roweru)
 • Test tylnego brzegu
 • Testy dysplazji biodra wg Kalchschmidta
 • Test cieśni udowo-panewkowej

Staw kolanowy

Testy rozciągania mięśni

 • Test rozciągania mięśnia czworogtowego uda (test przykurczu mięśnia czworogtowego uda)
 • Test rozciągania mięśnia prostego uda
 • Test rozciągania mięśni zginaczy kolana (mięśni tylnej grupy uda)

Obrzęk stawu kolanowego

Rzepka

 • Kąt Q
 • Test przemieszczania rzepki
 • Objaw Zohlena
 • Test bólowy po ucisku powierzchni stawowych
 • Test trzeszczenia (krepitacji)
 • Test obronny Fairbanka
 • Test McConnella
 • Test hamowania podwichnięcia
 • Test nachylania
 • Test Dreyera
 • Test fałdu przyśrodkowego rzepki
 • Test fałdu Hughstona

Łąkotka

 • Test dystrakcyjno-kompresyjny Apleya (Grinding Test)
 • Test Thessaly’ego
 • Test McMurraya (objaw Fouche)
 • Test Bragarda
 • Objaw Payra
 • Test Payra
 • Objaw Steinmanna I
 • Objaw Steinmanna II
 • Test Bóhlera-Krómera
 • Test Merke’a
 • Test Cabota
 • Objaw Finoschietto (signo delsalto)
 • Objaw Childressa
 • Objaw Turnera
 • Przyśrodkowy i boczny test kompresyjny Andersona
 • Test rotacyjno-kompresyjny Passlera
 • Objaw Czaklina
 • Test Wilsona

Testy stabilności

 • Test odwodzenia-przywodzenia (test koślawienia-szpotawienia)

Testy funkcjonalne do oceny przedniego więzadla krzyżowego

 • Test Lachmanna (szufladka w pobliżu wyprostu)/test Noulisa
 • Test Lachmanna w pozycji leżenia przodem
 • Test Lachmanna po stabilizacji
 • Test Lachmanna bez dotykania (no touch)
 • Czynny test Lachmanna
 • Test przedniej szufladki w zgięciu stawu kolanowego do 90°
 • Test maksymalnej szufladki Jakoba
 • Test pivot-shift (test Galwaya)
 • Stopniowany test pivot-shift Jakoba
 • Zmodyfikowany test pivot-shift
 • Test przyśrodkowego przesunięcia (Medial Shift Test)
 • Łagodny test pivot-shift (Soft Pivot-shift Test)
 • Test Martensa
 • Test Loseego
 • Test Slocuma
 • Test cross over Arnolda (Cross over Test)
 • Test Noyesa
 • Test ustępowania (giving way) Jakoba
 • Test Lemaire
 • Test szarpnięcia Hughstona

Testy funkcjonalne do oceny tylnego więzadła krzyżowego

 • Test tylnej szuflady w zgięciu stawu kolanowego do 90° – tylny test Lachmanna
 • Odwrócony test pivot-shift Jakoba
 • Test skurczu mięśnia czworoglowego
 • Test tylnego opadania
 • Łagodny tylno-boczny test szuflady
 • Test opadania pod wpływem grawitacji (Gravity Sign Recurvatum Test)
 • Test zewnętrznej rotacji i przeprostu Hughstona
 • Test G odfreya
 • Dynamiczny tylny test przemieszczenia
 • Test rotacyjny niestabilności przednio-tylnej Loomera

Pasmo biodrowo-piszczelowe

 • Test kompresyjny Noble’a

Staw skokowy i stopa

 • Ocena ruchomości stawu skokowego – stopy

Testy funkcjonalne stawu skokowego

 • Test Grifki
 • Test Strunsky’ego
 • Test przesuwania paluc
 • Test „chrupania”
 • Chwyt Gansslena
 • Test opukiwania śródstopia
 • Test uciskowy Thompsona
 • Objaw Hoffy
 • Test opukiwania ścięgna piętowego (Achillesa)
 • Test Colemana
 • Test giętkości (elastyczności) stopy
 • Test korekcji przywiedzenia przodostopia

Więzadła poboczne i więzozrosty

 • Test stabilności skokowej 1 (test przywiedzenia/szpotawienia)
 • Test stabilności skokowej 2 (test odwiedzenia/koślawienia)
 • Test szufladki przedniej i tylnej
 • Test rotacji zewnętrznej (test Kleigera
 • Test wyciskania
 • Test zgięcia grzbietowego
 • Test uciskania pięty

Zespoły cieśni stawu skokowego górnego (skokowo-goleniowego)

 • Test na przedni zespól cieśni stawu skokowo-goleniowego (test przeprostu)
 • Test na tylny zespól cieśni stawu skokowo-goleniowego (test maksymalnego zgięcia)

Uszkodzenia nerwów

 • Test rozciągania na nerw międzypalcowy
 • Test trzasku Muldera (test Mortona)
 • Objaw Tinela

Złamania

 • Test kompresji pięty

Zaburzenia postawy

 • Test Krausa-Webera
 • Testy zdolności do utrzymania postawy Matthiasa

Zakrzepica żylna

 • Test Lowenberga
 • Test Trendelenburga
 • Test Perthesa
 • Test Homansa

Zaburzenia przepływu krwi w naczyniach tętniczych – zespoły cieśni

 • Test Allena (test zamknięcia pięści)
 • Test tętnicy kręgowej wedtug George’a (test D e-K lyna)
 • Test Ratschowa-Boergera
 • Zespół górnego otworu klatki piersiowej
 • Test żebrowo-obojczykowy (chwyt Geisela)
 • Test forsownego odwiedzenia
 • Test chromania przestankowego
 • Manewr Allena
 • Chwyt Allena
 • Test Wrighta
 • Test Adsona

Zaburzenia nerwowe ośrodkowe

 • Test utrzymywania kończyn górnych
 • Test utrzymywania kończyn dolnych

Bibliografia

 1. Buckup K., Buckup J. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, Warszawa 2014.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *