Medfile

Mięśnie zginacze kończyny dolnej (musculi flexores membri inferiori)

miesnie zginacze kończyny dolnej

 

Mięśnie zginające staw biodrowy

1. Mięsień biodrowo-lędźwiowy (musculus iliopsoas).
2. Mięsień prosty uda (m. rectus femoris).
3. Mięsień grzebieniowy (m. pectineus).
4. Mięsień krawiecki (m. sartorius).
5. Mięsień smukły (m. gracilis).
6. Mięsień naprężacz powięzi szerokiej (m. tensor fasciae latae).
7. Mięsień przywodziciel długi i krótki (m. adductor longus et brevis).
8. Część przednia mięśnia przywodziciela wielkiego (m. adductor magnus).
9. Część przednia mięśnia pośladkowego średniego i małego (m. gluteus medius et minimus).

Sklep Spirulina

Mięśnie zginające staw kolanowy

1. Mięsień dwugłowy uda (m. biceps femoris).
2. Mięsień półbłoniasty (m. semimembranosus).
3. Mięsień półścięgnisty (m. semitendineus).
4. Mięsień smukły (m. gracilis).
5.  Mięsień krawiecki (m. sartorius).
6. Mięsień brzuchaty łydki (m. gastrocnemius).
7. Mięsień podkolanowy (m. popliteus).

Mięśnie zginające grzbietowo stopę w stawach skokowych (górnym i dolnym)

1. Mięsień piszczelowy przedni (m. tibialis anterior).
2. Mięsień prostownik długi palców (m. extensor digitorum longus).
3. Mięsień prostownik długi palucha (extensor hallucis longus).
4. Mięsień strzałkowy trzeci (m. peroneus tertius).

Mięśnie zginające podeszwowo w stawach śródstopno-paliczkowych

1. Mięsień zginacz długi i krótki palców (m. flexor digitorum longus et brevis).
2. Mięsień zginacz długi i krótki palucha (m. flexor hallucis longus et brevis).
3. Mięśnie glisowate (mm. lumbricales).
4. Mięśnie międzykostne (mm. interossei).
5. Mięsień czworoboczny podeszwy (m. quadratus plantae).

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław