Medfile

Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia

występuje, gdy nie działa węzeł przedsionkowo-komorowy, a impulsy przewodzi pęczek Hisa, lecz czyni to wolniej.

Cechy widoczne na elektrokardiogramie:

– szeroki zespół QRS;
– niezależna praca przedsionków i komór, załamek P może niekiedy nałożyć się na zespół QRS;
– miarowa czynność przedsionków (załamek P);
– miarowa czynność komór (zespół QRS).

Sklep Spirulina

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław