Szukaj
Szukaj

Podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje)

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje) w systematyce anatomicznej odgrywa bardzo ważną rolę. Bierze on pod uwagę wiele cech tkanki mięśniowej, zarówno jej budowę, mechanikę, czynność, kształt, przebieg włókien oraz rodzaj włókien.

Podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje)

Podział mięśni

Tkanka mięśniowa jest czynnym elementem narządu ruchu, gdyż jej czynność polega na kurczeniu się i rozkurczaniu. Podział mięśni został przedstawiony poniżej.

Ze względu na budowę

Jest to najpopularniejszy podział tkanki mięśniowej. Obejmuje tkankę mięśniową gładką, poprzecznie prążkowaną szkieletową i poprzecznie prążkowaną serca.

  • Gładka – jest w ustroju bardzo rozpowszechniona, ponieważ występuje w ścianach naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego, w skórze oraz w ścianach wielu narządów wewnętrznych. Komórka tej tkanki ma wrzecionowaty kształt, a w jej środkowej części umiejscowione jest jądro komórkowe. W cytoplazmie można znaleźć aparat Golgiego, mitochondria oraz charakterystyczne dla tej tkanki, cienkie i podłużne włókienka kurczliwe.
  • Poprzecznie prążkowana szkieletowa – w cytoplazmie komórki tej tkanki znajdziemy liczne jądra komórkowe, aparat Golgiego, mitochondria i siateczkę śródplazmatyczną. Wnętrze włókna prawie całkowicie wypełniają charakterystyczne włókienka kurczliwe nazywane miofibrylami. Jak wskazuje nazwa, tkanka ta występuje w mięśniach szkieletowych.
  • Poprzecznie prążkowana serca – włókna również posiadają podłużny przebieg. Jednak w przeciwieństwie do włókien mięśni szkieletowych tworzą one rozwidlenia. Tkanka buduje mięsień sercowy.

Ze względu na mechanikę

Biorąc pod uwagę liczbę stawów, na którą działa dany mięsień, wyróżniono klasyfikację mięśni ze względu na mechanikę.

Patronite
Patronite

Ze względu na czynność

Biorąc pod uwagę funkcje poszczególnych mięśni, wyróżniamy:

Ze względu na kształt

Biorąc pod uwagę kształt poszczególnych mięśni można zauważyć, że są one długie, krótkie lub płaskie.

  • Długie – posiadają wydłużony kształt, znajdują się przede wszystkim na kończynach.
  • Krótkie – ich kształt może być różny, są to na przykład mięśnie międzykręgowe.
  • Płaskie – o płaskim brzuścu i ścięgnach, znajdują się głównie na tułowiu czy w miednicy.

Podział ten wyróżnia niekiedy mięśnie mieszane, do których należą między innymi te o kształcie okrężnym. Otaczają one usta, oczy lub odbyt.

Ze względu na przebieg włókien w stosunku do ścięgna

Ze względu na rodzaj włókien

  • Z przewagą włókien typu I – wolno kurczących się (ST – slow twich) – ze względu na swoją barwę nazywa się je również czerwonymi. Są one przystosowane do długiej pracy przy mniejszej intensywności, ponieważ wolno się męczą. Kurczą się powoli i stosunkowo słabo, co nadrabia jednak ich wytrzymałość.
  • Z przewagą włókien typu II – szybko kurczących się (FT – fast twich) – nazywane są również włóknami białymi. Są zdolne do znacznego wysiłku, jednak szybko się męczą. Dodatkowo są słabo unaczynione i zachodzą w nich procesy beztlenowe.

Zobacz również: Procesy beztlenowe i tlenowe.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *