Sprawdzony Fizjoterapeuta

Testy funkcjonalne polegają na wykonaniu przez pacjenta szeregu czynności, które wskazuje fizjoterapeuta w celu sprawdzenia pracy i zaburzeń układu ruchu. Po wywiadzie, w celu zlokalizowania struktur będących źródłem bólu zgłaszanego przez pacjenta lub dysfunkcji wykonuje się proste testy diagnostyczne, które pomogą w ustaleniu pośredniej lub bezpośredniej przyczyny problemu. Na każdą część ciała przypada kilka testów funkcjonalnych, które noszą specjalne nazewnictwo. Ich znajomość i umiejętność popranego wykonania podnoszą efektywność terapii.

Testy funkcjonalne w fizjoterapii

Staw ramienny

Testy zapalenia kaletek

Dyskineza łopatkowo-żebrowa

  • Test łopatkowy z asystą

Pierścień rotatorów

  • Test zerowego odwodzenia
  • Test mięśnia nadgrzebieniowego Jobe’a
  • Test mięśnia podłopatkowego
  • Objaw utożeniowy ramienia w rotacji wewnętrznej (IRLS-  Internal Rotation<