RSQ Technologies

Tętno to falisty ruch tętnic powstający w wyniku czynności serca i elastyczności tętnic. Objętość wyrzutowa lewej komory wtłoczona do aorty powoduje jej rozciąganie, wzrost ciśnienia i powstanie fali ciśnieniowej. Towarzyszące jej odkształcenie naczyń tętniczych określane jest falą tętna. Prędkość z jaką rozchodzi się fala tętna zależy od rodzaju naczyń (przebiegu oraz elastyczności) i wynosi ona w aorcie od 5 do 9 m/s. Zapis fali tętna rejestrowany jest w postaci ramienia zstępującego i wstępującego. Na ramieniu zstępującym występuje załamek nazywany falą dykrotyczną. Fala ta jest spowodowana odbiciem krwi od zamkniętych zastawek aorty. Prędkość rozchodzenia się fali tętna zależna jest od średnicy naczynia, a także od grubości jego ściany.

Tętno

Tętno – właściwości

– miarowość;
– częstotliwość;
– chybkość;
– napięcie;
– wypełnienie.

Miarowość tętna

– poszczególne fale tętna występują w takich samych odstępach czasowych, a także wysokości fali tętna są takie same. Tętno, które nie spełnia tych warunków określane jest jako tętno niemiarowe. Wyróżniamy trzy rodzaje niemiarowości:

1. Niemiarowość zupełna.
2. Niemiarowość ekstrasystoliczna.
3. Niemiarowość oddechowa.

Częstotliwość tętna

– liczba uderzeń na minutę. U dorosłych jest to 60 -80, a u dzieci 90-140. Wyróżniamy dwa rodzaje częstotliwości tętna:

1. Tętno szybkie (pulsus frequens).
2. Tętno wolne (pulsus rarus).

Sklep Spirulina

Chybkość tętna

– szybkość wypełniania i opróżniania tętnicy. Wyróżniamy dwa rodzaje chybkości tętna:

1. Tętno szybkie (pulsus celer) – fala tętna szybko podnosi się i równie szybko opada, posiada ostry wierzchołek.
2. Tętno leniwe (pulsus tardus) – fala tętna jest płaska, a różnica skurczowo-rozkurczowa rozciągnięta.

Napięcie tętna

– siła oporu jaki przeciwstawia tętnica przy badaniu palpacyjnym. Wyróżniamy dwa rodzaje napięcia tętna:

1. Tętno miękkie (pulsus mollis).
2. Tętno twarde (pulsus dursus) – tętno jest stałe zarówno w trakcie ciśnienia skurczowego jak również rozkurczowego.

Wypełnienie tętna

– jest zależne od amplitudy ciśnienia tętniczego (różnica skurczowo-rozkurczowa). W zależności od wypełnienia wyróżnia się:

1. Tętno małe (pulsus parvus) – posiada małą falę.
2. Tętno duże (pulsus magnus) – posiada dużą falę, dobrze wypełnione.
3. Tętno dziwacze (pulsus paradoxus) – zmniejszone wypełnienie tętna, aż do jego zupełnego zaniku w trakcie głębokiego wdechu, a także zwiększenie fali podczas wydechu.
4. Tętno naprzemienne (pulsus alterans) – fala występująca naprzemiennie, fala słabiej lub silniej wypełniona.

Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław