Sklep Spirulina

Stopa człowieka znajduje się w najbardziej odległej części ciała pełniąc funkcje podporowe i lokomocyjne.  W stopie możliwe są ruchy zgięcia grzbietowego, zgięcia podeszwowego, inwersji oraz ewersji. Stopa składa się z 26 kości oraz 33 stawów, a także wielu mięśni.

Stopa - stawy, więzadła, mięśnie

Stopa – podział

Stopa dzieli się na trzy części:

 • Kości stepu, które buduje 7 kości: piętowa, skokowa, sześcienna, łódkowata oraz trzy kości klinowate: boczna, pośrednia i przyśrodkowa.
 • Śródstopie składa się z 5 kości długich (I-V), które łączą się z kośćmi stepu oraz kośćmi palców.
 • Kości palców buduje 14 kości, z czego palce od II do V budują trzy paliczki bliższe, środkowe i dalsze, natomiast paluch składa się z dwóch paliczków – bliższego oraz dalszego.

Stawy stopy

Do stawów stopy zaliczamy:

 • staw skokowo-goleniowy
 • staw podskokowy (staw skokowo-piętowy,  staw skokowo-piętowo-łódkowy)
 • staw piętowo-sześcienny
 • skokowo-łódkowy
 • staw klinowo-łódkowy
 • stawy międzyklinowe
 • staw klinowo-sześcienny
 • stawy stępowo-śródstopne
 • stawy międzyśródstopne
 • stawy śródstopno-paliczkowe (articulationes metatarsophalamgeales)
 • stawy międzypaliczkowe bliższe stopy
 • stawy międzypaliczkowe dalsze stopy

 Więzadła stopy

Wszystkie powyższe stawy wzmocnione są licznymi więzadłami.

Staw skokowo-goleniowy wzmacniają więzadła:

 • trójgraniaste:
  • piszczelowo-łódkowe
  • piszczelowo-skokowe przednie i tylne
  • piszczelowo-piętowe
 • skokowo-strzałkowe przednie (lig. talofibulare anterius)
 • skokowo-strzałkowe tylne (lig. talofibulare posterius)
 • piętowo-strzałkowe (lig. calcaneofibulare)

Staw skokowo-piętowy wzmacniają więzadła:

 • skokowo-piętowe
 • skokowo-piętowe tylne
 • skokowo-piętowe przednie
 • skokowo-piętowe boczne
 • skokowo-piętowe przyśrodkowe
 • skokowo-piętowe międzykostne

Staw skokowo-piętowo-łódkowy wzmacniają więzadła:

 • piętowo-łódkowo-podeszwowe
 • piętowo-łódkowe
 • piętowo-sześcienne
 • skokowo-łódkowe (lig. talonaviculare)

Staw piętowo-sześcienny wzmacniają więzadła:

 • piętowo-sześcienne
 • podeszwowe długie (lig. plantare longum)
 • piętowo-sześcienne długie

Stopa - stawy, więzadła, mięśnie

Staw poprzeczny stępu wzmacniają więzadła:

 • rozdwojone (lig. bifurcatum)

Staw klinowo-łódkowy wzmacniają więzadła:

 • klinowo-łódkowe grzbietowe
 • klinowo-łódkowe podeszwowe
 • sześcienno-łódkowe podeszwowe
 • sześcienno-łódkowe grzbietowe
 • międzyklinowe grzbietowe
 • międzyklinowe podeszwowe
 • międzyklinowe międzykostne
 • klinowo-sześcienne grzbietowe
 • klinowo-sześcienne podeszwowe
 • klinowo-sześcienne międzykostne

Stawy stepowo-śródstopne wzmacniają więzadła:

 • stepowo-śródstopne grzbietowe
 • stepowo-śródstopne podeszwowe
 • klinowo-śródstopne międzykostne

Stawy międzyśródstopne wzmacniają więzadła:

 • śródstopne grzbietowe
 • śródstopne podeszwowe
 • śródstopne międzykostne

Stawy śródstopno-paliczkowe wzmacniają więzadła:

 • poboczne
 • podeszwowe
 • poprzeczne głębokie śródstopia

Stawy międzypaliczkowe wzmacniają więzadła:

 • poboczne

Mięśnie stopy

Oprócz mięśni goleni, które przechodzą przez staw skokowy i przyczepiają się w obrębie stopy wyróżnia się mięśnie wewnętrzne stopy. Należą do nich mięśnie grzbietu stopy i mięśnie podeszwy stopy.

Mięśnie grzbietu stopy

 • mięsień prostownik krótki palców
 • mięsień prostownik krótki palucha

Mięśnie podeszwy stopy

 • Mięśnie grupy przyśrodkowej
  • mięsień odwodziciel palucha
   • mięsień zginacz krótki palucha, głowa boczna i przyśrodkowa
 • Mięśnie grupy bocznej
  • mięsień odwodziciel palca małego
  • mięsień zginacz krótki palca małego
  • mięsień przeciwstawiacz palca małego
 • Mięśnie grupy środkowej
  • mięsień zginacz krótki palców
  • mięsień przywodziciel palucha, głowa skośna i poprzeczna
  • mięsień czworoboczny podeszwy/mięsień zginacz dodatkowy
  • mięśnie glistowate I-IV
  • mięśnie międzykostne podeszwowe I-III
  • mięśnie międzykostne grzbietowe I-IV
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław