Fotodepilacja Wrocław

Kość miedniczna (os coxae), miednica – tworzą ją trzy zrośnięte ze sobą kości:

1. Kość biodrowa (os ilium).
2. Kość łonowa (os pubis).
3. Kość kulszowa (os ischii).

Te trzy kości zrastają się ze sobą w środkowej części kości miednicznej.

Kość miedniczna

Kość miedniczna – miednica – budowa:

1. Kość biodrowa (od ilium)

jest największą częścią kości miednicznej. Składa się z:

– trzonu kości biodrowej (corpus ossis ilii)
– talerza talerza kości biodrowej (ala ossis ilii).

Trz0n kości biodrowej – stanowi dolną, zgrubiałą część kości. Wytwarza około 2/5 panewki.

Talerz kości biodrowej – wyróżniamy na nim powierzchnię pośladkową (zewnętrzną) oraz krzyżowo miedniczną.
->Powierzchnia pośladkowa – zaopatrzona jest w trzy kresy pośladkowe:
– tylką
– przednią
– dolną.
Kresy pośladkowe oddzielają przyczepy trzech mięśni pośladkowych.
->Powierzchnia krzyżowo-miedniczna – w części przedniej jest lekko wklęsła i tworzy dół biodrowy, a w okolicy tylnej powierzchnia uchowata służy do połączenia z kością krzyżową oraz nieco powyżej guzowatość biodrowa – miejsce przyczepu więzadeł i mięśni.
Górny brzeg talerza biodrowego to grzebień biodrowy. Od przodu kończy się on kolcem biodrowym przednim górnym, a poniżej leży kolec biodrowy przedni dolny – do obu kolców przyczepiają się więzadła i mięśnie.
Od strony tylnej grzebień zakończony jest kolcem biodrowym tylnym górnym, a poniżej znajduje się kolec biodrowy tylny dolny.

2. Kość łonowa (os pubis)

zbudowana jest z:

Sklep Spirulina

– trzonu kości łonowej (corpus ossis pubis)
– gałęzi górnej kości łonowej (ramus superior ossis pubis)
– gałęzi dolnej kości łonowej ramus inferior ossis pubis).

Trzon kości łonowej – wytwarza 1/5 panewki. Od trzonu kości biodrowej oddziela go wyniosłość biodrowo-łonowa.

Gałąź górna kości łonowej – kieruje się od trzonu do przodu i przyśrodkowo. Wyróżniamy na niej trzy powierzchnie:
– tylną
– górną
– dolną
oraz trzy brzegi:
– górny (ostry, tzw. grzebień kości łonowej, przyśrodkowo kończy się guzkiem łonowym)
– przedni (zaokrąglony)
– tylny (ostry, tzw. grzebień zasłonowy).
Gałąź górna po stronie przyśrodkowej kończy się powierzchnią spojeniową do połączenia z przeciwległą kością.

Gałąź dolna kości łonowej – jest spłaszczona i wąska. Biegnie ku dołowi i bocznie. Bez wyraźnej granicy przechodzi ona w gałąź kości kulszowej.
Gałąź ta jest miejscem przyczepu wielu mięśni.

3. Kość kulszowa (os ischii)

zbudowana jest z:

– trzonu kości łonowej (corpus ossis ischii)
– gałęzi kości kulszowej (ramus ossis ischii).

Trzon kości kulszowej od strony tylno-dolnej tworzy 2/5 panewki.
Od dołu zakończony jest on guzem kulszowym – punkt podparcia ciała podczas siedzenia.
W połowie trzonu ku tyłowi odchodzi kolec kulszowy, który oddziela wcięcie kulszowe większe (położone wyżej), od wcięcia kulszowego mniejszego (położone niżej). Do guza kulszowego, jak i do kolca kulszowego przyczepiają się mieśnie i więzadła.

Gałąź kości kulszowej – biegnie od guza kulszowego do przodu i przyśrodkowo, przechodząc w gałąź dolną kości łonowej.

Otwór zasłonowy (foramen obturatum) –

ograniczony przez kość łonową i kulszową. Do jego ostrych brzegów przymocowuje się błona zasłonowa (membrana obturatoria).

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław