Mięsień biodrowo-żebrowy

Mięsień biodrowo-żebrowy

Mięsień biodrowo-żebrowy (łac. musculus iliocostalis) stanowi część boczną mięśnia krzyżowo-grzbietowego. Przebiega on między żebrami lub ich homologicznymi odpowiednikami. Dzieli się na część: lędźwiową; klatki piersiowej; szyjną. Mięsień biodrowo-żebrowy – budowa Każda z części mięśnia biodrowo-żebrowego posiada swój przebieg i budowę. Część lędźwiowa Mięsień biodrowo-żebrowy lędźwi (łac. musculus iliocostalis lumborum) rozpoczyna się od wspólnej masy mięśniowej […]

Omdlenie

Omdlenie

Omdlenie to przejściowa utrata przytomności spowodowana osłabieniem krążenia krwi w mózgu. Przerwanie perfuzji mózgowej na 6 sekund lub zmniejszenie ilości dostarczanego do mózgu tlenu o 20% wystarczy, aby spowodować omdlenie. W efekcie, początek  jest nagły, a omdlenie trwa krótko – do 20 sekund i ustępuje samoczynnie. Rodzaje omdleń Możemy wyróżnić następujące rodzaje omdleń: Odruchowe. O […]