Fotodepilacja Wrocław

Mięsień najszerszy grzbietu (musculus latissimus dorsi)

– jest to cienki, szeroki i płaski mięsień, pokrywa dolną okolicę grzbietu, a także częściowo boczną część klatki piersiowej. Przyczep początkowy skierowany jest do kręgosłupa i stąd kieruje się ku górze i do boku.

Przyczepy:

Przyczep początkowy mięśnia najszerszego grzbietu dzieli się na 4 części:
– kręgową;
– biodrową;
– żebrową;
– łopatkową.

pp (część kręgowa – pars vertebralis):
wyrostki kolczyste sześciu dolnych kręgów pierwiowych, kręgi lędźwiowe, grzebień przyśrodkowy kości krzyżowej.

pp (część biodrowa – pars iliaca):
odcinek przyśrodkowy grzebienia biodrowego.

pp (część żebrowa – pars costalis):
zewnętrzna powierzchnia X-XII żebra.

Sklep Spirulina

pp (część łopatkowa – pars scapularis):
dolny kąt łopatki.

pk: grzebień guzka mniejszego kości ramiennej od strony przedniej i przyśrodkowej.

Czynność:

– obniża podniesione ramię, pociąga je ku linii środkowej oraz ku tyłowi, dodatkowo obraca je do wewnątrz;
– przy ustalonych, uniesionych kończynach (np. w trakcie zwisu na drążku) pociąga tułów ku górze (wraz z mięśniem piersiowym większym);
– przy opuszczonych, ustalonych kończynach (napinając się) uciska żebra, stając się mięśniem wydechowym np. podczas kaszlu (często nazywany jest “mięśniem kaszlu”).

Unerwienie:

splot ramienny, nerw piersiowo-grzbietowy.

Unaczynienie:

krew tętnicza dochodzi tętnicą piersiowo-grzbietową od tętnicy podłopatkowej (z tętnicy pachowej). Dodatkowo z drobnych gałązek tętnic międzyżebrowych i obu tętnic okalających ramię (z tętnicy pachowej).

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław