Medfile

Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia

– zaburzenia przewodnictwa między przedsionkami, a komorami. Może być:
typu Mobitz I (periodyka Wenckebacha) – fizjologiczny;
typu Mobitz II – patologiczny.

Mobitz I:

– wydłuża się odcinek PQ;
– okresowo wypada zespół QRS;
– po wypadniętym zespole QRS odcinek PQ jest krótszy od poprzedniego.

Mobitz II:

– odcinek PQ jest stały;
– okresowo wypada zespół QRS.

Sklep Spirulina

W opisie EKG podaje się stosunek występowania załamka P do zespołu QRS np. 4:3, 3:2.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław