Medfile

Kość piętowa (calcaneus/os calcis) jest największą z kości stępu. Leży w tylno-dolnej części stopy, stanowi ramię dźwigni dla mięśni łydki, a jej zadaniem jest przenoszenie masy ciała na podłoże. Znajduje się pod kością skokową.

Kość piętowa

Kość piętowa – powierzchnie

Wyróżniamy powierzchnię:

  • górną
  • dolną
  • tylną
  • przednią
  • przyśrodkową
  • boczną

Powierzchnia górna zawiera trzy powierzchnie stawowe dla kości skokowej: największą, leżącą pośrodku powierzchnię stawową skokową tylną (facies articularis talaris posterior) oraz oddzielone od niej przez bruzdę kości piętowej mniejsze powierzchnie stawowe skokowa środkowa i przednia (facies articulares talares media et anterior). Powierzchnia stawowa środkowa leży na wyrostku – podpórce kości skokowej (sustentaculum tali). Każda z trzech powierzchni stawowych łączy się z odpowiednią powierzchnią kości skokowej.

Powierzchnia dolna w części tylnej posiada dwa szerokie wyrostki: wyrostek boczny (processus laterelis tuberis calcanei) i większy wyrostek przyśrodkowy (processus medialis tuberis calcanei). W przednim odcinku powierzchni dolnej znajduje się guzek piętowy (tuberculum calcanei), będący miejscem przyczepu więzadła piętowo sześciennego podeszwowego.

Sklep Spirulina

Powierzchnia tylna jest wypukła i tworzy guz piętowy (tuber calcanei), który jest zakończony dwoma wyrostkami: przyśrodkowym i bocznym. Dolna część powierzchni tylnej jest pokryta tkanką tłuszczową i włóknistą pięty. Część środkowa jest miejscem przyczepu mięśnia trójgłowego łydki.

Powierzchnia przednia kości piętowej ma trójkątny kształt, jest wyżłobiona i pokryta chrząstką. Tworzy powierzchnię stawową do połączenia z kością sześcienną (facies articularis cuboidea).

Powierzchnia przyśrodkowa jest wklęsła tworząc przejście dla naczyń i nerwów. W górnej i przedniej części znajduje się podpórka kości skokowej, przez którą przebiega bruzda zginacza długiego palucha (sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi).

Powierzchnia boczna w środkowej okolicy posiada guzek będący przyczepem więzadła piętowo-strzałkowego. Do przodu od tego guzka znajduje się bloczek strzałkowy (trochlea peronealis s. fibularis), a pod nim przebiegają bruzdy ścięgien mięśni strzałkowych (sulcus tendinum musculorum peroneorum).

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław