Mięśnie kończyny górnej

Mięśnie kończyny górnej (musculi membri superioris)

dzielimy na:

Mięśnie obręczy kończyny górnej (musculi cinguli membri superioris):

1. Mięsień naramienny
2. Mięsień nadgrebieniowy
3. Mięsień podgrzebieniowy
4. Mięsień obły mniejszy
5. Mięsień obły większy
6. Mięsień podłopatkowy

Mięśnie ramienia (musculi brachii):

Mięśnie grupy przedniej:

1. Mięsień dwugłowy ramienia
2. Mięsień kruczo – ramienny
3. Mięsień ramienny

Mięśnie grupy tylnej:

1. Mięsień trójgłowy ramienia
2. Mięsień łokciowy

Mięśnie przedramienia (musculi antebrachii):

Mięśnie grupy przedniej:

Warstwa powierzchowna:

1. Mięsień nawrotny obły
2. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka
3. Mięsień dłoniowy długi
4. Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka
5. Mięsień zginacz powierzchowny palców

Warstwa głęboka:

1. Mięsień zginacz głęboki palców
2. Mięsień zginacz długi kciuka
3. Mięsień nawrotny czworoboczny

Mięśnie grupy bocznej:

1. Mięsień ramienno – promieniowy
2. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka
3. Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka
4. Mięsień odwracacz

Mięśnie grupy tylnej:

Warstwa powierzchowna:

1. Mięsień prostownik palców
2. Mięsień prostownik palca małego
3. Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

Warstwa głęboka:

1. Mięsień odwodziciel długi kciuka
2. Mięsień prostownik krótki kciuka
3. Mięsień prostownik długi kciuka
4. Mięsień prostownik wskaziciela

Mięśnie ręki (musculi manus):

Mięśnie kłębu:

1. Mięsień odwodziciel krótki kciuka
2. Mięsień zginacz krótki kciuka
3. Mięsień przeciwstawiacz kciuka
4. Mięsień przywodziciel kciuka

Mięśnie kłębika:

1. Mięsień dłoniowy krótki
2. Mięsień odwodziciel palca małego
3. Mięsień zginacz krótki palca małego
4. Mięsień przeciwstawiacz palca małego

Mięśnie środkowe ręki:

1. Mięśnie glistowate
2. Mięśnie międzykostne

Zostaw komentarz