Admin

About Admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Admin has created 1788 blog entries.

Endokrynolog

Endokrynolog jest lekarzem specjalistą zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń dotyczących układu dokrewnego. Innymi słowy, rozpoznaje i leczy choroby gruczołów dokrewnych posiadających zdolność produkcji i wydzielania hormonów. Aby skorzystać z usług lekarza endokrynologa niezbędne jest skierowanie.   Czym jest endokrynologia? Endokrynologia to dziedzina medycyny obejmująca

Leki nasenne

Leki nasenne to grupa środków farmaceutycznych działająca depresyjne (czyli hamująco) na ośrodkowy układ nerwowy. Osłabiają stan aktywności organizmu, a w większych dawkach wywołują sen.   Z czego wynikają zaburzenia snu? Zaburzenia snu są współcześnie bardzo popularne u osób w każdej grupie wiekowej, szczególnie często występują

Fenotiazyny

Fenotiazyny to grupa organicznych związków chemicznych charakteryzujących się obecnością w cząsteczce potrójnego pierścienia węglowego. Pochodne fenotiazyny są powszechnie stosowane w medycynie jako leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki).   Charakterystyka fenotiazyny Fenotiazyna to związek posiadający trojpierścieniową budowę. Dwa pierścienie benzenu łączą się z atomem siarki i atomem wodoru.

Tlenek węgla

Tlenek węgla to nazwa, która może dotyczyć dwóch substancji – czadu, zwanego prawidłowo tlenkiem węgla (II) oraz dwutlenku węgla, zwanego tlenkiem węgla (IV). Znacznie częściej mianem tym określa się jednak czad.   Tlenek węgla (II) Tlenek węgla (II), zwany powszechnie czadem, to bezbarwny i bezwonny

Siarkowodór

Siarkowodór (sulfan) to nieorganiczny związek siarki i wodoru. Stanowi popularny w chemii gaz o typowym, bardzo drażliwym i odrzucającym zapachu. Mimo że zaliczany jest do gazów toksycznych, jego odpowiednie ilości mogą wykazywać korzystne działanie na organizm człowieka. Związek ten jest także naturalnie produkowany w organizmie

Glikol etylenowy

Glikol etylenowy to słodki, przezroczysty płyn o zapachu etanolu. Stosuje się go głównie jako płyn chłodniczy, płyn w układach hamulcowych i jako rozpuszczalnik. Zwykle jest dostępny w roztworach 95%. Bywa wypijany jako substytut etanolu, zwykle przez alkoholików z marginesu społecznego. Jak glikol etylenowy wpływa na

Etanol

Etanol (alkohol etylowy) to popularny związek chemiczny będący pochodną etanu, zawierający zamiast jednego atomu wodoru grupę hydroksylową -OH. Stanowi jedną z najdokładniej poznanych substancji w chemii. Etanol - charakterystyka Etanol to jednowodorotlenowy, pierwszorzędowy, nasycony alkohol alifatyczny. Jest bezbarwną cieczą o typowym, rozpoznawalnym zapachu i palącym

Nitryle

Nitryle to organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę nitrylową. Stanowią bezbarwną ciecz lub ciało stałe o charakterystycznym zapachu. Są pochodnymi cyjanowodoru, w związku z czym uznaje się je za toksyczne.   Nitryle – charakterystyka Nitryle posiadające w swojej budowie małą liczbę atomów węgla

Cyjanki

Cyjanki to sole kwasu cyjanowodorowego zawierające w swojej cząsteczce anion cyjankowy. Cyjanki litowców i berylowców dobrze rozpuszczają się w wodzie. Dodatkowo ulegają reakcjom hydrolizy i wykazują odczyn zasadowy.   Jak cyjanki wpływają na organizm człowieka? Cyjanki zalicza się do związków stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia

Alfa-blokery

Alfa-blokery to leki blokujące postsynaptyczne receptory alfa-adrenergiczne. W związku z tym ich mechanizm wywołuje działanie hipotensyjne. Dzielą się na leki blokujące selektywnie receptory alfa 1 oraz leki blokujące nieselektywnie blokery alfa 1 i alfa 2.   Jak działają alfa-blokery? Alfa-blokery skutecznie obniżają ciśnienie krwi oraz

Ubezpieczenia dla Fizjoterapeuty


Pracuj spokojnie i bądź chroniony!


Sprawdź


Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń