Szukaj
Szukaj

Kardiomiopatia

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Kardiomiopatia to choroba mięśnia sercowego często o nieznanej etiologii. Wymaga natychmiastowego podjęcia leczenia, ponieważ nieleczona kardiomiopatia jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym.

Kardiomiopatia

Kardiomiopatia – rodzaje

Wyróżnia się 3 typy kardiomiopatii:

 1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa (kardiomiopatia zastoinowa).
 2. Kardiomiopatia przerostowa.
 3. Kardiomiopatia restrykcyjna.

1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa.

W przebiegu choroby serce jest poszerzone i jego czynność upośledzona. Jednocześnie naczynia wieńcowe pozostają prawidłowe. Do prawdopodobnych przyczyn tej postaci schorzenia zalicza się:

 • nadużywanie alkoholu;
 • infekcje wirusowe;
 • nieleczone nadciśnienie tętnicze;
 • choroby autoimmunologiczne;
 • przewlekłe stosowanie niektórych leków, np. adriamycyny;
 • AIDS.

Postępująca niewydolność komory serca prowadzi do zwiększonej męczliwości, duszności, powstawania obrzęków obwodowych czy wodobrzusza. Jako powikłania pojawiające się wtórnie do postępującego poszerzenia komór można uznać migotanie przedsionków, komorową tachykardię, a nawet śmierć.

Leczenie

Plan leczenia obejmuje 4 podstawowe etapy:

 • poszukiwanie i leczenie przyczyn, np. zaprzestanie spożywania alkoholu;
 • leczenie niewydolności serca;
 • leczenie niemiarowości;
 • stosowanie leków przeciwzakrzepowych.

Jeżeli niewydolność serca nie odpowiada na powyższe postępowanie lecznicze, a chory jest odpowiednim kandydatem, możliwy jest przeszczep serca.

2. Kardiomiopatia przerostowa.

Charakteryzuje się niesymetrycznym przerostem przegrody komorowej. Przerasta ona w porównaniu z grubością wolnej ściany lewej komory. Kardiomiopatia przerostowa zaporowa jest wrodzonym schorzeniem dziedziczonym autosomalnie dominująco, występującym jednakowo często u obu płci. W badaniu mikroskopowym miocyty lewej komory są nieprawidłowo pogrubiałe. W rezultacie utrudnia to napełnianie się lewej komory.

Wyróżnia się 4 główne objawy choroby i są to:

Patronite
Patronite
 • dusznica bolesna – nawet przy braku zmian w naczyniach wieńcowych. Jest ona wywołana zwiększonym zapotrzebowaniem przerośniętego mięśnia na tlen;
 • kołatanie serca – stwierdza się zwiększoną częstość występowania migotania przedsionków i arytmii komorowych;
 • omdlenia i nagła śmierć – mogą być wywołane zwężeniem drogi odpływu z lewej komory;
 • duszność – sztywna lewa komora powoduje wysokie ciśnienie późnorozkurczowe i może prowadzić do obrzęku płuc.

Leczenie

Należy unikać stosowania leków rozszerzających naczynia, ponieważ nasilaną one gradient ciśnień przez zwężenie. Z tego też powodu chorzy z kardiomiopatią przerostową nie powinni otrzymywać nitratów. Stosuje się np. blokery receptorów beta. Inną metodą leczenia jest stymulacja serca od koniuszka prawej komory, co powoduje zmniejszenie gradientu ciśnień w drodze odpływu i przez to zmianę ruchomości przegrody.

Zabieg chirurgiczny stosuje się tylko w razie niepowodzenia wszystkich innych metod. Wykonuje się wówczas wycięcie fragmentu nieprawidłowej części przegrody.

3. Kardiomiopatia restrykcyjna.

To najrzadziej występująca postać kardiomiopatii w krajach rozwiniętych. Ściany komór charakteryzują się narastającą sztywnością i oporem w napełnianiu się. Z tego względu zwiększa się ciśnienie końcoworozkurczowe. Ponadto czynność skurczowa komór jest często prawidłowa. Do możliwych przyczyn tego schorzenia zalicza się choroby spichrzeniowe, choroby przebiegające z naciekaniem mięśnia sercowego lub choroby wsierdzia.

Najczęstszymi objawami są:

 • duszność i męczliwość z powodu małego rzutu serca;
 • obwodowe obrzęki i wodobrzusze;
 • zwiększenie ciśnienia w żyle szyjnej z dodatnim objawem Kussmaula.

Leczenie

Nie ma preferowanego sposobu leczenia, a schorzenie to zwykle postępuje aż do wczesnej śmierci. Niestety większość chorych nie przeżywa 10 lat od chwili rozpoznania.

Diagnostyka

Badanie echokardiograficzne pozwala na rozpoznanie i różnicowanie poszczególnych postaci kardiomiopatii. Może wykazać przerost ścian lewej komory lub rozstrzeń jam serca. Dodatkowo w przypadkach diagnostycznie trudnych lub złożonych mogą być konieczne badania elektrofizjologiczne. Często pomocne bywa badanie RTG klatki piersiowej, dzięki któremu można wykazać powiększenie sylwetki serca czy płyn w jamie opłucnej. Ważne jest wykluczenie choroby naczyń wieńcowych – najczęstszej przyczyny zaburzenia czynności komór. W związku z tym można wykonać cewnikowanie serca.

Zobacz również: Choroba niedokrwienna serca – fizjoterapia.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Mandecki T., Kardiologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 2. Siva A., Noble M., Kardiologia, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2004.
 3. Braunwald E., Postępy w kardiologii Harrisona, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *