Sklep Spirulina

Układ nerwowy składa się z mózgu, rdzenia kręgowego, organów czuciowych i wszystkich nerwów, które łączą te narządy z reszta organizmu. Pozwala on na reagowanie na otaczający nas świat oraz działa na podstawowe funkcje organizmu takie jak oddychanie czy trawienie.

Układ nerwowy – podział

Układ nerwowy dzieli się na:

ośrodkowy układ nerwowy (mózgowie, rdzeń kręgowy);
obwodowy układ nerwowy (nerwy).

Układ ośrodkowy i obwodowy współpracują ze sobą zbierając informacje z wnętrza ciała jak i z zewnątrz. Następnie przetwarzają zgromadzone informacje i wysyłają sygnały dzięki, którym ciało ludzkie reaguje na zachodzące zmiany. W większości przypadków mózg jest miejscem, do którego docierają sygnały wysyłane przez układ nerwowy i właśnie w nim informacje zostają przetworzone i to on wysyła polecenia.

Chociaż mózg jest głównym miejscem przetwarzania informacji, jego praca byłaby niemożliwa bez rdzenia kręgowego, które jest z kolei głównym przekaźnikiem informacji podróżujących między mózgiem a ciałem. Rdzeń kręgowy przypomina długi sznur i rozciąga się od rdzenia przedłużonego do II kręgu lędźwiowego. Informacje przenoszone przez układ nerwowy przemieszczają się wzdłuż sieci komórek zwanych neuronami. Neurony, które wysyłają informacje do mózgu zwane są neuronami czuciowymi, natomiast te, które wysyłają informacje z mózgu zwane są neuronami motorycznymi.

Neurony zbudowane są z kolistego ciała komórki w środku, której znajduje się jadro komórkowe oraz z wypustek zwanych dendrytami i aksonem wychodzącym z ciała komórki. Za pomocą wypustek neuron łączy się z sąsiednim neuronem poprzez synapsę. Połączenia te tworzą nerw.

Układ nerwowy - budowa neuronu i włókien nerwowych

Ryc. 1. Budowa neuronu i włókien nerwowych (komórka nerwowa). Neuron to neurocyt z wypustkami neuroplazmatycznymi i wyspecjalizowanymi zakończeniami nerwowymi.

Ucząc się układu nerwowego należy również poświecić trochę czasu na budowę nerwu rdzeniowego. Powstaje on w kanale kręgowym z połączenia korzenia brzusznego (ruchowego) oraz korzenia grzbietowego (czuciowego) i umożliwia komunikację między rdzeniem kręgowym, a poszczególnymi częściami ciała. Połączenie dwóch korzeni tworzy pień nerwowy, który jest nerwem mieszanym, czyli takim który zawiera włókna ruchowe, czuciowe i autonomiczne. Następnie utworzony już nerw mieszany wychodzi (przez otwory międzykręgowe kręgosłupa) jedną parą nerwu rdzeniowego i dzieli się na:

– gałąź oponową nerwu: wraca do kanału kręgowego i unerwia narządy znajdujące się w nim;
– gałąź łącząca nerwu: łączy układ nerwowy z pniem współczulnym;
– gałąź grzbietową nerwu: unerwia skórę grzbietu oraz mięśnie głębokie grzbietu;
– gałąź brzuszną nerwu:  tworzy sploty, w których nerwy łącza się ze sobą i docierają razem do danego obszaru ciała:

  • splot szyjny, który powstaje z połączenia gałęzi nerwu C1-C4 i unerwia mięśnie szyi;
  • splot ramienny, który powstaje z połączenia gałęzi nerwu C5-T1 i unerwia skórę i mięśnie kończyny górnej, w tym staw ramienny;
  • splot lędźwiowo-krzyżowy, który powstaje z połączenie gałęzi nerwu L4-S4 i unerwia skórę i mięśnie kończyny dolnej oraz obręcz biodrową.
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław