Reklama

Mięśnie zginacze kończyny dolnej

Spis treści

Koenzym Q10 promocja

Mięśnie zginacze kończyny dolnej (łac. musculi flexores membri inferiori) obajmują mięśnie odpowiedzialne za ruchy zgięcia w stawach: biodrowym, kolanowym oraz skokowo-goleniowym. Dodatkowo omówić można mięśnie zginające stawy śródstopno-paliczkowe.

 

Mięśnie zginacze kończyny dolnej

Omawiane mięśnie należy omówić osobno dla każdego z czterech wymienionych wyżej stawów.

Mięśnie zginacze stawu biodrowego

Głównymi mięśniami zginającymi staw biodrowy są leżące w grupie przedniej mięśni uda, czyli mięsień czworogłowy uda oraz mięsień krawiecki. Ciekawostką jest, że mięsień krawiecki jest jedynym mięśniem dwustawowym zginającym dwa różne stawy (działa bowiem także na staw kolanowy). Natomiast w przypadku mięśnia czworogłowego uda, najsilniej na zgięcie stawu biodrowego działa jego głowa znana jako mięsień prosty uda.

Pozostałe mięśnie wspomagające zgięcie biodra, jednak w nieco mniejszym stopniu, to:

Mięśnie zginacze stawu kolanowego

Głównymi zginaczami tego stawu są mięśnie grupy tylnej uda, do której należą mięsień dwugłowy uda, mięsień półbłoniasty oraz mięsień półścięgnisty. W efekcie, z wyjątkiem głowy krótkiej mięśnia dwugłowego uda, rozpoczynają się one na guzie kulszowym i wszystkie one (z wyjątkiem wspomnianej głowy krótkiej) są dwustawowe. Działają zatem jako zginacze stawu kolanowego i prostowniki stawu biodrowego.

Mięsień półścięgnisty wywołuje zakres zgięcia kolana tylko do 50 stopni, ponieważ posiada krótki brzusiec. Znacznie silniej działa mięsień półboniasty. Najsilniejszym zginaczem jest jednak mięsień dwugłowy uda.

Pozostałe mięśnie wspomagające zgięcie stawu kolanowego, to:

Mięśnie zginacze stopy w stawach skokowych (górnym i dolnym)

Ruch zgięcia stopy polega na jej zgięciu w stronę podeszwową, co często mylone jest ze zgięciem w stronę grzbietową (co tak naprawdę stanowi wyprost stopy). Zginaczami są zatem mięśnie znajdujące się na bocznej i tylnej powierzchni goleni, czyli:

Mięsień strzałkowy długi i mięsień strzałkowy krótki biegną do tyłu od kostki bocznej, nie są zatem zginaczami grzbietowymi stopy jak pozostałe mięśnie przebiegające z przodu goleni. W związku ze swoim przebiegiem współpracują z grupą tylną zginając stopę w kierunku podeszwowym.

Z kolei mięsień brzuchaty łydki, w skład którego wchodzą mięsień płaszczkowaty i mięsień podeszwowy, jest najsilniejszym zginaczem stawu skokowego. Ponadto przeciwdziała pochylaniu goleni do przodu. W efekcie współdziała w utrzymywaniu pionowej postawy ciała człowieka.

Mięśnie zginacze stawów śródstopno-paliczkowych

Do mięśni biorących udział w zginaniu stawów śródstopno-paliczkowych stopy można zaliczyć:

Mięsień odwodziciel palucha i mięsień przywodziciel palucha wspomagają zgięcie jedynie stawu śródstopno-paliczkowego palucha, podobnie jak mięśnie zginacze palucha działają także wyłącznie na ten staw. Analogicznie, mięsień zginacz krótki palca małego zgina wyłącznie ten palec stopy.

Zobacz również: Mięśnie prostowniki kończyny dolnej.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.


Polecane produkty:

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.