Szukaj
Szukaj

Rdzeń przedłużony

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Rdzeń przedłużony (łac. medulla oblongata) to niezwykle istotna część mózgowia, a więc struktura zaliczana do ośrodkowego układu nerwowego. Przybiera kształt stożka spłaszczonego od przodu ku tyłowi, łącząc się z mostem oraz rdzeniem kręgowym. Jako że rdzeń przedłużony i most pod względem budowy wewnętrznej oraz czynności tworzą jedną całość, przeważnie omawiane są wspólnie.

Rdzeń przedłużony (łac. medulla oblongata)

Rdzeń przedłużony – budowa

W rdzeniu przedłużonym wyróżnia się 2 powierzchnie: brzuszną (przednią) i grzbietową (tylną). Jego stożkowaty kształt wiąże się z nagromadzenia znacznej ilości tkanki nerwowej w górnej części oraz przejścia wąskiego kanału środkowego zlokalizowanego w dolnej części w komorę czwartą. Zarówno rdzeń przedłużony, jak i most znajdują się w tylnym dole czaszki, a dokładniej na tzw. stoku. Rdzeń przedłużony w swojej dolnej części przechodzi w rdzeń kręgowy. Granicę między tymi dwiema strukturami ustalono na poziomie nici korzeniowych I nerwu szyjnego.
Na obie powierzchnie rdzenia przedłużonego przechodzą podłużne bruzdy i sznury rdzenia kręgowego. Warto opisać je odrębnie. Powierzchnia brzuszna stanowi miejsce przebiegu szczeliny pośrodkowej przedniej oraz miejsce skrzyżowania piramid. Po obu stronach wspomnianej szczeliny lokalizują się piramidy, każda szerokości 5-6 mm. Pozornie są one przedłużeniem sznura przedniego, w rzeczywistości jednak większość włókien nerwowych przechodzi z piramid do przeciwległego sznura bocznego rdzenia kręgowego. Bocznie od piramidy znajduje się bruzda boczna przednia, z której wychodzą nici korzeniowe nerwu podjęzykowego. Z kolei bocznie od bruzdy bocznej przedniej znajduje się sznur boczny, leżący w przedłużeniu sznura bocznego rdzenia kręgowego.

Powierzchnia grzbietowa składa się z 2 różnych części: górno-przyśrodkowej i dolno-bocznej, oddzielonych od siebie taśmą komory czwartej. Na jej przebiegu wyróżnić można liczne struktury nerwowe, m.in.:

 • bruzdę pośrednią tylną;
 • pęczek smukły;
 • guzek jądra smukłego;
 • guzek jądra klinowatego;
 • konar dolny móżdżku.

W dolnej części znajduje się natomiast wydłużone pole, w którym do powierzchni zewnętrznej zbliża się istota szara, tworząca jądro pasma rdzeniowego nerwu trójdzielnego.

Patronite
Patronite

Dół równoległoboczny

Górno-przyśrodkowa część powierzchni grzbietowej rdzenia przedłużonego i cała powierzchnia grzbietowa mostu tworzą wspólne dno komory czwartej. Ze względu na swój charakterystyczny kształt nosi on nazwę dołu równoległobocznego. Składa się z części dolnej (należącej do rdzenia przedłużonego) i części górnej (zaliczanej do mostu). Dół równoległoboczny osiąga największy wymiar poprzeczny w miejscu, gdzie dwa trójkąty (utworzone z części dolnej i górnej) łączą się ze sobą podstawami na pograniczu mostu i rdzenia kręgowego. Znajduje się tu po obu stronach tzw. zachyłek boczny komory czwartej.

Rdzeń przedłużony – funkcje

W rdzeniu przedłużonym lokalizują się liczne ośrodki nerwowe odpowiedzialne za funkcje odruchowe, czyli mimowolne (niezależne od woli człowieka). Są to przede wszystkim:

 • ośrodek oddechowy;
 • ośrodek ruchowy;
 • ośrodek naczynioruchowy;
 • ośrodek sercowy;
 • ośrodek ssania;
 • ośrodek żucia;
 • ośrodek połykania.

Jak również ośrodki odpowiadające za wydzielanie potu, łez, wymiotowanie, kaszel, kichanie czy ziewanie. Porażenie rdzenia przedłużonego stanowi poważne zagrożenie życia. W rdzeniu przedłużonym lokalizują się jądra nerwów czaszkowych czuciowych V, VII, IX, X, VIII, nerwy czaszkowe ruchowe IX, X, XII oraz autonomiczne jądro ślinowe dolne nerwu IX.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom IV, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 2. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 3. Gołąb B., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *