Fizjoexpert Futuro

Kość udowa (femur) zbudowana jest z nasady bliższej, trzonu oraz nasady dalszej.

 

Nasada bliższa (epiphysis proximalis)Kość udowa

zawiera głowę kości udowej (caput femoris) i szyjkę (collum femoris), a także dwa krętarze, większy (trochaner major) i mniejszy (trochaner minor). Głowa jest kształtu kulistego i skierowana przyśrodkowo. Bierze ona udział w wytworzeniu stawu biodrowego. Na głowie znajduje się miejsce przyczepu więzadła głowy kości udowej – lekko chropowaty dołek głowy.
Szyjka kości udowej skierowana jest pod kątem otwartym przyśrodkowo (około 135 stopni). W miejscu połączenia trzonu i szyjki znajdują się dwa krętarze. Bocznie od głowy leży krętarz większy (który tworzy przedłużenie trzonu ku górze) – miejsce przyczepu wielu mięśni zewnętrznych miednicy. Poniżej i przyśrodkowo od krętarza większego znajduje się krętarz mniejszy – przyczep mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Od tyłu odba krętarze łączą grzebień międzykrętarzowy (crista intertrochanterica), a od strony przedniej kresa międzykrętarzowa (linea intertrochanterica).

Sklep Spirulina

Trzon (corpus femoris)

Od tylnej strony przebiega kresa chropowata (linea aspera) składająca się z dwóch warg – przyśrodkowej (libum mediale) i bocznej (libum laterale). W kierunku do góry obie wargi rozchodzą się, boczna do krętarza większego, a przyśrodkowa do krętarza mniejszego. W części dolnej trzonu wargi kresy chropowatej również rozchodzą się i ograniczają trójkątne pole (tzw. powierzchnię podkolanową – facies poplitea). Do kresy chropowatej przyczepia się dużo mięśni.

Nasada dalsza (epiphysis distalis femoris)

Budują ją dwa kłykcie kości udowej – przyśrodkowy (condylus medialis) i boczny (condylus lateralis). Od tylnej strony między kłykciami znajduje się dół międzykłykciowy (fossa intercondylaris), ograniczony od góry przez kresę międzykłykciową (linea intercondylaris). Kłykcie te pokryte są powierzchnią stawową do połączenia z kłykciami kości piszczelowej. Powyżej obu kłykci znajdują się nadkłykcie: boczny (epicondylus lateralis) oraz przyśrodkowy (epicondylus medialis). Do obu nadkłykci przyczepiają się mięśnie i więzadła poboczne.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław