Sprawdzony Fizjoterapeuta

Odruch (refleks) – automatyczna reakcja organizmu na bodziec (zewnętrzny lub wewnętrzny) zachodząca przy udziale ośrodkowego układu nerwowego.

Odruch – podział

Odruch dzieli się na warunkowy oraz bezwarunkowy, a jego podstawą jest tzw. łuk odruchowy, czyli droga jaką impuls musi przebyć od receptora do efektora. Łuk odruchowy składa się z pięciu elementów przedstawionych poniżej:

receptor –> neuron czuciowy –> ośrodkowy układ nerwowy –> neuron ruchowy –> efektor

Receptor reaguje na dany bodziec i wysyła sygnał poprzez neuron czuciowy do ośrodkowego układu nerwowego (rdzeń kręgowy lub mózgowie). Następnie sygnał w rdzeniu kręgowym lub mózgowiu zostaje przeanalizowany i wysłany przez neuron ruchowy do efektora (mięsień, gruczoł), który odpowiednio reaguje na dną sytuacje wykonując zalecone zadanie (odruch).

 

Odruch warunkowy jest rodzajem odruchów nabytych (wyuczonych za życia), a wiec ich początkiem jest powtarzanie się danych sytuacji. Przykładem takiego odruchu mogą być:

Medfile
  • cofanie ręki na widok ognia
  • wydzielanie śliny na widok jedzenia
  • ziewanie w porze wieczornej

Odruch bezwarunkowy natomiast jest odruchem wrodzonym i zachodzi bez udziału świadomości tzn. reakcja na dany bodziec zachodzi bardzo szybko bez poprzedniej analizy w ośrodkowym układzie nerwowym. Przykładami bezwarunkowych odruchów są:

  • mruganie powiekami
  • odruch kolanowy
  • odruch ssania u noworodka
  • odruch źreniczny
  • odruch wymiotny
  • odruch ścięgna Achillesa

Uszkodzenie odruchów

Badanie odruchów pozwala na określenie poziomu uszkodzenia. Wyróżniamy:

1. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego – odruch wzmożony
2. Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego – osłabiony lub zniesiony odruch

Odruchy ocenia się w następującej skali:

0    = odruch zniesiony
1 + = odruch słaby (+)
2 + = odruch prawidłowy (++)
3 + = odruch wzmożony (+++)
4 + = odruch kloniczny (++++)  -> bardzo żywy odruch z wielokrotnym skurczem

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii