Fotodepilacja Wrocław

Omdlenie

jest to przejściowa utrata przytomności spowodowana osłabieniem krążenia krwi w mózgu. Przerwanie perfuzji mózgowej na 6 sekund lub zmniejszenie ilości dostarczanego do mózgu tlenu o 20% wystarczy, by spowodować omdlenie. Początek  jest nagły, a omdlenie trwa krótko – do 20s i ustępuje samoczynnie.

Omdlenie

Omdlenia – rodzaje

Możemy wyróżnić następujące rodzaje omdleń:

Omdlenia odruchowe

Omdlenia odruchowe zachodzą na skutek nieprawidłowej reakcji odruchowej, która prowadzi do bradykardii lub rozszerzenia naczyń krwionośnych.
– omdlenia sytuacyjne (np. nagły stres, szok, strach);
– reakcja wazowagalna (nagły spadek ciśnienia tętniczego na skutek zmiany pozycji ciała – najczęściej wstawanie);
– zespół zatoki szyjnej (nawet lekki ucisk nerwów zatoki szyjnej powoduje omdlenie);
– formy nietypowe.

Jest to najczęstszy rodzaj omdleń u ludzi młodych, bez choroby serca.

Cechy charakterystyczne:
– brak objawów choroby organicznej serca;
– omdlenie spowodowane nagłym bodźcem (ból, widok, zapach, dźwięk);
– omdlenie po ucisku zatoki szyjnej;
– omdlenie po skrętach głowy;
– omdlenie po wysiłku fizycznym;
– omdlenie z towarzyszącymi nudnościami.

Rozpoznanie
Wstępna ocena chorego z omdleniami polega na przeprowadzeniu wywiadu oraz dokonaniu pomiaru ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej, a następnie stojącej. Wykonuje się również badanie EKG.
Dodatkowe testy przy prawdopodobnych omdleniach odruchowych to:
– masaż zatoki szyjnej;
– test pochyleniowy;
– test wysiłkowy;
– próba pionizacyjna.

Leczenie niefarmakologiczne – zalecenia dla pacjenta:
– picie dużej ilości płynów, szczególnie wieloelektrolitowych;
– umiarkowane ćwiczenia fizyczne;
– trening ortostatyczny;
– spanie z głową ułożoną wyżej od tułowia;
– unikanie sytuacji sprzyjających omdleniom.

Leczenie farmakologiczne – na ogół ma niską skuteczność, stosuje się leki podnoszące ciśnienie.

Omdlenia o podłożu kardiologicznym (kardiogenne)

spowodowane arytmią serca, zaburzeniem przewodnictwa lub zmniejszeniem rzutu w następstwie choroby serca.

Cechy charakterystyczne:
– obecna istotna choroba serca;
– omdlenia podczas wysiłku fizycznego;
– omdlenia w pozycji leżącej;
– nieprawidłowości w EKG;
– omdlenia poprzedzone kołataniem serca.

Sklep Spirulina

Leczenie wiąże się z leczeniem choroby będącej przyczyną omdleń.

Omdlenia w przebiegu hipotonii ortostatycznej.

Hipotonię ortostatyczną rozpoznaje się za pomocą trzyminutowego testu pionizacyjnego.

Przyczyny:
– odwodnienie;
– spożycie alkoholu;
– leki rozszerzające naczynia krwionośne;
– nadwrażliwość baroreceptorów;
– dysfunkcja rozkurczowa.

Cechy charakterystyczne:
– omdlenie przy pionizacji;
– omdlenie po długotrwałym staniu;
– omdlenie po wysiłku fizycznym;
– omdlenie po przebywaniu w zatłoczonym pomieszczeniu.

Leczenie:
– odstawienie leków powodujących zaburzenia;
– picie dużej ilości płynów;
– przyjmowanie fludrokortyzonu;
– przyjmowanie midodryny;
– zwiększenie spożycia soli kuchennej.

Omdlenia w przebiegu chorób naczyń mózgowych

Choroby naczyń mózgowych takie, jak np. miażdżyca, zakrzepica żylna, zapalenie naczyń są przyczyną zaburzeń krążenia krwi w mózgu, co znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia omdleń.

Omdlenia – objawy

Objawami poprzedzającymi omdlenie mogą być duszności, zawroty głowy, mroczki przed oczami i bladość skóry. Zasadniczym objawem omdlenia jest utrata przytomności przy zachowanej czynności oddechowej i wyczuwalnym pulsie. Odzyskanie przytomności następuje samoczynnie po kilku minutach.

Omdlenia – pierwsza pomoc

– zapewnić dostęp świeżego powietrza;
– sprawdzić, czy w ustach nie ma czegoś dławiącego;
– ułożyć chorego w pozycji leżącej na plecach;
– uniesienie kończyn górnych i dolnych;
– rozluźnić odzież w okolicach szyi;
– kontrolować, czy chory oddycha;
– w przypadku nie odzyskania przytomności w ciągu kilku minut wezwać pogotowie.

Nie należy:
– szarpać, klepać po twarzy;
– wlewać wody do ust.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław