Fotodepilacja Wrocław

SFTR to system pomiaru i zapisu zakresów ruchów w stawach. Skrót SFTR oznacza: S – sagital (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne).

Wyniki pomiarów zakresu ruchu są zapisywane za pomocą trzech cyfr według następujących zasad:
– jako pierwsze zapisuje się ruchy wyprostu, wszystkie ruchy prowadzone od ciała, rotacja zewnętrzna kończyn, odwodzenie, odwracanie, przy badaniu kręgosłupa skłony boczne oraz skręty w stronę lewą
– środkowa cyfra przedstawia pozycję wyjściową, w warunkach fizjologicznych jest to zazwyczaj 0
– ostatnia cyfra to ruchy zgięcia i ruchy w kierunku ciała, rotacja wewnętrzna kończyn, przywodzenie, nawracanie, przy badaniu kręgosłupa skłony boczne oraz skręty w stronę prawą.

Przykładowy zapis SFTR:

– kończyna dolna

Staw biodrowy prawy:
S 15-0-120

gdzie:
-> S to płaszczyzna strzałkowa (sagital)
-> 15 wyprost;
-> 0 pozycja wyjściowa;
-> 120 zgięcie.

Norma:
15-0-125

Sklep Spirulina

Pamiętaj!
Zawsze badamy kończynę po przeciwnej stronie, aby móc porównać.

 

Normy zakresów ruchów zgodne z ISOM:

SFTR normy

SFTR normy 2

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław