Fotodepilacja Wrocław

Kość skokowa (talus) zajmuje górną i środkową część stępu. Od dołu spoczywa na kości piętowej, od góry – unosi na sobie kość piszczelową, do przodu sąsiaduje z kością łódkowatą. Jest połączona stawowo po obu stronach z kostkami kości podudzia. Na budowę kości skokowej składa się położony do tyłu trzon, będąca w części środkowej szyjka oraz głowa w części przedniej.

Kość skokowa

Kość skokowa – budowa

Trzon (corpus tali) na powierzchni górnej dźwiga bloczek (trochlea tali), który stanowi połączenie stawowe z kośćmi podudzia. Po stronie bocznej bloczek ma wklęsłą powierzchnię kostkową boczną (facies malleolaris lateralis) z bocznie skierowanym trójkątnym wyrostkiem bocznym (processus latelaris tali), pokrytym chrząstką, łączącym się stawowo z kostką boczną. Na powierzchni przyśrodkowej bloczka znajduje się wąska powierzchnia kostkowa przyśrodkowa (facies malleolaris medialis), również pokryta chrząstką jako połączenie stawowe z kostką przyśrodkową.

Na tylnej powierzchni trzonu znajduje się wyrostek tylny (processus posterior tali), który poprzez bruzdę ścięgna zginacza długiego palucha (sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi) jest podzielony na guzek przyśrodkowy (tuberculum mediale) i guzek boczny (tuberculum laterale).
Powierzchnia dolna trzonu zawiera powierzchnię stawową piętową tylną (facies articularis calcanea posterior), która jest jedną z trzech powierzchni stawowych, którą kość skokowa opiera się na kości piętowej. Powierzchnie stawowe piętowe środkowa i przednia (facies articulares calcanae media et anterior) leżą na powierzchni dolnej szyjki kości skokowej, są znacznie mniejsze od powierzchni tylnej. Pomiędzy nimi znajduje się bruzda kości skokowej (sulcus tali), która razem z rowkiem na powierzchni górnej kości piętowej tworzy zatokę stępu (sinus tarsi), w której znajduje się więzadło skokowo-piętowe międzykostne.

Sklep Spirulina

Szyjka kości skokowej (collum tali) leży między trzonem, a głową. Jest zwężoną częścią kości skierowaną do przodu i przyśrodkowo. Jej powierzchnia górna i przyśrodkowa stanowi miejsce przyczepu więzadeł, powierzchnia boczna przechodzi w bruzdę kości skokowej.

Głowa kości skokowej (caput tali) jest skierowana przyśrodkowo i do przodu. W jej przedniej części znajduje się powierzchnia stawowa łódkowata (facies articularis navicularis), która łączy się z kością łódkowatą. Powierzchnia dolna zawiera boczną powierzchnię stawową – powierzchnię stawową piętową przednią (facies articularis calcanea anterior) oraz przyśrodkową, która uzupełnia panewkę stawu skokowego dolnego między kością piętową a łódkowatą.

Do kości skokowej nie przyczepia się żaden mięsień.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław