Medfile

Kości kończyny dolnej (ossa membri inferioris)

Kości obręczy kończyny dolnej (cingulum membri inferioris):

Kości miedniczne (ossa coxae):

1. Kość biodrowa (os ilium)
2. Kość łonowa (os pubis)
3. Kość kulszowa (os ischii)

Kości części wolnej kończyny dolnej:

4. Kość udowa (femur)

5. Rzepka (patella)

Sklep Spirulina

Kości goleni (ossa cruris):

6. Kość piszczelowa (tibia)
7. Kość strzałkowa  (fibula)

Kości stopy (ossa pedis):

7. Kości stępu (ossa tarsi)
8. Kości śródstopia (ossa metatarsalia)
9. Kości palców stopy (ossa digitorum pedis)

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław