Sprawdzony Fizjoterapeuta

Dopamina

– neurotransmiter wytwarzany przez neurony istoty czarnej (ośrodkowego układu nerwowego). W zależności od miejsca działania odgrywa różną rolę.

Dopamina

Medfile

1. W układzie pozapiramidowym odpowiada za napięcie mięśni, koordynację oraz napęd ruchowy.
2. W układzie limbicznym za emocje.
3. W podwzgórzu reguluje wydzielanie hormonów.

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii