Szukaj
Szukaj

Neuroektoderma

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Neuroektoderma to część ektodermy, z której różnicuje się grzebień nerwowy i cewa nerwowa. Stanowi to punkt wyjścia do kształtowania się całego ośrodkowego układu nerwowego, ale i wielu innych struktur organizmu, np. przegrody aortalno-płucnej w sercu.

Neuroektoderma

Neuroektoderma – charakterystyka

Neuroektoderma powstaje w rozwoju zarodkowym z ektodermy, czyli zewnętrznego listka zarodkowego, będącego warstwą komórek powstającą podczas gastrulacji. Podczas dalszego rozwoju neuroektoderma różnicuje się na grzebień nerwowy i cewę nerwową.

Grzebień nerwowy

To multipotencjalne komórki neuroektodermy zdolne to migracji. Nazywa się je niekiedy czwartym listkiem zarodkowym, a powstają wskutek neurulacji pierwotnej. Z grzebienia nerwowego powstają następnie struktury takie jak:

Grzebień nerwowy po raz pierwszy opisano już w 1868 roku, a opis ten dotyczył zarodka kurzego. Wytwory grzebienia nerwowego miały ogromne znaczenie w ewolucji kręgowców. Znacznie komplikują budowę układu nerwowego, zwiększając stopień jego organizacji i uczestnicząc w formowaniu się niektórych narządów zmysłów.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Cewa nerwowa

Kolejną strukturą powstającą z neuroektodermy jest cewa nerwowa. W 3. tygodniu życia płodowego tworzy się płytka nerwowa, z której następnie kształtuje się cewa nerwowa – specyficzna tkanka zarodkowa ulegająca zamknięciu w okolicach 4. tygodnia życia płodowego, oddzielając się od pozostałej ektodermy. Wyodrębnia się bruzda graniczna, dzieląca ją na część grzbietową i brzuszną. Także w tym momencie na powierzchni cewy nerwowej tworzą się 3 pęcherzyki pierwotne, z których chwilę później powstają:

 • przodomózgowie – a z niego mózg;
 • śródmózgowie – stające się elementem dojrzałego pnia mózgu;
 • tyłomózgowie – a z niego pień mózgu i móżdżek.

To jednak nie koniec tego skomplikowanego procesu. W 5. tygodniu życia płodowego dochodzi do dalszego podziału na 5 pęcherzyków wtórnych. Przodomózgowie przemienia się w kresomózgowie i międzymózgowie, z którego jeszcze później powstaną: wzgórze, podwzgórze i siatkówka. Tyłomózgowie dzieli się na tyłomózgowie wtórne i rdzeniomózgowie, zaś rdzeniomózgowie staje się rdzeniem przedłużonym. Można zatem podsumować, że cewa nerwowa jest niezbędna do ukształtowania się całego ośrodkowego układu nerwowego człowieka.
Już niewielka patologia w obrębie cewy nerwowej skutkuje anomaliami wrodzonymi i nieodwracalnymi patologiami układu nerwowego płodu i noworodka. Tworzą się tzw. wady cewy nerwowej. Terminem tym nazywa się różnego rodzaju wrodzone malformacje związane z niezamknięciem się cewy nerwowej w krytycznym okresie embriogenezy, a więc w okolicach 4. tygodnia życia płodowego.

Neuroektoderma – co wpływa na jej kształtowanie się?

Rozwój układu nerwowego jest procesem bardzo skomplikowanym, na który negatywnie wpłynąć może wiele różnych czynników. Konsekwencją ich zadziałania są wady cewy nerwowej, anomalie układu nerwowego, brak narządów zmysłu i wiele innych poważnych patologii o charakterze nieodwracalnym. Czynnikami ryzyka zaburzeń w obrębie kształtowania się neuroektodermy, a następnie cewy nerwowej i grzebienia nerwowego, są:

 • płeć – anomalie częściej występują u noworodków płci żeńskiej;
 • ciąża mnoga;
 • wiek matki – ryzyko wad układu nerwowego wzrasta od 35. roku życia kobiety;
 • choroby ciężarnej – szczególnie cukrzyca, otyłość, niedowaga, hipertermia;
 • stosowanie niektórych leków przez ciężarną – szczególnie przeciwpadaczkowych, aminopteryny, klomifenu czy wysokich dawek witaminy A;
 • palenie papierosów i picie alkoholu;
 • niedobór kwasu foliowego, cynku i innych składników odżywczych niezbędnych do kształtowania się neuroektodermy;
 • narażenie ciężarnej na herbicydy, ołów i inne metale ciężkie oraz toksyny.

Należy zaznaczyć, że różnego rodzaju wady związane z neuroektodermą mogą także być częścią zespołów wrodzonych i wad genetycznych, np. zespołu Arnolda-Chiariego. Wówczas przyczyny problemu nie są znane.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Mejnartowicz J., Częstość występowania wad cewy nerwowej i wybrane czynniki ryzyka – badania u dzieci urodzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego w latach 1997-2002, Poznań 2011.
 2. Vanderah T., Gould D., Mózg człowieka, anatomia czynnościowa, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2022.
 3. Narkiewicz O., Moryś J., Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2024.

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *