Medfile

Mięśnie prostowniki kończyny dolnej

Mięśnie prostujące staw biodrowy

1. Mięsień pośladkowy wielki (musculus gluteus maximus).
2. Mięsień przywodziciel wielki (m. adductor magnus) – część tylna.
3. Mięsień półbłoniasty (m. semimembranosus).
4. Mięsień dwugłowy uda (m. biceps femoris, caput longus) – głowa długa.
5. Mięsień półścięgnisty (m. semitendinosus).
6. Mięsień pośladkowy średni (m. gluteus medius) – część tylna.
7. Mięsień pośladkowy mały (m. gluteus minimus) – część tylna.
8. Mięsień gruszkowaty (m. piriformis).
9. Mięsień zasłaniacz wewnętrzny i zewnętrzny (m. obturatorius internus et externus).
10. Mięśnie bliźniacze – górny i dolny (mm. gemelli superior et inferior).

Mięśnie prostujące staw kolanowy

1. Mięsień czworogłowy uda (m. quadriceps femoris).
2. Mięsień naprężacz powięzi szerokiej uda (m. tensor fascie latae).
3. Mięsień pośladkowy wielki (m. gluteus maximus).

Sklep Spirulina
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław