Sprawdzony Fizjoterapeuta

Migotanie przedsionków

– jest to rytm pozazatokowy, który polega na szybkich, nieregularnych pobudzeniach poszczególnych włókien lub pęczków mięśniówki przedsionków. Impuls nieregularnie trafia w węzeł przedsionkowo-komorowy.

W elektrokardiogramie widoczny jest brak załamów P, występują nieregularne wychylenia linii izoelektrycznej – tzw. fala F. Czynność komór jest niemiarowa.

Medfile

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii