RSQ Technologies

Mięsień czworogłowy uda (musculus quadriceps femoris), jak sama nazwa wskazuje, zbudowany jest z czterech mięśni.

Mięsień czworogłowy uda

Na mięsień czworogłowy uda składają się:

 • mięsień prosty uda (musculus rectus femoris)
 • mięsień obszerny boczny (musculus vastus lateralis)
 • mięsień obszerny przyśrodkowy (musculus vastus medialis)
 • mięsień pośredni (musculus vastus intermedius)

Dodatkowy mięsień, który można uznać za część mięśnia czworogłowego uda to mięsień stawowy kolana (musculus articulalis genus). Jest on elementem mięśnia obszernego pośredniego. Mięsień czworogłowy uda stanowi największą, a także najsilniejszą grupę mięśniową naszego ciała.

Mięsień czworogłowy uda – przyczepy:

pp:

 • mięsień prosty uda: kolec biodrowy przedni dolny (głowa prosta) oraz górna powierzchnia panewki miednicznej (głowa zagięta)
 • mięsień obszerny boczny: górna część kresy międzykrętażowej, boczny brzeg guzowatości pośladkowej i górna część wargi bocznej kresy chropawej kości udowej
 • mięsień obszerny przyśrodkowy: kresa międzykrętażowa (od przodu i przyśrodkowo), kresa grzebieniowa, warga przyśrodkowa kresy chropawej, kresa nadkłykciowa przyśrodkowa kości udowej
 • mięsień pośredni: przeważnie 2/3 górnej powierzchni przedniej i bocznej kości udowej oraz przyległa przegroda międzymięśniowa
 • mięsień stawowy kolana: poniżej przyczepu mięśnia obszernego przyśrodkowego

pk:

 • mięsień prosty uda: przechodzi w ścięgno, które łączy się z przednią powierzchnią rzepki i schodzi z jej wierzchołka, a następnie przyczepia się do guzowatości kości piszczelowej jako więzadło rzepki (ligamentum patellae)
 • mięsień obszerny boczny: podstawa i brzeg boczny rzepki (ścięgno mięśnia czworogłowego)
 • mięsień obszerny przyśrodkowy: podstawa i brzeg przyśrodkowy rzepki (ścięgno mięśnia czworogłowego)
 • mięsień pośredni: głęboka powierzchnia ścięgna mięśnia czworogłowego uda oraz brzeg boczny rzepki
 • mięsień stawowy kolana: kaletka nadrzepkowa

Czynność

Mięsień czworogłowy uda oddziałuje zarówno na staw biodrowy (dokładniej dzięki mięśniowi prostemu uda) jak i na staw kolanowy. Jest głównym prostownikiem podudzia, które nie tylko silnie prostuje, ale także pełni rolę stabilizującą dla stawu kolanowego (np. podczas chodu, pochłanianie wstrząsu związanego z uderzeniem pięty o podłoże). Dodatkowo wspomaga mięsień biodrowo-lędźwiowy w zgięciu uda w stawie biodrowym.

Unerwienie:

– nerw udowy (L2, L3-L4).

Unaczynienie:

– tętnica udowa i jej odgałęzienia.

Rehabilitacja po mechanicznym przecięciu mięśnia czworogłowego uda

Na poniższym filmie pokazujemy przebieg rehabilitacji na przykładzie pacjenta z naszego Centrum Fizjoterapeuty:

 

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław