Szukaj
Szukaj

Kości śródstopia

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Kości śródstopia (łac. ossa metatarsalgia) tworzą śródstopie (łac. metatarsus), czyli część stopy znajdującą się między palcami a stępem. Są to kości długie, niewielkich rozmiarów. Często doznają uszkodzeń (np. pęknięć, złamań) wskutek wypadków lub upadku na stopę ciężkich przedmiotów. Budowa kości śródstopia wpływa na czynność biomechaniczną całej stopy.

Kości śródstopia (łac. ossa metatarsalgia)

Kości śródstopia – budowa

Na każdej kości śródstopia odróżnić można:

  • podstawę zwróconą do kości stępu;
  • trzon o kształcie mniej więcej trójściennym;
  • głowę z powierzchnią stawową dla bliższego paliczka.

Tak samo jak kości śródręcza, kości śródstopia są nieco wypukłe w kierunku górnym. Kość I śródstopia jest najkrótsza i znacznie grubsza od innych, zaś kość II jest najdłuższa. Następne stają się stopniowo krótsze od kości II. Ciekawostką jest, że przy stawach śródstopno-paliczkowych II i V palca, u niektórych osób widać tzw. trzeszczki, czyli małe, okrągłe kostki włączone w ścianę torebki stawowej lub w odcinki końcowe ścięgien. Ich funkcja nie została w pełni wyjaśniona.

Podstawy kości śródstopia

Podstawy są grubsze od trzonów i łączą się z trzema kośćmi klinowatymi oraz kością sześcienną. Mają także kontakt między sobą. Podstawa kości I łączy się stawowo z kością klinowatą przyśrodkową, podstawa kości II z trzema kośćmi klinowatymi (kością klinowatą przyśrodkową, kością klinowatą pośrednią, kością klinowatą boczną), podstawa kości III z kością klinowatą boczną, podstawa kości IV z kością sześcienną, a niekiedy także klinowatą boczną, natomiast podstawa kości V z kością sześcienną.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Charakterystyczną strukturą znajdującą się na podstawie kości I jest guzowatość dla przyczepu ścięgna mięśnia strzałkowego długiego. Przyśrodkowo od niej znajduje się zaś przyczep części ścięgna mięśnia piszczelowego przedniego. Na bocznym brzegu podstawy V kości śródstopia wyszczególnić należy silną guzowatość, wyraźnie wyczuwalną palpacyjnie. U niektórych osób stanowi ona nawet samodzielną kostkę. Jest istotnym punktem orientacyjnym przy szukaniu szczeliny stawowej między stępem a śródstopiem. Do podstawy V kości śródstopia przyczepia się również mięsień strzałkowy krótki i mięsień strzałkowy trzeci, zaś po jej stronie podeszwowej stopy mięsień odwodziciel palca małego i mięsień zginacz krótki palca małego.

Trzony kości śródstopia

W przekroju poprzecznym trzony kości śródstopia są nieco trójkątne. Wyróżnić w nich można powierzchnię górną (skierowaną grzbietowo) oraz przyśrodkową i boczną. Po stronie podeszwowej zaobserwować można tzw. otwór odżywczy, który prowadzi do kanału odżywczego biegnącego w kierunku dalszym na I kości i w kierunku bliższym na kościach II-V.

Głowy kości śródstopia

Głowy kości śródstopia mają charakterystyczną budowę, są bocznie spłaszczone i mają powierzchnię stawową uwypukloną w płaszczyźnie strzałkowej. Na ich powierzchniach bocznych lokalizują się niewielkie dołki, będące miejscem przyczepu więzadeł pobocznych. Głowy kości śródstopia pokrywa chrząstka stawowa szklista.

Kości śródstopia – funkcje

Śródstopie spełnia kluczową rolę w utrzymaniu równowagi, jak również w czynności lokomocji. Uczestniczy w ruchu przetaczania stopy, utrzymuje ciężar ciała i jest miejscem przyczepu ważnych mięśni goleni i stopy. Kości śródstopia uczestniczą również w tworzeniu wysklepienia stopy, a więc w kształtowaniu się jej budowy.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
  2. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
  3. Wisłowska M., Księżopolska-Orłowska K., Żuk B., Anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
Patronite
Patronite

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *