Sprawdzony Fizjoterapeuta

Staw łokciowy (articulatio cubiti)

– łączy ramię z przedramieniem. Jest to staw złożony, dwuosiowy, zawiasowo – obrotowy.

Staw łokciowy – budowa

Staw ten składa się z:

1. Staw ramienno – łokciowy.
2. Staw ramienno – promieniowy.
3. Staw promieniowo – łokciowy bliższy.

1. Staw ramienno – łokciowy tworzy bloczek kości ramiennej oraz wcięcie bloczkowe kości łokciowej.

2. Staw ramienno – promieniowy tworzy główka kości ramiennej oraz dołek stawowy głowy kości promieniowej.

Medfile

3. Staw promieniowo – łokciowy bliższy tworzy obwód stawowy kości promieniowej oraz wcięcie promieniowe na kości łokciowej.

Torebka stawu łokciowego wzmocniona jest następującymi więzadłami:

– poboczno – łokciowym;
– poboczno – promieniowym;
– pierścieniowatym;
– czworokątnym.

Staw łokciowy – ruchy:

– zginanie;
– prostowanie;
– nawracanie;
– odwracanie.

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii