Fotodepilacja Wrocław

Dół podkolanowy (fossa poplitea)

leży w okolicy tylnej kolana, na granicy uda i podudzia. Ma kształt równoległoboku.

Granicę dołu od góry i strony przyśrodkowej tworzy ścięgno końcowe mięśnia półbłoniastego i mięśnia półścięgnistego, a od strony bocznej mięsień dwugłowy uda. Dolną granicę wyznaczają głowa boczna i przyśrodkowa mięśnia brzuchatego łydki.

Dno dołu utworzone jest przez powierzchnię podkolanową kości udowej i torebkę stawową, na której leży mięsień podkolanowy. Całość dołu pokryta jest przez powięź podkolanową.

Sklep Spirulina

Dół podkolanowy – zawartość:

tkanka łączna, tętnica i żyła podkolanowa, nerw piszczelowy i nerw strzałkowy wspólny.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław