Szukaj
Szukaj

Lezja

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Lezja to celowe uszkodzenie wybranego obszaru ciała lub tkanki. Bardzo często pojęcie dotyczy mózgu. W tym przypadku lezji dokonuje się poprzez chirurgiczne usunięcie części struktur, przecięcie połączeń lub zniszczenie tkanki mózgowej. Czynności te wykonuje się zazwyczaj w celach doświadczalnych.

 

Lezja na przykładzie mózgu

Lezja jest najczęściej dokonywana w odniesieniu do układu nerwowego, a w szczególności do mózgowia. Dzięki temu możliwe jest wykonanie wielu badań eksperymentalnych, które wnoszą wiele cennych informacji do świata nauki i medycyny.

Ocena czynności półkul mózgowia

Wykonano ciekawe badanie dotyczące powiązania lezji określonej półkuli mózgowia ze zdolnościami rysowania. Wykazano, że pacjenci z uszkodzeniem zlokalizowanym w prawej półkuli skupia się na szczegółach i detalach obrazka, jednak ich mnogość wiąże się z brakiem czytelności tego rysunku. Z kolei uszkodzenie lewej półkuli skutkuje rysowaniem wyłącznie konturów obrazu. Pacjent nie dba ani o wypełnienie konturów, ani o detale swojego rysunku.

Inne badania wykazały, że uszkodzenie prawej półkuli mózgu wiąże się z:

 • trudnościami w identyfikacji przeżywanych przez pacjentów stanów emocjonalnych;
 • zaburzeniami percepcyjno-uwagowymi;
 • obniżeniem kreatywności i myślenia abstrakcyjnego;
 • upośledzeniem rozumienia metaforycznego, dzięki któremu dana osoba jest w stanie odczytywać znaczenie przenośni czy rozumieć żarty.

Z kolei lezjom lewostronnym towarzyszy:

 • deficyt w zdolności rozumienia mowy i wypowiadania się;
 • zaburzenie logicznego myślenia;
 • ograniczenie prawego pola widzenia;
 • obniżenie zdolności rozpoznawania przedmiotów za pomocą dotyku;
 • upośledzenie pisania i liczenia w pamięci.

Na podstawie licznych badań, zarówno pacjentów klinicznych, jak i doświadczalnych, wywnioskowano, że prawa półkula mózgu odpowiada za prawidłowy przebieg procesów emocjonalnych. Odgrywa także znaczącą rolę w regulacji emocji negatywnych. Lewa natomiast odpowiada za rozumienie i zdolność mowy. Podsumowując, prawa półkula mózgu odpowiada za zdolności artystyczne i wyrażanie emocji, z kolei lewa – za zdolności logiczne i analityczne.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Ocena czynności płatów kory mózgowej

Lezja płata czołowego prawej półkuli mózgu prowadzi między innymi do wystąpienia objawów depresji maskowanej, czyli atypowej. Z kolei uszkodzenie płata czołowego półkuli lewej prowadzi do spadku efektywności orientacji wzrokowo-przestrzennej, nasilonego poczucia winy oraz zaniżonej samooceny. Płat czołowy odpowiada za zdolność koncentracji, planowania i mowy.

Płat skroniowy wiąże się ze zdolnością prawidłowego słyszenia oraz z węchem. Jego uszkodzenie ogranicza czynności takie jak słyszenie dźwięków lub odczuwanie zapachów. Płat ciemieniowy wiąże się ze zdolnościami przestrzennej orientacji, więc jego lezja będzie się wiązała z brakiem orientacji w danym miejscu, nawet, jeśli pacjent już w nim wcześniej przebywał. Z kolei płat potyliczny wiąże się ze wzrokiem. Jego lezja będzie skutkowała zaburzeniami widzenia.

Jakie znaczenie dla medycyny ma lezja?

Lezja to celowe uszkodzenie określonych struktur organizmu. Dzięki temu można ocenić dokładną czynność danego narządu czy jego elementu. Jest to istotne szczególnie dla medycyny doświadczalnej, ponieważ poznanie funkcji danych struktur umożliwia np. powiązanie występujących u pacjenta objawów z uszkodzeniem konkretnego miejsca ustroju. To z kolei przyczynia się do postępów w szukaniu leków na poszczególne choroby czy schorzenia, a także metod leczniczych w przypadku uszkodzeń tych struktur.

Lezja umożliwia poznanie działania ustroju ludzkiego i współpracy jego poszczególnych elementów jako całość. Przyczynia się to do pogłębienia wiedzy nie tylko anatomicznej, ale przede wszystkim fizjologicznej.

Zobacz również: Twój mózg bez tajemnic – książka.

Bibliografia

 1. Talarowska M., Orzechowska A., Zboralski K., Gałecki P., Udział prawej półkuli mózgu w etiologii zaburzeń depresyjnych, Psychiatria Polska, 4/2011.
 2. Senderecka M., Różne punkty widzenia prawej i lewej półkuli mózgu, Przegląd Psychologiczny, 2/2007.
 3. Szepietowska E., Lipian J., Fluencja słowna neutralna i afektywna u chorych z uszkodzeniem prawej, lewej lub obu półkul mózgu, Psychiatria Polska, 4/2012.


Polecane produkty:

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *